#تئاتر_مستقل_تهران

13,447 posts

“بیماری جایی هست که عشق نباشه”

کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند

روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم

#کافه_مستقل
#کافه_بام_مستقل
#فضای_سبز
#تئاتر_مستقل_تهران

“بیماری جایی هست که عشق نباشه” کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم #کافه_مستقل #کافه_بام_مستقل #فضای_سبز #تئاتر_مستقل_تهران - 17 hours ago

149 Likes
4 Comments
0
“بیماری جایی هست که عشق نباشه”

کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند

روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم

#کافه_مستقل
#کافه_بام_مستقل
#فضای_سبز
#تئاتر_مستقل_تهران

“بیماری جایی هست که عشق نباشه” کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم #کافه_مستقل #کافه_بام_مستقل #فضای_سبز #تئاتر_مستقل_تهران - 18 hours ago

408 Likes
1 Comments
0
“بیماری جایی هست که عشق نباشه”

کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند

روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم

#کافه_مستقل
#کافه_بام_مستقل
#فضای_سبز
#تئاتر_مستقل_تهران

“بیماری جایی هست که عشق نباشه” کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم #کافه_مستقل #کافه_بام_مستقل #فضای_سبز #تئاتر_مستقل_تهران - 18 hours ago

881 Likes
33 Comments
0
“بیماری جایی هست که عشق نباشه”

کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند

روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم

#کافه_مستقل
#کافه_بام_مستقل
#فضای_سبز
#تئاتر_مستقل_تهران

“بیماری جایی هست که عشق نباشه” کافه مستقل از چهارشنبه هفتم خرداد با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز به کار میکند روزهای پایانی بهار را در فضایی دلنشین و سرسبز کنار هم باشیم #کافه_مستقل #کافه_بام_مستقل #فضای_سبز #تئاتر_مستقل_تهران - 18 hours ago

44 Likes
0 Comments
0

- 3 days ago

17 Likes
2 Comments
0
قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد

قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد
مدیرکل هنرهای نمایشی از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در روند صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد.

قادر آشنا در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: من قبلاً هم با آقای دکتر انتظامی درباره فیلم تئاترها صحبت کرده بودم ولی وقتی اتفاقی جدید می‌افتد، برای اینکه به روال عادی اجرا شود طبیعی است که با مشکل یا صرف زمان روبرو شود. درباره این موضوع بر اساس صحبت‌هایی که داشتیم به دنبال این بودم یک کار مشترک انجام شود و ایشان هم قبول کرده بودند که ما آثار را ارسال کنیم و آنها در شورا به سرعت کار را به جلو ببرند.

او افزود: اما بعد توافق دیگری کردیم مبنی بر اینکه هر تئاتری که به فیلم تبدیل شده و متقاضی نمایش دادن آن (در وی‌اودی‌ها) است، ما در اداره کل هنرهای نمایشی به لحاظ محتوایی آن‌ها را تایید کنیم تا به سازمان سینمایی ارسال شود. سازمان هم دیگر منتظر بررسی در شورا نماند که زمان بیشتری صرف شود و همان تاییدیه ما را اعمال می‌کنند و مجوز برای فیلم تئاتر صادر خواهد شد.

آشنا گفت: این توافق ساعتی قبل من و آقای انتظامی است. درواقع خودشان به این جمع بندی رسیدند که نظر کارشناسی اداره کل هنرهای نمایشی را به لحاظ محتوایی مورد قبول قرار دهند تا کار تسریع شود چون به هر حال باید بپذیریم قانونگذار مسئولیت صدور مجوز در این بخش را بر عهده سازمان سینمایی گذاشته و باید قانون اجرا شود. ما هم هماهنگی را انجام دادیم تا کار با سرعت بیشتری انجام شود و گروه‌های نمایشی آسیب نبینند که خوشبختانه با این تصمیم به نظرم کمترین وقفه را برای پخش فیلم تئاترها خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، با گسترش شیوع ویروس کرونا و تاکید بر قرنطینه خانگی برخی از تئاتری‌ها در صدد عرضه فیلم تئاترهای خود در سامانه‌های وی‌اودی شدند، ولی تعدادی از این متقاضیان با مشکل مواجه شدند چون گفته شد باید مجوزی تازه از سازمان سینمایی دریافت کنند. این اتفاق سبب اعتراض جمعی از اهالی تئاتر شد و چنین روندی را موازی کاری در وزارت ارشاد می‌دانستند. 
#تئاتر_مستقل_تهران 
#فیلم_تئاتر 
#مصطفا_کوشکی 
#قادر_آشنا

قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد مدیرکل هنرهای نمایشی از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در روند صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد. قادر آشنا در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: من قبلاً هم با آقای دکتر انتظامی درباره فیلم تئاترها صحبت کرده بودم ولی وقتی اتفاقی جدید می‌افتد، برای اینکه به روال عادی اجرا شود طبیعی است که با مشکل یا صرف زمان روبرو شود. درباره این موضوع بر اساس صحبت‌هایی که داشتیم به دنبال این بودم یک کار مشترک انجام شود و ایشان هم قبول کرده بودند که ما آثار را ارسال کنیم و آنها در شورا به سرعت کار را به جلو ببرند. او افزود: اما بعد توافق دیگری کردیم مبنی بر اینکه هر تئاتری که به فیلم تبدیل شده و متقاضی نمایش دادن آن (در وی‌اودی‌ها) است، ما در اداره کل هنرهای نمایشی به لحاظ محتوایی آن‌ها را تایید کنیم تا به سازمان سینمایی ارسال شود. سازمان هم دیگر منتظر بررسی در شورا نماند که زمان بیشتری صرف شود و همان تاییدیه ما را اعمال می‌کنند و مجوز برای فیلم تئاتر صادر خواهد شد. آشنا گفت: این توافق ساعتی قبل من و آقای انتظامی است. درواقع خودشان به این جمع بندی رسیدند که نظر کارشناسی اداره کل هنرهای نمایشی را به لحاظ محتوایی مورد قبول قرار دهند تا کار تسریع شود چون به هر حال باید بپذیریم قانونگذار مسئولیت صدور مجوز در این بخش را بر عهده سازمان سینمایی گذاشته و باید قانون اجرا شود. ما هم هماهنگی را انجام دادیم تا کار با سرعت بیشتری انجام شود و گروه‌های نمایشی آسیب نبینند که خوشبختانه با این تصمیم به نظرم کمترین وقفه را برای پخش فیلم تئاترها خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، با گسترش شیوع ویروس کرونا و تاکید بر قرنطینه خانگی برخی از تئاتری‌ها در صدد عرضه فیلم تئاترهای خود در سامانه‌های وی‌اودی شدند، ولی تعدادی از این متقاضیان با مشکل مواجه شدند چون گفته شد باید مجوزی تازه از سازمان سینمایی دریافت کنند. این اتفاق سبب اعتراض جمعی از اهالی تئاتر شد و چنین روندی را موازی کاری در وزارت ارشاد می‌دانستند. #تئاتر_مستقل_تهران #فیلم_تئاتر #مصطفا_کوشکی #قادر_آشنا - 7 days ago

489 Likes
1 Comments
0
قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد

قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد
مدیرکل هنرهای نمایشی از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در روند صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد.

قادر آشنا در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: من قبلاً هم با آقای دکتر انتظامی درباره فیلم تئاترها صحبت کرده بودم ولی وقتی اتفاقی جدید می‌افتد، برای اینکه به روال عادی اجرا شود طبیعی است که با مشکل یا صرف زمان روبرو شود. درباره این موضوع بر اساس صحبت‌هایی که داشتیم به دنبال این بودم یک کار مشترک انجام شود و ایشان هم قبول کرده بودند که ما آثار را ارسال کنیم و آنها در شورا به سرعت کار را به جلو ببرند.

او افزود: اما بعد توافق دیگری کردیم مبنی بر اینکه هر تئاتری که به فیلم تبدیل شده و متقاضی نمایش دادن آن (در وی‌اودی‌ها) است، ما در اداره کل هنرهای نمایشی به لحاظ محتوایی آن‌ها را تایید کنیم تا به سازمان سینمایی ارسال شود. سازمان هم دیگر منتظر بررسی در شورا نماند که زمان بیشتری صرف شود و همان تاییدیه ما را اعمال می‌کنند و مجوز برای فیلم تئاتر صادر خواهد شد.

