#اردبیل

1,220,265 posts

اغامون جنتلمنه
😂😂😂
فالو.لایک یادتون نره🙏🙏🙏
@Bomb_Kadeh 
@Bomb_Kadeh 
@Bomb_Kadeh
#طنز#ممد_صمد#مش_اسماعیل#تبریز#بابک_نهرین#تراختور#اذربایجان#طنز_ترکی#ترکی_کلیپ#ممدصمد#خنده#خنده_دار#تبریز#ارومیه#اردبیل#گولملی#جوک#کرونا

اغامون جنتلمنه 😂😂😂 فالو.لایک یادتون نره🙏🙏🙏 @Bomb_Kadeh @Bomb_Kadeh @Bomb_Kadeh #طنز #ممد_صمد #مش_اسماعیل #تبریز #بابک_نهرین #تراختور #اذربایجان #طنز_ترکی #ترکی_کلیپ #ممدصمد #خنده #خنده_دار #تبریز #ارومیه #اردبیل #گولملی #جوک #کرونا - 8 seconds ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 1 minute ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 3 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 3 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
Purplee💜
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬
🔥
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬
⚜🎬 Paylaşımları Kayd Edin🔰⚜
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬
⚜ Keşfetdən Gələnlər Follow ⚜
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬
⚜ Paylaşdı: @mordunyamsblog
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬
⚜ Comment Atın 💬 ⚜
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬#بیله_سوار#میخانه#میلاد_فاتح#مغان
#اردبیل#دیکلمه_آذربایجانی#وصال
#باکو_آذربایجان#پارسابادمغان#گرمی
#استارا#مشگین#تبریز#اوزیرمهدیزاده 
#شبنم_تووزلو#فاتح#تورال_صدالی 
#تورکان_ولیزاده#پرویزبولبول

