#سیستان_و_بلوچستان

91,683 posts

پیشکش، به همه ی، زنان قربانی خشونت 🤐😐 #گلرخ #سیستوفان #سیتک #جوک #زنانه #خشونت_علیه_زنان  #زابل #زاهدان #رشت #گیلان #مشهد #مازندران #گلستان #خراسان #خرافات #خرافات_دینی #من_زئوس_هستم #یزد #کرمان #زنجان #تبریز #شیراز #فارس #کرمانشاه #بختیاری #کردستان #لرستان #سیستان_و_بلوچستان #سمنان #کهن_کاور

پیشکش، به همه ی، زنان قربانی خشونت 🤐😐 #گلرخ #سیستوفان #سیتک #جوک #زنانه #خشونت_علیه_زنان #زابل #زاهدان #رشت #گیلان #مشهد #مازندران #گلستان #خراسان #خرافات #خرافات_دینی #من_زئوس_هستم #یزد #کرمان #زنجان #تبریز #شیراز #فارس #کرمانشاه #بختیاری #کردستان #لرستان #سیستان_و_بلوچستان #سمنان #کهن_کاور - 5 hours ago

3 Likes
0 Comments
0
.
بسیار خوشحال هستم از آزادی مایکل وایت بعد از ۶۸۳ روز اسارت در ایران،او هم اکنون آسمان ایران را ترک کرد.ما تا آزادی همه دست از تلاش بر خواهیم داشت.
#تهران
#بندرعباس
#اصفهان
#تبریز
#اراک
#مشهد
#کرمان
#شیراز
#کرمانشاه
#خوزستان
#یزد
#کردستان
#سیستان_و_بلوچستان
#اتحاد 
#همبستگی_ملی 
#دیگر_بس_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#iran
#trump
#trump2020
#usa🇺🇸
#usa
@realdonaldtrump
@referendum.for.iran 
@democracy.for.iran

. بسیار خوشحال هستم از آزادی مایکل وایت بعد از ۶۸۳ روز اسارت در ایران،او هم اکنون آسمان ایران را ترک کرد.ما تا آزادی همه دست از تلاش بر خواهیم داشت. #تهران #بندرعباس #اصفهان #تبریز #اراک #مشهد #کرمان #شیراز #کرمانشاه #خوزستان #یزد #کردستان #سیستان_و_بلوچستان #اتحاد #همبستگی_ملی #دیگر_بس_است #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #iran #trump #trump2020 #usa 🇺🇸 #usa @realdonaldtrump @referendum.for.iran @democracy.for.iran - 5 hours ago

14 Likes
0 Comments
0
.
برایان هوک به استقبال مایکل وایت در زوریخ رفت تا شخصا مایکل را به آمریکا بیاورد.
مایکل حتما حرف های بسیاری از رفتار و زندان های سپاه تروریست دارد.
#تهران
#بندرعباس
#اصفهان
#تبریز
#اراک
#مشهد
#کرمان
#شیراز
#کرمانشاه
#خوزستان
#یزد
#کردستان
#سیستان_و_بلوچستان
#اتحاد 
#همبستگی_ملی 
#دیگر_بس_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#iran
#usa
#usa🇺🇸
@realdonaldtrump
@referendum.for.iran 
@democracy.for.iran

. برایان هوک به استقبال مایکل وایت در زوریخ رفت تا شخصا مایکل را به آمریکا بیاورد. مایکل حتما حرف های بسیاری از رفتار و زندان های سپاه تروریست دارد. #تهران #بندرعباس #اصفهان #تبریز #اراک #مشهد #کرمان #شیراز #کرمانشاه #خوزستان #یزد #کردستان #سیستان_و_بلوچستان #اتحاد #همبستگی_ملی #دیگر_بس_است #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #iran #usa #usa 🇺🇸 @realdonaldtrump @referendum.for.iran @democracy.for.iran - 5 hours ago

18 Likes
0 Comments
0
فروش ویژه انواع گل و گیاه در زاهدان با قیمت مناسب و همچنین ارسال به شهرستان های استان
#دنیای_گل_زاهدان 
#زاهدان 
#سیستان_و_بلوچستان #سیستان #بلوچستان #بلوچ #زابل #زابلی #خاش #سراوان #چابهار #کنارک #ایرانشهر #نیکشهر #زاهدانی_ها #زاهدانگرد #زابلیها #اوشیدا #خبر_هامون #زهک #هامون #هیرمند #گل_اپارتمانی #گلخانه_آپارتمانی #سانسوریا #سانسوریا_ابلق #سانسوریا_کرواتی #سانسوریا_پاکوتاه_ابلق #زامیفولیا #زامیفولیا_ابلق