آشنا گفت: این توافق ساعتی قبل من و آقای انتظامی است. درواقع خودشان به این جمع بندی رسیدند که نظر کارشناسی اداره کل هنرهای نمایشی را به لحاظ محتوایی مورد قبول قرار دهند تا کار تسریع شود چون به هر حال باید بپذیریم قانونگذار مسئولیت صدور مجوز در این بخش را بر عهده سازمان سینمایی گذاشته و باید قانون اجرا شود. ما هم هماهنگی را انجام دادیم تا کار با سرعت بیشتری انجام شود و گروه‌های نمایشی آسیب نبینند که خوشبختانه با این تصمیم به نظرم کمترین وقفه را برای پخش فیلم تئاترها خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، با گسترش شیوع ویروس کرونا و تاکید بر قرنطینه خانگی برخی از تئاتری‌ها در صدد عرضه فیلم تئاترهای خود در سامانه‌های وی‌اودی شدند، ولی تعدادی از این متقاضیان با مشکل مواجه شدند چون گفته شد باید مجوزی تازه از سازمان سینمایی دریافت کنند. این اتفاق سبب اعتراض جمعی از اهالی تئاتر شد و چنین روندی را موازی کاری در وزارت ارشاد می‌دانستند. 
#تئاتر_مستقل_تهران 
#فیلم_تئاتر 
#مصطفا_کوشکی 
#قادر_آشنا

قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد قادر آشنا: مشکل پخش فیلم تئاترها حل شد مدیرکل هنرهای نمایشی از توافق با سازمان سینمایی برای تسریع در روند صدور مجوز فیلم تئاترها بدون بازبینی مجدد خبر داد. قادر آشنا در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: من قبلاً هم با آقای دکتر انتظامی درباره فیلم تئاترها صحبت کرده بودم ولی وقتی اتفاقی جدید می‌افتد، برای اینکه به روال عادی اجرا شود طبیعی است که با مشکل یا صرف زمان روبرو شود. درباره این موضوع بر اساس صحبت‌هایی که داشتیم به دنبال این بودم یک کار مشترک انجام شود و ایشان هم قبول کرده بودند که ما آثار را ارسال کنیم و آنها در شورا به سرعت کار را به جلو ببرند. او افزود: اما بعد توافق دیگری کردیم مبنی بر اینکه هر تئاتری که به فیلم تبدیل شده و متقاضی نمایش دادن آن (در وی‌اودی‌ها) است، ما در اداره کل هنرهای نمایشی به لحاظ محتوایی آن‌ها را تایید کنیم تا به سازمان سینمایی ارسال شود. سازمان هم دیگر منتظر بررسی در شورا نماند که زمان بیشتری صرف شود و همان تاییدیه ما را اعمال می‌کنند و مجوز برای فیلم تئاتر صادر خواهد شد. آشنا گفت: این توافق ساعتی قبل من و آقای انتظامی است. درواقع خودشان به این جمع بندی رسیدند که نظر کارشناسی اداره کل هنرهای نمایشی را به لحاظ محتوایی مورد قبول قرار دهند تا کار تسریع شود چون به هر حال باید بپذیریم قانونگذار مسئولیت صدور مجوز در این بخش را بر عهده سازمان سینمایی گذاشته و باید قانون اجرا شود. ما هم هماهنگی را انجام دادیم تا کار با سرعت بیشتری انجام شود و گروه‌های نمایشی آسیب نبینند که خوشبختانه با این تصمیم به نظرم کمترین وقفه را برای پخش فیلم تئاترها خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، با گسترش شیوع ویروس کرونا و تاکید بر قرنطینه خانگی برخی از تئاتری‌ها در صدد عرضه فیلم تئاترهای خود در سامانه‌های وی‌اودی شدند، ولی تعدادی از این متقاضیان با مشکل مواجه شدند چون گفته شد باید مجوزی تازه از سازمان سینمایی دریافت کنند. این اتفاق سبب اعتراض جمعی از اهالی تئاتر شد و چنین روندی را موازی کاری در وزارت ارشاد می‌دانستند. #تئاتر_مستقل_تهران #فیلم_تئاتر #مصطفا_کوشکی #قادر_آشنا - 7 days ago

