#دهوك_سوق_دبي

25,904 posts

🍂💔
‏😊 Posten bari vi like bkan 🌹
⏬
‏Like & Coment 😻
⏬
‏Tag frinds 😍
⏬
‏Follow ⏬
‏Follow ⏬ 🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
‏*⠀⠀ * ⠀⠀⠀
‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani#mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze#grmand🌸#zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_#duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki#arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski@grmand_badini #badini#duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو#سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

🍂💔 ‏😊 Posten bari vi like bkan 🌹 ⏬ ‏Like & Coment 😻 ⏬ ‏Tag frinds 😍 ⏬ ‏Follow ⏬ ‏Follow ⏬ 🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * ‏*⠀⠀ * ⠀⠀⠀ ‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ ‏* Tag your friends👤#zaxo  #zaxoyi  #zaxo_  #rekani #mziri  #barwari  #barzani  #بادینی  #sheladze #grmand 🌸#zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok  #duhoki_  #duhok ❤️ #duhokcity  #duhoki #arbil  #kerkok  #slemani  #hawlir  #duski @grmand_badini  #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_  #دهوك  #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين  #دهوك_سوق_دبي - 3 hours ago

53 Likes
9 Comments
0
‏ @heshyar_hajani . بئ برايت ته دي ته تئرر خون هه كه تو شير ژي بي .
.
.
‏‎#وحید_مرادی #وحيدمرادي #وحيد_مرادي #وحيدمرادي_روحت_شاد_عقاب_ايران #ahmadkaya #ahmadkaya❤️ #ahmadkaya👌🎧🎤🎼 #دهوك #دهوك_ئاکڕێ_زاخو_ئامێدی_بەردەرەش_شێلادزێ #دهوكيه #دهوك_ئاکڕێ_زاخو_ئامێدی_بەردەرەش_شێلادزێ_سئمئل #زاخو #زاخوكا_من #زاخوكامن #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان💔💔💔 #دهوك_سوق_دبي #آرامش #آرام_تیگران #arambol #aramtigran #bzav #badini #badinipost #دهوكيه #دهوكامن_ #زاخو #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان😃 #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان #هولير #كركوك_الان #سليمانيه #عراق

@heshyar_hajani . بئ برايت ته دي ته تئرر خون هه كه تو شير ژي بي . . . ‏‎#وحید_مرادی #وحيدمرادي #وحيد_مرادي #وحيدمرادي_روحت_شاد_عقاب_ايران #ahmadkaya #ahmadkaya ❤️ #ahmadkaya 👌🎧🎤🎼 #دهوك #دهوك_ئاکڕێ_زاخو_ئامێدی_بەردەرەش_شێلادزێ #دهوكيه #دهوك_ئاکڕێ_زاخو_ئامێدی_بەردەرەش_شێلادزێ_سئمئل #زاخو #زاخوكا_من #زاخوكامن #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان 💔💔💔 #دهوك_سوق_دبي #آرامش #آرام_تیگران #arambol #aramtigran #bzav #badini #badinipost #دهوكيه #دهوكامن_ #زاخو #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان 😃 #زاخو_دهوك_هولير_سليماني_ئاكري_سيميل_شيخان_كوردستان #هولير #كركوك_الان #سليمانيه #عراق - 3 hours ago

32 Likes
28 Comments
0
@d_._r_._a * ⠀@dlxaz_kurdi525 ⠀@nzarzaxo525
@k2ooomar * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_ @jihane_hunarmande_kurdistan @jihana_video @ashqe_dange_tama_imbrator

@d_._r_._a * ⠀@dlxaz_kurdi525@nzarzaxo525 @k2ooomar * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul #akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_ @jihane_hunarmande_kurdistan @jihana_video @ashqe_dange_tama_imbrator - 4 hours ago