Purplee💜 ▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬ 🔥 ▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬ ⚜🎬 Paylaşımları Kayd Edin🔰⚜ ▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬ ⚜ Keşfetdən Gələnlər Follow ⚜ ▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬ ⚜ Paylaşdı: @mordunyamsblog ▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬ ⚜ Comment Atın 💬 ⚜ ▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬#بیله_سوار #میخانه #میلاد_فاتح #مغان #اردبیل #دیکلمه_آذربایجانی #وصال #باکو_آذربایجان #پارسابادمغان #گرمی #استارا #مشگین #تبریز #اوزیرمهدیزاده #شبنم_تووزلو #فاتح #تورال_صدالی #تورکان_ولیزاده #پرویزبولبول - 4 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 5 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 5 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 6 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 8 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 8 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
آبشار کشیت - گلباف - کرمان
.
.
👉Follow : @info_tourism
~~~~~~~~~~~~~~~~~
📷Photo : @negardalirii
.
.
نظرات خودتون رو  با ما به اشتراک بزارید 🌹
🔴#در_خانه_بمانیم
.
.
یکی از جاذبه های زیبا و دیدنی #گلباف #کرمان #آبشار_کشیت می باشد.این آبشار در روستایی با همین نام قرار دارد که با بافت تاریخی منحصر به فرد و چشم انداز بسیار زیبا می باشد. پس از گذر از بافت تاریخی روستا به دره ای مملو از درختان نخل و مرکبات می رسیم . در دل این دره سر سبز رودخانه آبی جاری است که باعث شده است این چنین دره ای باور نکردنی در دل #کویر ایجاد کند جایی که کمتر کسی شاید حتی گمانش را کند که آب و آبادی نیز در این منطقه وجود داشته باشد. از دیگر زیبایی های این دره می توان به ان نکته اشاره کرد که که در دیواه های این دره آبشار های کوچک و بزرگی ایجاد شده است در کنار این آبشار ها  گونه های خاصی از سرخس و گل سنگ ها نیز رشد کرده اند. در نهایت همه این آبشار ها سر جمع شده و توانسته اند رودخانه زیبایی با آب شیرین  را ایجاد کنند. یکی از دیدنی ترین جاذبه های این روستا میتوان به آبشار کشیت آن اشاره کرد که12 متر ارتفاع دارد و در ناحیه ای  که 600متر مربع مساحت دارد و اهالی روستا به آن دریا می گویند ، فرو می ریزد.
.
.
📍دوستاتون رو تگ کنید.
📍tag your friends
.
.
#iran #tourism  #info_tourism #tabiat #photo
#بختیاری #لر #کرج #کیش #قشم #بندرعباس #اردبیل #اهواز #اصفهان #ارومیه #رشت #چالوس

آبشار کشیت - گلباف - کرمان . . 👉Follow : @info_tourism ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 📷Photo : @negardalirii . . نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بزارید 🌹 🔴#در_خانه_بمانیم . . یکی از جاذبه های زیبا و دیدنی #گلباف #کرمان #آبشار_کشیت می باشد.این آبشار در روستایی با همین نام قرار دارد که با بافت تاریخی منحصر به فرد و چشم انداز بسیار زیبا می باشد. پس از گذر از بافت تاریخی روستا به دره ای مملو از درختان نخل و مرکبات می رسیم . در دل این دره سر سبز رودخانه آبی جاری است که باعث شده است این چنین دره ای باور نکردنی در دل #کویر ایجاد کند جایی که کمتر کسی شاید حتی گمانش را کند که آب و آبادی نیز در این منطقه وجود داشته باشد. از دیگر زیبایی های این دره می توان به ان نکته اشاره کرد که که در دیواه های این دره آبشار های کوچک و بزرگی ایجاد شده است در کنار این آبشار ها گونه های خاصی از سرخس و گل سنگ ها نیز رشد کرده اند. در نهایت همه این آبشار ها سر جمع شده و توانسته اند رودخانه زیبایی با آب شیرین را ایجاد کنند. یکی از دیدنی ترین جاذبه های این روستا میتوان به آبشار کشیت آن اشاره کرد که12 متر ارتفاع دارد و در ناحیه ای که 600متر مربع مساحت دارد و اهالی روستا به آن دریا می گویند ، فرو می ریزد. . . 📍دوستاتون رو تگ کنید. 📍tag your friends . . #iran #tourism #info_tourism #tabiat #photo #بختیاری #لر #کرج #کیش #قشم #بندرعباس #اردبیل #اهواز #اصفهان #ارومیه #رشت #چالوس - 9 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 9 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 10 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#تهران#قم#کرج#شمال#ساری#رشت#گرگان #گیلان#مازنداران #اردبیل #قزوین #تبریز #لرستان #کردستان #همدان#البرز #سمنان#کرمانشاه #اهواز #بوشهر #بندرعباس #سیستان_بلوچستان #کرمان#شیراز#اصفهان #یزد#مشهد_مقدس #مشهد#کیش#قشم

#تهران #قم #کرج #شمال #ساری #رشت #گرگان #گیلان #مازنداران #اردبیل #قزوین #تبریز #لرستان #کردستان #همدان #البرز #سمنان #کرمانشاه #اهواز #بوشهر #بندرعباس #سیستان_بلوچستان #کرمان #شیراز #اصفهان #یزد #مشهد_مقدس #مشهد #کیش #قشم - 11 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 11 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 13 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 14 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 15 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 15 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
#آهنگ
#ترکی
#فارسی
#اذری
#لری
#کردی
#شمالی
#مازندرانی
#شاد
#ترانه
#موسیقی
#جدید
#قدیم
#فیلم
#منامن
#هشجین
#خلخال
#اردبیل
#منامین
#نوحه
#مذهبی
#غمگین

#موزیک 
#خورش رستم
#نمهیل
#هشی
#نساز
#برندق
#منامن موزیک
#موزیک منامن
#منامین موزیک

#آهنگ #ترکی #فارسی #اذری #لری #کردی #شمالی #مازندرانی #شاد #ترانه #موسیقی #جدید #قدیم #فیلم #منامن #هشجین #خلخال #اردبیل #منامین #نوحه #مذهبی #غمگین #موزیک #خورش رستم #نمهیل #هشی #نساز #برندق #منامن موزیک #موزیک منامن #منامین موزیک - 16 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.