27 Likes
0 Comments
0
‌
اتاق گریم ِ نمایش "رومولیت " 
کارگردان:
@mostafakoushki 
@hasti___hosseini 
#صبا_ایزدپناه 
#بازیگر 
#بازیگران_زن
#تئاتر 
#تئاتر_مستقل_تهران 
#theatre#theater

‌ اتاق گریم ِ نمایش "رومولیت " کارگردان: @mostafakoushki @hasti___hosseini #صبا_ایزدپناه #بازیگر #بازیگران_زن #تئاتر #تئاتر_مستقل_تهران #theatre #theater - 8 days ago

1,495 Likes
70 Comments
0
🌿🌹
کلام خودت را برای کسانی که شایسته سکوت هستند هدر نده،گاهی وقتها پرقدرت ترین چیزی که شما به آنها میتوانید بگویید سکوت است.

پ.ن:نتونستم نویسنده این جمله رو پیدا کنم اگه میدونید این جمله از کدوم نویسندست برام بنویسید...🙏🏼🌹🌿 #سخن_بزرگان #جملات_ناب #نمایش #تماشاخانه #تئاتر #بازیگر #هنر #هنرمند #تئاتر_مستقل_تهران #نمایش_آنلاین

🌿🌹 کلام خودت را برای کسانی که شایسته سکوت هستند هدر نده،گاهی وقتها پرقدرت ترین چیزی که شما به آنها میتوانید بگویید سکوت است. پ.ن:نتونستم نویسنده این جمله رو پیدا کنم اگه میدونید این جمله از کدوم نویسندست برام بنویسید...🙏🏼🌹🌿 #سخن_بزرگان #جملات_ناب #نمایش #تماشاخانه #تئاتر #بازیگر #هنر #هنرمند #تئاتر_مستقل_تهران #نمایش_آنلاین - 9 days ago

570 Likes
15 Comments
0
‌
دنیای هنر مخصوصا "تئاتر" برای ما در وضعیت عجیبیه، نمیدونم دوباره چه زمانی مستقیم تو چشم یه تماشاگر نگاه میکنم؛ ولی همچنان امیدوارم... ‌
کارگردان: 
@mostafakoushki 
#تئاتر
#تئاتر_مستقل_تهران 
#نمایش
#رویای_یک_شب_نیمه_تابستان
#شکسپیر
#خاطره
#بازیگر
#بازیگران_زن
#صبا_ایزدپناه

#theatre#theater

‌ دنیای هنر مخصوصا "تئاتر" برای ما در وضعیت عجیبیه، نمیدونم دوباره چه زمانی مستقیم تو چشم یه تماشاگر نگاه میکنم؛ ولی همچنان امیدوارم... ‌ کارگردان: @mostafakoushki #تئاتر #تئاتر_مستقل_تهران #نمایش #رویای_یک_شب_نیمه_تابستان #شکسپیر #خاطره #بازیگر #بازیگران_زن #صبا_ایزدپناه #theatre #theater - 9 days ago

1,244 Likes
51 Comments
0
اردیبهشتِ کافه بام مستقل

امیدواریم هر چه زودتر دور هم جمع بشیم

#کافه_بام_مستقل 
#تئاتر_مستقل_تهران

اردیبهشتِ کافه بام مستقل امیدواریم هر چه زودتر دور هم جمع بشیم #کافه_بام_مستقل #تئاتر_مستقل_تهران - 10 days ago

424 Likes
2 Comments
0
اردیبهشتِ کافه بام مستقل

امیدواریم هر چه زودتر دور هم جمع بشیم

#کافه_بام_مستقل 
#تئاتر_مستقل_تهران

اردیبهشتِ کافه بام مستقل امیدواریم هر چه زودتر دور هم جمع بشیم #کافه_بام_مستقل #تئاتر_مستقل_تهران - 10 days ago

28 Likes
0 Comments
0
😠 #عصبانی_نیستم 
#دور_از_دسترس_اطفال_نگهداری_شود 
#تئاتریها#تئاتربازها#تئاتر_ببینیم#تئاتر#تئاتر_کلاسیک#تئاتر_رئال#تئاتر_شهر 
#تئاتر_مستقل_تهران 
#علی_رفیعی#حمید_سمندریان #حمید_پورآذری#مسعود_دلخواه#محمود_استاد_محمد 
#ناصر_تقوایی#خسروشکیبایی#علی_حاتمی#علی_نصیریان#هما_روستا#جشنواره_تئاتر_فجر#جشنواره_فیلم_کن 
#جشنواره_اسکار#تياتر_شهرزاد 
کارگردان:علی پیله ور
تهیه کننده:مهندس نوید وفا
نویسنده:فرشته فرشاد