14 Likes
12 Comments
0
⠀⠀◟̽◞̽ ᴇᴅɪᴛ :𓆩sen7s._𓆪⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #edits /💔 ‏⚣ :◀ ॥ ▶:
‏∞ ——●—————— ∞ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⚣⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
*
‎‏*⠀⠀⠀
‎‏* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @rayo0oo._ ⠀⠀⠀
‎‏* ⠀⠀⠀
‎‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @bl4ack__ ⠀
‎‏* ⠀ * ⠀⠀⠀
‎‏* ⠀⠀⠀
‎‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
‎‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_

⠀⠀◟̽◞̽ ᴇᴅɪᴛ :𓆩sen7s._𓆪⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #edits /💔 ‏⚣ :◀ ॥ ▶: ‏∞ ——●—————— ∞ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⚣⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ * ‎‏*⠀⠀⠀ ‎‏* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @rayo0oo._ ⠀⠀⠀ ‎‏* ⠀⠀⠀ ‎‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @bl4ack__ ⠀ ‎‏* ⠀ * ⠀⠀⠀ ‎‏* ⠀⠀⠀ ‎‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ ‎‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul #akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_ - 7 hours ago

74 Likes
17 Comments
0
* . 🌚♥️ ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴sa7ka ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @0mk0_17 *⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
* ⠀⠀
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul#

* . 🌚♥️ ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴sa7ka ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @0mk0_17 *⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ * ⠀⠀ *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul # - 7 hours ago

29 Likes
54 Comments
0
* في پوستي بو هه فاله كي خو فريكه
*
* لايكو كومنت هه فالان دي سوباسداربم
* ‏*⠀⠀ •خيرهاتي بو به يجي مه |🙋🏻‍♂️
•جوان ترین په يڤ دي ل فيري بيني|🎙
•ئارمانجا مه خزمەتا وەیە|😴
•هەر داخازیەك هەبیت دایرێکت ڤرێکە|📥
ده نگ ئارمانج گوللي|🎙
‏* ⠀⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀به يجي مه فولوبكه@armanj.m.hamid
* خوداني ده نگي فولوبكه@armanj.m.hamid
* * ‏* ⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀
‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

* في پوستي بو هه فاله كي خو فريكه * * لايكو كومنت هه فالان دي سوباسداربم * ‏*⠀⠀ •خيرهاتي بو به يجي مه |🙋🏻‍♂️ •جوان ترین په يڤ دي ل فيري بيني|🎙 •ئارمانجا مه خزمەتا وەیە|😴 •هەر داخازیەك هەبیت دایرێکت ڤرێکە|📥 ده نگ ئارمانج گوللي|🎙 ‏* ⠀⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀به يجي مه فولوبكه@armanj.m.hamid * خوداني ده نگي فولوبكه@armanj.m.hamid * * ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ ‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي - 8 hours ago

87 Likes
20 Comments
0
‏‮_kh_.o0kra ‬‏‪ark0o._hk_‬‏‪} * . 🌚💔ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀⠀⠀
*@ark0o._hk_ *⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽.♚ @ark0o._hk_ ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* *⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᗴᗪIT♚@vide0_black1 _black *⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akre Load more comments..... 🤟🏿

‏‮_kh_.o0kra ‬‏‪ark0o._hk_‬‏‪} * . 🌚💔ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀⠀⠀ *@ark0o._hk_ *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽.♚ @ark0o._hk_ ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᗴᗪIT♚@vide0_black1 _black *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul #akre Load more comments..... 🤟🏿 - 9 hours ago

57 Likes
164 Comments
0
بابـێ سەنگـەری یـێ بـویـە ئـەکـتـەر ژی😂😂فـلـمـەکێ چێـکـری بـنـاڤـێ ( قـەنـاسێ کورونایێ )😹😹😹
.
🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @tiktok_badini * ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #tiktok_badini #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

بابـێ سەنگـەری یـێ بـویـە ئـەکـتـەر ژی😂😂فـلـمـەکێ چێـکـری بـنـاڤـێ ( قـەنـاسێ کورونایێ )😹😹😹 . 🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @tiktok_badini * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎 * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #tiktok_badini #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي - 9 hours ago