فروش ویژه انواع گل و گیاه در زاهدان با قیمت مناسب و همچنین ارسال به شهرستان های استان #دنیای_گل_زاهدان #زاهدان #سیستان_و_بلوچستان #سیستان #بلوچستان #بلوچ #زابل #زابلی #خاش #سراوان #چابهار #کنارک #ایرانشهر #نیکشهر #زاهدانی_ها #زاهدانگرد #زابلیها #اوشیدا #خبر_هامون #زهک #هامون #هیرمند #گل_اپارتمانی #گلخانه_آپارتمانی #سانسوریا #سانسوریا_ابلق #سانسوریا_کرواتی #سانسوریا_پاکوتاه_ابلق #زامیفولیا #زامیفولیا_ابلق - 5 hours ago

42 Likes
0 Comments
0
.
آتش زدن مزارع گندم لرستان توسط سپاه تروریست.
#تهران
#بندرعباس
#اصفهان
#تبریز
#اراک
#مشهد
#کرمان
#شیراز
#کرمانشاه
#خوزستان
#یزد
#کردستان
#سیستان_و_بلوچستان
#اتحاد 
#همبستگی_ملی 
#دیگر_بس_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#iran
@referendum.for.iran 
@democracy.for.iran

. آتش زدن مزارع گندم لرستان توسط سپاه تروریست. #تهران #بندرعباس #اصفهان #تبریز #اراک #مشهد #کرمان #شیراز #کرمانشاه #خوزستان #یزد #کردستان #سیستان_و_بلوچستان #اتحاد #همبستگی_ملی #دیگر_بس_است #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #iran @referendum.for.iran @democracy.for.iran - 6 hours ago

24 Likes
0 Comments
0
.
آتش زدن در دوکوهک شیراز توسط سپاه تروریست.
#تهران
#بندرعباس
#اصفهان
#تبریز
#اراک
#مشهد
#کرمان
#شیراز
#کرمانشاه
#خوزستان
#یزد
#کردستان
#سیستان_و_بلوچستان
#اتحاد 
#همبستگی_ملی 
#دیگر_بس_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#iran
@referendum.for.iran 
@democracy.for.iran

. آتش زدن در دوکوهک شیراز توسط سپاه تروریست. #تهران #بندرعباس #اصفهان #تبریز #اراک #مشهد #کرمان #شیراز #کرمانشاه #خوزستان #یزد #کردستان #سیستان_و_بلوچستان #اتحاد #همبستگی_ملی #دیگر_بس_است #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #iran @referendum.for.iran @democracy.for.iran - 6 hours ago

30 Likes
0 Comments
0
.
هرچه بی تفاوت باشیم و سکوت کنیم ظلم هم بیشتر میشود.
#تهران
#بندرعباس
#اصفهان
#تبریز
#اراک
#مشهد
#کرمان
#شیراز
#کرمانشاه
#خوزستان
#یزد
#کردستان
#سیستان_و_بلوچستان
#اتحاد 
#همبستگی_ملی 
#دیگر_بس_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#iran
@referendum.for.iran 
@democracy.for.iran

. هرچه بی تفاوت باشیم و سکوت کنیم ظلم هم بیشتر میشود. #تهران #بندرعباس #اصفهان #تبریز #اراک #مشهد #کرمان #شیراز #کرمانشاه #خوزستان #یزد #کردستان #سیستان_و_بلوچستان #اتحاد #همبستگی_ملی #دیگر_بس_است #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #iran @referendum.for.iran @democracy.for.iran - 6 hours ago

29 Likes
1 Comments
0
.
آتش زدن روبروی دریاچه خلیج فارس تهران توسط سپاه تروریستی.سیاست زمین سوخته ملاها.
#تهران
#بندرعباس
#اصفهان
#تبریز
#اراک
#مشهد
#کرمان
#شیراز
#کرمانشاه
#خوزستان
#یزد
#کردستان
#سیستان_و_بلوچستان
#اتحاد 
#همبستگی_ملی 
#دیگر_بس_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#iran
@referendum.for.iran 
@democracy.for.iran

. آتش زدن روبروی دریاچه خلیج فارس تهران توسط سپاه تروریستی.سیاست زمین سوخته ملاها. #تهران #بندرعباس #اصفهان #تبریز #اراک #مشهد #کرمان #شیراز #کرمانشاه #خوزستان #یزد #کردستان #سیستان_و_بلوچستان #اتحاد #همبستگی_ملی #دیگر_بس_است #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #iran @referendum.for.iran @democracy.for.iran - 6 hours ago