😠 #عصبانی_نیستم #دور_از_دسترس_اطفال_نگهداری_شود #تئاتریها #تئاتربازها #تئاتر_ببینیم #تئاتر #تئاتر_کلاسیک #تئاتر_رئال #تئاتر_شهر #تئاتر_مستقل_تهران #علی_رفیعی #حمید_سمندریان #حمید_پورآذری #مسعود_دلخواه #محمود_استاد_محمد #ناصر_تقوایی #خسروشکیبایی #علی_حاتمی #علی_نصیریان #هما_روستا #جشنواره_تئاتر_فجر #جشنواره_فیلم_کن #جشنواره_اسکار #تياتر_شهرزاد کارگردان:علی پیله ور تهیه کننده:مهندس نوید وفا نویسنده:فرشته فرشاد - 12 days ago

166 Likes
23 Comments
0
#عکس #تئاتر #عکس_تئاتر 
نمایش اکلیل
نویسنده: مهدی کوشکی
کارگردان: مهتاب شکریان

جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک

تئاتر مستقل تهران
خرداد ۱۳۹۸

#نمایش #عکاسی #عکاسی_هنری #عکاسی_تئاتر #تئاتر_مستقل_تهران #مهدی_کوشکی #مهتاب_شکریان #نگار_عابدی

#عکس #تئاتر #عکس_تئاتر نمایش اکلیل نویسنده: مهدی کوشکی کارگردان: مهتاب شکریان جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک تئاتر مستقل تهران خرداد ۱۳۹۸ #نمایش #عکاسی #عکاسی_هنری #عکاسی_تئاتر #تئاتر_مستقل_تهران #مهدی_کوشکی #مهتاب_شکریان #نگار_عابدی - 12 days ago

475 Likes
13 Comments
0
•
#تئاتر
•
•
قبل از ورود 
#سارا_اسكندري 
#نازآفرين_كاظمي 
#مهدى_پاكدل 
#تئاتر_مستقل_تهران 
#گلديس_نمازيان .....
و دلى كه براى تئاتر مستقل تنگ شده ...

#تي ٔاتر • • قبل از ورود #سارا_اسكندري #نازا ٓفرين_كاظمي #مهدى_پاكدل #تي ٔاتر_مستقل_تهران #گلديس_نمازيان ..... و دلى كه براى تئاتر مستقل تنگ شده ... - 16 days ago

251 Likes
14 Comments
0
خفنای کاربلد به رهبری علی آقای پیله وره کار بلد
#دور_از_دسترس_اطفال_نگهداری_شود 
#تئاتر#تئاتریها#تئاتر_کلاسیک#تئاتر_رئال#تئاتربازها#بازیگر#بازیگر_تئاتر#بازیگری_سینما#پلاتو#تمرین#صحنه#تئاتر_ببینیم#تئاتر_شهر#تئاترشهر #تئاتر_مستقل_تهران#بهترین_بازیگر_نقش_اول_مرد#جشنواره_تئاتر_فجر#نمایش#نمایشنامه#بهرام_بیضایی#علی_رفیعی#حمید_سمندریان#حمید_پورآذری#مسعود_دلخواه#حسین_پناهی#کارگردان#تالار_وحدت#دنیل_دی_لوییس#لارنس_الیویه

خفنای کاربلد به رهبری علی آقای پیله وره کار بلد #دور_از_دسترس_اطفال_نگهداری_شود #تئاتر #تئاتریها #تئاتر_کلاسیک #تئاتر_رئال #تئاتربازها #بازیگر #بازیگر_تئاتر #بازیگری_سینما #پلاتو #تمرین #صحنه #تئاتر_ببینیم #تئاتر_شهر #تئاترشهر #تئاتر_مستقل_تهران #بهترین_بازیگر_نقش_اول_مرد #جشنواره_تئاتر_فجر #نمایش #نمایشنامه #بهرام_بیضایی #علی_رفیعی #حمید_سمندریان #حمید_پورآذری #مسعود_دلخواه #حسین_پناهی #کارگردان #تالار_وحدت #دنیل_دی_لوییس #لارنس_الیویه - 18 days ago