350 Likes
4 Comments
0
اقرأها قبل النوم 🤲🏻 الراحه النفسيه🎧❤️🎧
استغفرالله العلى العظيم و اتوب اليه
سبحان الله
الحمدلله
لا اله الا الله
والله اكبر
#الراحه_النفسيه 
#food59s 
#القران 
#كوردستان #كوردستان🇹🇯 #كوردستاني #كوردستان_العراق #كوردستانيم👑 #كوردستان_العراق❤️ #كوردستانئ #كوردستان_kurdistan💙
#كورد #كورديه👑 #كوردم 
#دهوك #دهوكا_رنكين #دهوك❤️ #دهوكيه #دهوكامن_ #دهوك_سوق_دبي #دهوك❤ #دهوكئ #دهوك_____موصل____زاخو____بعشيقه____زمار_____ربيعه_____تلسقف_____اربيل____سيميل______وانه____سدم 
#duhok #duhok❤️ #duhokcity #duhoki_ #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_
#خارنيت_كوردى #خارنگەھ

اقرأها قبل النوم 🤲🏻 الراحه النفسيه🎧❤️🎧 استغفرالله العلى العظيم و اتوب اليه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اكبر #الراحه_النفسيه #food59s #القران #كوردستان #كوردستان 🇹🇯 #كوردستاني #كوردستان_العراق #كوردستانيم 👑 #كوردستان_العراق ❤️ #كوردستانئ #كوردستان_kurdistan 💙 #كورد #كورديه 👑 #كوردم #دهوك #دهوكا_رنكين #دهوك ❤️ #دهوكيه #دهوكامن_ #دهوك_سوق_دبي #دهوك#دهوكئ #دهوك_____موصل____زاخو____بعشيقه____زمار_____ربيعه_____تلسقف_____اربيل____سيميل______وانه____سدم #duhok #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki_ #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #خارنيت_كوردى #خارنگەھ - 9 hours ago

25 Likes
0 Comments
0
اقرأها قبل النوم 🤲🏻 الراحه النفسيه🎧❤️🎧
استغفرالله العلى العظيم و اتوب اليه
سبحان الله
الحمدلله
لا اله الا الله
والله اكبر
#الراحه_النفسيه 
#food59s 
#القران 
#كوردستان #كوردستان🇹🇯 #كوردستاني #كوردستان_العراق #كوردستانيم👑 #كوردستان_العراق❤️ #كوردستانئ #كوردستان_kurdistan💙
#كورد #كورديه👑 #كوردم 
#دهوك #دهوكا_رنكين #دهوك❤️ #دهوكيه #دهوكامن_ #دهوك_سوق_دبي #دهوك❤ #دهوكئ #دهوك_____موصل____زاخو____بعشيقه____زمار_____ربيعه_____تلسقف_____اربيل____سيميل______وانه____سدم 
#duhok #duhok❤️ #duhokcity #duhoki_ #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_
#خارنيت_كوردى #خارنگەھ

اقرأها قبل النوم 🤲🏻 الراحه النفسيه🎧❤️🎧 استغفرالله العلى العظيم و اتوب اليه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اكبر #الراحه_النفسيه #food59s #القران #كوردستان #كوردستان 🇹🇯 #كوردستاني #كوردستان_العراق #كوردستانيم 👑 #كوردستان_العراق ❤️ #كوردستانئ #كوردستان_kurdistan 💙 #كورد #كورديه 👑 #كوردم #دهوك #دهوكا_رنكين #دهوك ❤️ #دهوكيه #دهوكامن_ #دهوك_سوق_دبي #دهوك#دهوكئ #دهوك_____موصل____زاخو____بعشيقه____زمار_____ربيعه_____تلسقف_____اربيل____سيميل______وانه____سدم #duhok #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki_ #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #خارنيت_كوردى #خارنگەھ - 9 hours ago

13 Likes
0 Comments
0
حه ش ج سياره دكى بكه كومينت دا و ل ستورى بينه 😉
.
.

بشتى ريك هاتن فه كرين 😳
. 😳😳
.
. .