29 Likes
0 Comments
0
.
آتش زدن پارک چیتگر توسط سپاه تروریست.
#تهران
#بندرعباس
#اصفهان
#تبریز
#اراک
#مشهد
#کرمان
#شیراز
#کرمانشاه
#خوزستان
#یزد
#کردستان
#سیستان_و_بلوچستان
#اتحاد 
#همبستگی_ملی 
#دیگر_بس_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست 
#iran
@referendum.for.iran 
@democracy.for.iran

. آتش زدن پارک چیتگر توسط سپاه تروریست. #تهران #بندرعباس #اصفهان #تبریز #اراک #مشهد #کرمان #شیراز #کرمانشاه #خوزستان #یزد #کردستان #سیستان_و_بلوچستان #اتحاد #همبستگی_ملی #دیگر_بس_است #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #iran @referendum.for.iran @democracy.for.iran - 6 hours ago

17 Likes
0 Comments
0
‌
‌ترکیب رنگ‌های جذاب و زیبا😍
‌
‌
@mah__roch 
@sozandozi_com ‌
‌
‌#سوزندوزی_بلوچستان #سوزن_دوزی #سوزندوزی #سوزندوزی_سنتی #سوزندوزی_بلوچ #لباس_بلوچی #صنایع_دستی #سیستان_و_بلوچستان #بلوچستان #needlework #chabahar #baloochestanneedlework

‌ ‌ترکیب رنگ‌های جذاب و زیبا😍 ‌ ‌ @mah__roch @sozandozi_com ‌ ‌ ‌#سوزندوزی_بلوچستان #سوزن_دوزی #سوزندوزی #سوزندوزی_سنتی #سوزندوزی_بلوچ #لباس_بلوچی #صنایع_دستی #سیستان_و_بلوچستان #بلوچستان #needlework #chabahar #baloochestanneedlework - 6 hours ago

164 Likes
1 Comments
0
اقدام به آدم ربایی مسلحانه در شهرک جهاد زاهدان
بر اساس اخبار محلی؛ روز گذشته حوالی ساعت ۱۵ چند فرد مسلح به سلاح‌گرم در ۲۰متری شهرک جهاد و‌ برق در شهرستان زاهدان قصد ربایش یک فرد را داشتند که از اقدام خود ناکام‌ماندند اما با قنداق اسلحه ضرباتی به وی میزنند و فرد مضروب به بیمارستان منتقل می شود.
‌
‌
هر چند بومیان گفته اند که مسائل شخصی و اختلافات مالی علت اقدام برای ربایش آقای "ن" مالک یک مرغ فروشی و دارای شغل آزاد بوده است اما‌ طبیعتا تداوم این حرکات؛ رعب و وحشت زیادی را به جامعه تزریق می‌کند که باید هر چه سریعتر با عوامل ناامن کننده شهر برخورد شود.
‌
‌
هنوز منابع رسمی و انتظامی در این خصوص واکنش نشان نداده و موضوع را تایید یا تکذیب نکرده اند.
‌
‌⁦✍️⁩ سید مجتبی طباطبایی زاده
‌
‌
‌ ‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌

#سیستان #بلوچستان #zahedan #sistan #balochestan #سیستان_و_بلوچستان #زاهدان #sistan_and_baluchestan #آدم_ربایی

اقدام به آدم ربایی مسلحانه در شهرک جهاد زاهدان بر اساس اخبار محلی؛ روز گذشته حوالی ساعت ۱۵ چند فرد مسلح به سلاح‌گرم در ۲۰متری شهرک جهاد و‌ برق در شهرستان زاهدان قصد ربایش یک فرد را داشتند که از اقدام خود ناکام‌ماندند اما با قنداق اسلحه ضرباتی به وی میزنند و فرد مضروب به بیمارستان منتقل می شود. ‌ ‌ هر چند بومیان گفته اند که مسائل شخصی و اختلافات مالی علت اقدام برای ربایش آقای "ن" مالک یک مرغ فروشی و دارای شغل آزاد بوده است اما‌ طبیعتا تداوم این حرکات؛ رعب و وحشت زیادی را به جامعه تزریق می‌کند که باید هر چه سریعتر با عوامل ناامن کننده شهر برخورد شود. ‌ ‌ هنوز منابع رسمی و انتظامی در این خصوص واکنش نشان نداده و موضوع را تایید یا تکذیب نکرده اند. ‌ ‌⁦✍️⁩ سید مجتبی طباطبایی زاده ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ #سیستان #بلوچستان #zahedan #sistan #balochestan #سیستان_و_بلوچستان #زاهدان #sistan_and_baluchestan #آدم_ربایی - 6 hours ago