149 Likes
30 Comments
0
اکران محدود فیلم/تئاتر

فروش از شنبه بیستم اردیبهشت ساعت دوازده ظهر در سایت تیوال

فقط تا پایان اردیبهشت در سایت تیوال فیلم/تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان را میتوانید ببینید

آدرس: tiwall.com

دویست بلیت نخست با تخفیف ویژه

رویای یک شب نیمه تابستان

اثر ویلیام شکسپیر
بازی نویس/باقر سروش
طراح و کارگردان/ مصطفا کوشکی

اطلاعات بیشتر در سایت تیوال

#اکران_فیلم_تئاتر
#تئاتر_مستقل_تهران
#مصطفا_کوشکی

@mostagheltheater 
@mostafakoushki

اکران محدود فیلم/تئاتر فروش از شنبه بیستم اردیبهشت ساعت دوازده ظهر در سایت تیوال فقط تا پایان اردیبهشت در سایت تیوال فیلم/تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان را میتوانید ببینید آدرس: tiwall.com دویست بلیت نخست با تخفیف ویژه رویای یک شب نیمه تابستان اثر ویلیام شکسپیر بازی نویس/باقر سروش طراح و کارگردان/ مصطفا کوشکی اطلاعات بیشتر در سایت تیوال #اکران_فیلم_تئاتر #تئاتر_مستقل_تهران #مصطفا_کوشکی @mostagheltheater @mostafakoushki - 18 days ago

28 Likes
0 Comments
0
‌
اکران محدود فیلم/تئاتر

فروش از شنبه بیستم اردیبهشت ساعت دوازده ظهر در سایت تیوال

فقط تا پایان اردیبهشت در سایت تیوال فیلم/تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان را میتوانید ببینید

آدرس: tiwall.com

دویست بلیت نخست با تخفیف ویژه

رویای یک شب نیمه تابستان

اثر ویلیام شکسپیر
بازی نویس/باقر سروش
طراح و کارگردان/ مصطفا کوشکی

اطلاعات بیشتر در سایت تیوال

#اکران_فیلم_تئاتر #تئاتر_مستقل_تهران #مصطفا_کوشکی #نمایش_آنلاین #تیوال #نمایش #تئاترببینیم #تئاتر #تیوال #فیلم #سینما #بازیگر #اخبارتئاتر #هنر #هنرمندان #شکسپیر #تیاتر #نمایشنامه #بازیگرتئاتر #صحنه #هنرمند

‌ اکران محدود فیلم/تئاتر فروش از شنبه بیستم اردیبهشت ساعت دوازده ظهر در سایت تیوال فقط تا پایان اردیبهشت در سایت تیوال فیلم/تئاتر رویای یک شب نیمه تابستان را میتوانید ببینید آدرس: tiwall.com دویست بلیت نخست با تخفیف ویژه رویای یک شب نیمه تابستان اثر ویلیام شکسپیر بازی نویس/باقر سروش طراح و کارگردان/ مصطفا کوشکی اطلاعات بیشتر در سایت تیوال #اکران_فیلم_تئاتر #تئاتر_مستقل_تهران #مصطفا_کوشکی #نمایش_آنلاین #تیوال #نمایش #تئاترببینیم #تئاتر #تیوال #فیلم #سینما #بازیگر #اخبارتئاتر #هنر #هنرمندان #شکسپیر #تیاتر #نمایشنامه #بازیگرتئاتر #صحنه #هنرمند - 19 days ago

85 Likes
4 Comments
0
🎥 🎭 خوش خبر باشین😍
⁦✔️⁩
اکران محدود فیلم/تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان»
💳
فروش از فردا، شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر در سایت تیوال (۲۰۰ بلیت نخست با تخفیف ویژه)
tiwall.com/p/royayeyekshab4

نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
اثر ویلیام شکسپیر
بازی‌نویس: باقر سروش
طراح و کارگردان: مصطفا کوشکی

گفتنی‌ است فیلم‌تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان» با درخواست تماشاگران عزیز مخصوصا دوستان خارج از تهران به شکل محدود (فقط تا پایان اردیبهشت) به نمایش گذاشته می‌شود.