#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akre ————————- Like comment

حه ش ج سياره دكى بكه كومينت دا و ل ستورى بينه 😉 . . بشتى ريك هاتن فه كرين 😳 . 😳😳 . . . #zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul #akre ————————- Like comment - 10 hours ago

97 Likes
7 Comments
0
كـورونا چ حـالـئ چ 😂♥️
• •
•
• * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
*
*
* 🌚♥️ ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ * ∴sa7ka ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
*⠀⠀⠀ * Tag your friends👤 *⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
* ⠀⠀⠀
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨ @aroo__barwari *
*#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akre Load m

كـورونا چ حـالـئ چ 😂♥️ • • • • * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * * * 🌚♥️ ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ * ∴sa7ka ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * Tag your friends👤 *⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ * ⠀⠀⠀ *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨ @aroo__barwari * *#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #amedi #halamadrid #b #istanbul #istanbul #akre Load m - 10 hours ago

72 Likes
9 Comments
0
راسـتـی یـاب تــرســە😭😹❤
.
🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @tiktok_badini * ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #tiktok_badini #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

راسـتـی یـاب تــرســە😭😹❤ . 🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @tiktok_badini * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎 * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #tiktok_badini #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي - 10 hours ago

877 Likes
9 Comments
0
😻❤️ ᴇᴅɪᴛ ☻ ♕ᔕᕼᐯK0.᙭♕∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀ Wak harekare 5kominta cheka ❤️🥰⠀⠀
*
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @shvk0.x ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @shvk0.x ⠀
* ⠀ * ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akron #xxxtentationedits✅

😻❤️ ᴇᴅɪᴛ ☻ ♕ᔕᕼᐯK0.᙭♕∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀ Wak harekare 5kominta cheka ❤️🥰⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @shvk0.x  ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @shvk0.x  ⠀ * ⠀ * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo  #zaxoyi  #zaxo_  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #duhok  #duhoki_  #duhok ❤️ #duhokcity  #duhoki  #arbil  #kerkok  #slemani  #hawlir  #duski  #badini  #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_  #دهوك  #زاخو  #سيميل #دهوكا_رنكين  #دهوك_سوق_دبي  #زاخوكا_من  #اربيل  #هةولير #amide  #halamadrid  #b  #istanbul  #istanbul #akron  #xxxtentationedits ✅ - 10 hours ago

82 Likes
45 Comments
0
* في پوستي بو هه فاله كي خو فريكه
*
* لايكو كومنت هه فالان دي سوباسداربم
* ‏*⠀⠀ •خيرهاتي بو به يجي مه |🙋🏻‍♂️
•جوان ترین په يڤ دي ل فيري بيني|🎙
•ئارمانجا مه خزمەتا وەیە|😴
•هەر داخازیەك هەبیت دایرێکت ڤرێکە|📥
ده نگ ئارمانج گوللي|🎙
‏* ⠀⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀به يجي مه فولوبكه@armanj.m.hamid
* خوداني ده نگي فولوبكه@armanj.m.hamid
* * ‏* ⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀
‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

* في پوستي بو هه فاله كي خو فريكه * * لايكو كومنت هه فالان دي سوباسداربم * ‏*⠀⠀ •خيرهاتي بو به يجي مه |🙋🏻‍♂️ •جوان ترین په يڤ دي ل فيري بيني|🎙 •ئارمانجا مه خزمەتا وەیە|😴 •هەر داخازیەك هەبیت دایرێکت ڤرێکە|📥 ده نگ ئارمانج گوللي|🎙 ‏* ⠀⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀به يجي مه فولوبكه@armanj.m.hamid * خوداني ده نگي فولوبكه@armanj.m.hamid * * ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ ‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي - 11 hours ago

84 Likes
13 Comments
0
🦋🌛 . Follow @yu5iiif .
.
.
💔🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. * ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