در این روزهای سخت که امکان تماشای نمایش به شکل زنده وجود ندارد کمپانی تئاتر مستقل امیدوار است با استقبال شما عزیزان فیلم‌تئاترهای این مجموعه را که آرشیو کم نظیری از بهترین اجراهای تئاتر ایران در دهه نود هستند، در اختیار مخاطبان تئاتر قرار بدهد.

نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» از محبوب‌ترین اجراهای دهه نود می‌باشد و بیشترین تعداد اجرا را با بیش از ۳۳۰ شب اجرا به خود اختصاص داده است.

این نمایش با حضور در فستیوال‌های مهم شکسپیر در اروپا و آسیا تجربه‌ی بین‌المللی موفقی را از سر گذرانده است.

فیلم این اجرا با کیفیت صدا و تصویر مناسب بعد از ۴ سال به شکل محدود در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد، امید است مورد توجه و استقبال قرار گیرد.

@mostafakoushki
@mostagheltheater
@tiwallgram

@jarchinews
____

#رویای_یک_شب_نیمه_تابستان
#تئاتر_مستقل_تهران
#مصطفا_کوشکی
#تیوال #فیلم_تئاتر
#هنر #هنرمند #تئاتر #سینما
#نمایش #کارگردانی #موزیکال #کارگردانی_تئاتر  #بازیگری #اخبارتئاتر #کارگردان #اخبارسینما #جارچی #کلاس_بازیگری #فیلم #بازیگر #هنر

#tiwall #artist #teatr #theater #film #theatre #jarchi #jarchinews #cinema
•
 پ ن: من  نمایشودیدم😍😂
خیلی خوبه😍
@mostafakoushki 🌹
@majid_norouzi ♥

🎥 🎭 خوش خبر باشین😍 ⁦✔️⁩ اکران محدود فیلم/تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان» 💳 فروش از فردا، شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر در سایت تیوال (۲۰۰ بلیت نخست با تخفیف ویژه) tiwall.com/p/royayeyekshab4 نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» اثر ویلیام شکسپیر بازی‌نویس: باقر سروش طراح و کارگردان: مصطفا کوشکی گفتنی‌ است فیلم‌تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان» با درخواست تماشاگران عزیز مخصوصا دوستان خارج از تهران به شکل محدود (فقط تا پایان اردیبهشت) به نمایش گذاشته می‌شود. در این روزهای سخت که امکان تماشای نمایش به شکل زنده وجود ندارد کمپانی تئاتر مستقل امیدوار است با استقبال شما عزیزان فیلم‌تئاترهای این مجموعه را که آرشیو کم نظیری از بهترین اجراهای تئاتر ایران در دهه نود هستند، در اختیار مخاطبان تئاتر قرار بدهد. نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» از محبوب‌ترین اجراهای دهه نود می‌باشد و بیشترین تعداد اجرا را با بیش از ۳۳۰ شب اجرا به خود اختصاص داده است. این نمایش با حضور در فستیوال‌های مهم شکسپیر در اروپا و آسیا تجربه‌ی بین‌المللی موفقی را از سر گذرانده است. فیلم این اجرا با کیفیت صدا و تصویر مناسب بعد از ۴ سال به شکل محدود در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد، امید است مورد توجه و استقبال قرار گیرد. @mostafakoushki @mostagheltheater @tiwallgram @jarchinews ____ #رویای_یک_شب_نیمه_تابستان #تئاتر_مستقل_تهران #مصطفا_کوشکی #تیوال #فیلم_تئاتر #هنر #هنرمند #تئاتر #سینما #نمایش #کارگردانی #موزیکال #کارگردانی_تئاتر #بازیگری #اخبارتئاتر #کارگردان #اخبارسینما #جارچی #کلاس_بازیگری #فیلم #بازیگر #هنر #tiwall #artist #teatr #theater #film #theatre #jarchi #jarchinews #cinema • پ ن: من نمایشودیدم😍😂 خیلی خوبه😍 @mostafakoushki 🌹 @majid_norouzi ♥ - 19 days ago

147 Likes
18 Comments
0
🎥 🎭 خوش خبر باشین 😊
⁦✔️⁩
اکران محدود فیلم/تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان»
💳
فروش از امروز، شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر در سایت تیوال (۲۰۰ بلیت نخست با تخفیف ویژه)
tiwall.com/p/royayeyekshab4

نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان»
اثر ویلیام شکسپیر
بازی‌نویس: باقر سروش
طراح و کارگردان: مصطفا کوشکی

گفتنی‌ است فیلم‌تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان» با درخواست تماشاگران عزیز مخصوصا دوستان خارج از تهران به شکل محدود (فقط تا پایان اردیبهشت) به نمایش گذاشته می‌شود.