🦋🌛 . Follow @yu5iiif  . . . 💔🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎 * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo  #zaxoyi  #zaxo_  #rekani  #mziri  #barwari  #barzani  #بادینی  #sheladze  #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_  #duhok  #duhoki_  #duhok ❤️ #duhokcity  #duhoki  #arbil  #kerkok  #slemani  #hawlir  #duski  #badini  #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_  #دهوك  #زاخو  #سيميل #دهوكا_رنكين  #دهوك_سوق_دبي - 11 hours ago

79 Likes
100 Comments
0
* . 🌚💔ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀ Wak harekare 5kominta cheka ❤️🥰⠀⠀
*
‏*⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @m7k0ooo
‏* ⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @m7k0ooo
‏* ⠀ * ⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀
‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_ #xxxtentationedits

* . 🌚💔ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀ Wak harekare 5kominta cheka ❤️🥰⠀⠀ * ‏*⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @m7k0ooo ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @m7k0ooo ‏* ⠀ * ⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ ‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul #akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_ #xxxtentationedits - 11 hours ago

51 Likes
0 Comments
0
دەمـێ مـەدرەسـە دهـێـت کـچـک هـەڤـالـێن خـووین مـەدرەسـێ بـیـنـە ڤــە گەلـی کجکا هەڤالێن خوو مەدرەسێ تاک کەن😂😂😂
.
🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @tiktok_badini * ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #tiktok_badini #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

دەمـێ مـەدرەسـە دهـێـت کـچـک هـەڤـالـێن خـووین مـەدرەسـێ بـیـنـە ڤــە گەلـی کجکا هەڤالێن خوو مەدرەسێ تاک کەن😂😂😂 . 🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @tiktok_badini * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎 * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #tiktok_badini #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي - 11 hours ago

530 Likes
5 Comments
0
‏* . 🌚💔ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀ Wak harekare 5kominta cheka ❤️🥰⠀⠀
*
‏*⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @d1rkatn ⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @d1rkatn ⠀
‏* ⠀ * ⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀
‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير#amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul#akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_ #xxxtentationedits

‏* . 🌚💔ɴᴇᴡ ᴇᴅɪᴛ ☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀saka store pashe man na be 😅⠀⠀ Wak harekare 5kominta cheka ❤️🥰⠀⠀ * ‏*⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. @d1rkatn ⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♚ @d1rkatn ⠀ ‏* ⠀ * ⠀⠀⠀ ‏* ⠀⠀⠀ ‏* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ ‏* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي #زاخوكا_من #اربيل #هةولير #amide #halamadrid #b #istanbul #istanbul #akre Load more comments p @rap_kurdish_rap @rap_badiny @rap_pasha_rap_ #xxxtentationedits - 12 hours ago

65 Likes
49 Comments
0
@nadiya._.99 👊😊Admen
.
.
.
.
.
💔🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀
*
*⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. * ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ⠀⠀⠀
* ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖
* Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل#دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي

@nadiya._.99 👊😊Admen . . . . . 💔🔥 * . 🌚♥️ ɴᴇᴡ post☻ ∴ᐯIᗪ ᔕTOᖇE∵⠀⠀⠀⠀⠀ * *⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ϟF͓̽o͓̽l͓̽l͓̽o͓̽w͓̽. * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀⠀⠀ ♥️🌎 * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ⠀⠀⠀ * ✨View my story🥀 * Don’t repost ✖ * Tag your friends👤#zaxo #zaxoyi #zaxo_ #rekani #mziri #barwari #barzani #بادینی #sheladze #zaxo_duhok_hewler_slemani_helebce_kerkuk_amedi_akre_mardin_czire_ranya_soran_kelar_qeladze_ #duhok #duhoki_ #duhok ❤️ #duhokcity #duhoki #arbil #kerkok #slemani #hawlir #duski #badini #duhok_zaxo_amedi_semel_akre_hawler_slimani_karkuk_pirmam_tanahi_ #دهوك #زاخو #سيميل #دهوكا_رنكين #دهوك_سوق_دبي - 12 hours ago

1,740 Likes
152 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.