در این روزهای سخت که امکان تماشای نمایش به شکل زنده وجود ندارد کمپانی تئاتر مستقل امیدوار است با استقبال شما عزیزان فیلم‌تئاترهای این مجموعه را که آرشیو کم نظیری از بهترین اجراهای تئاتر ایران در دهه نود هستند، در اختیار مخاطبان تئاتر قرار بدهد.

نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» از محبوب‌ترین اجراهای دهه نود می‌باشد و بیشترین تعداد اجرا را با بیش از ۳۳۰ شب اجرا به خود اختصاص داده است.

این نمایش با حضور در فستیوال‌های مهم شکسپیر در اروپا و آسیا تجربه‌ی بین‌المللی موفقی را از سر گذرانده است.

فیلم این اجرا با کیفیت صدا و تصویر مناسب بعد از ۴ سال به شکل محدود در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد، امید است مورد توجه و استقبال قرار گیرد.

@mostafakoushki
@mostagheltheater
@tiwallgram

@jarchinews
_____

#رویای_یک_شب_نیمه_تابستان
#تئاتر_مستقل_تهران
#مصطفا_کوشکی
#تیوال #هنر #هنرمند #تئاتر #سینما
#نمایش #فیلم_تئاتر #کارگردانی #موزیکال #کارگردانی_تئاتر  #بازیگری #اخبارتئاتر #کارگردان #اخبارسینما #جارچی #کلاس_بازیگری #فیلم #بازیگر #هنر

#tiwall #artist #teatr #theater #film #theatre #jarchi #jarchinews #cinema

🎥 🎭 خوش خبر باشین 😊 ⁦✔️⁩ اکران محدود فیلم/تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان» 💳 فروش از امروز، شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر در سایت تیوال (۲۰۰ بلیت نخست با تخفیف ویژه) tiwall.com/p/royayeyekshab4 نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» اثر ویلیام شکسپیر بازی‌نویس: باقر سروش طراح و کارگردان: مصطفا کوشکی گفتنی‌ است فیلم‌تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان» با درخواست تماشاگران عزیز مخصوصا دوستان خارج از تهران به شکل محدود (فقط تا پایان اردیبهشت) به نمایش گذاشته می‌شود. در این روزهای سخت که امکان تماشای نمایش به شکل زنده وجود ندارد کمپانی تئاتر مستقل امیدوار است با استقبال شما عزیزان فیلم‌تئاترهای این مجموعه را که آرشیو کم نظیری از بهترین اجراهای تئاتر ایران در دهه نود هستند، در اختیار مخاطبان تئاتر قرار بدهد. نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» از محبوب‌ترین اجراهای دهه نود می‌باشد و بیشترین تعداد اجرا را با بیش از ۳۳۰ شب اجرا به خود اختصاص داده است. این نمایش با حضور در فستیوال‌های مهم شکسپیر در اروپا و آسیا تجربه‌ی بین‌المللی موفقی را از سر گذرانده است. فیلم این اجرا با کیفیت صدا و تصویر مناسب بعد از ۴ سال به شکل محدود در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد، امید است مورد توجه و استقبال قرار گیرد. @mostafakoushki @mostagheltheater @tiwallgram @jarchinews _____ #رویای_یک_شب_نیمه_تابستان #تئاتر_مستقل_تهران #مصطفا_کوشکی #تیوال #هنر #هنرمند #تئاتر #سینما #نمایش #فیلم_تئاتر #کارگردانی #موزیکال #کارگردانی_تئاتر #بازیگری #اخبارتئاتر #کارگردان #اخبارسینما #جارچی #کلاس_بازیگری #فیلم #بازیگر #هنر #tiwall #artist #teatr #theater #film #theatre #jarchi #jarchinews #cinema - 19 days ago

167 Likes
2 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.