37 Likes
1 Comments
0
#shahinshahri #shahinshahri #shahinshahr #ahvaz #abadan #esf #esfahan #tehran #payetakht6 #payetakht5 #شاهین_شهر #شاهین_شهری_هاااا #شاهینشهر #اصفهان #گز #میمه_اصفهان  #سی_و_سه_پل #سیستان_و_بلوچستان #اهواز #بوشهر #بندرعباس #ایران #خوزستان #اندیمشک #مسجدسلیمان #کرج #پرسپولیس #اسقلال #قم #آمریکا#صنعت_نفت_آبادان

#shahinshahri #shahinshahri #shahinshahr #ahvaz #abadan #esf #esfahan #tehran #payetakht6 #payetakht5 #شاهین_شهر #شاهین_شهری_هاااا #شاهینشهر #اصفهان #گز #میمه_اصفهان #سی_و_سه_پل #سیستان_و_بلوچستان #اهواز #بوشهر #بندرعباس #ایران #خوزستان #اندیمشک #مسجدسلیمان #کرج #پرسپولیس #اسقلال #قم #آمریکا #صنعت_نفت_آبادان - 6 hours ago

46 Likes
3 Comments
0
تصویر ۲۹ کودکی که توسط شلیک مستقیم پدافند هوایی سپاه به #هواپیمای_اوکراینی #PS752 کشته شدند.

#مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است

#ایران #رومینا‌اشرفی #رومينا_اشرفى #تهران #البرز ‌‎#سمنان  #قم #مرکزی #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #خوزستان #بوشهر #سیستان_و_بلوچستان  #قزوین

تصویر ۲۹ کودکی که توسط شلیک مستقیم پدافند هوایی سپاه به #هواپیمای_اوکراینی #PS752 کشته شدند. #مردم_را_می ‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است #ایران #رومینا ‌اشرفی #رومينا_اشرفى #تهران #البرز ‌‎#سمنان #قم #مرکزی #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #خوزستان #بوشهر #سیستان_و_بلوچستان #قزوین - 7 hours ago

23 Likes
0 Comments
0
سفیر مهر 53: موسی خان فیروز جهانتیغی (زابل) به جمع حامیان مرکز نیکوکاری روشنا خوش آمدید. روحشان شاد یادشان گرامی. #سیستان_و_بلوچستان#زابل#روشنا#مرکز_نیکوکاری_روشنا#جهانتیغ_سیستان

سفیر مهر 53: موسی خان فیروز جهانتیغی (زابل) به جمع حامیان مرکز نیکوکاری روشنا خوش آمدید. روحشان شاد یادشان گرامی. #سیستان_و_بلوچستان #زابل #روشنا #مرکز_نیکوکاری_روشنا #جهانتیغ_سیستان - 7 hours ago

120 Likes
7 Comments
0
ریشه‌ی تمامِ داس‌ها! 🖌 طرح از: ساناز باقری 
#ایران #ایرانی #اینترنت #تهران #گیلان #رشت #رومینا‌اشرفی  #رومينا_اشرفى #دختر #تالش #داس
#البرز #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی  #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #خوزستان #سیستان_و_بلوچستان  #مردم_را_می‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است

ریشه‌ی تمامِ داس‌ها! 🖌 طرح از: ساناز باقری #ایران #ایرانی #اینترنت #تهران #گیلان #رشت #رومینا ‌اشرفی #رومينا_اشرفى #دختر #تالش #داس #البرز #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #خوزستان #سیستان_و_بلوچستان #مردم_را_می ‌کشند_زبانشان_هم_دراز_است - 7 hours ago

15 Likes
0 Comments
0
یک کیلو شیرینی 240 هزار تومن !؟
به کجا داریم میریم...
در سال #جهش_تولید 😂 عوضش امنیت داریم😂

#ایران #تهران #البرز #اردبیل ‌‎#سمنان #چهارمحال_وبختیاری #قم #مرکزی #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی #خراسان_جنوبی #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #هرمزگان #خوزستان #سیستان_و_بلوچستان #یزد

یک کیلو شیرینی 240 هزار تومن !؟ به کجا داریم میریم... در سال #جهش_تولید 😂 عوضش امنیت داریم😂 #ایران #تهران #البرز #اردبیل ‌‎#سمنان #چهارمحال_وبختیاری #قم #مرکزی #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی #خراسان_جنوبی #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #هرمزگان #خوزستان #سیستان_و_بلوچستان #یزد - 7 hours ago

18 Likes
0 Comments
0
حمله به کوی دانشگاه و پرتاب دانشجویان از پشت بام به پایین😡😡😡
#ایران #تهران #تبریز #مشهد #شیراز #آذربایجان_غربی #کوردستان #اصفهان #سیستان_و_بلوچستان #نه_به_اسلام #براندازم #سپاه_قدس #حزب__الله #براندازم

حمله به کوی دانشگاه و پرتاب دانشجویان از پشت بام به پایین😡😡😡 #ایران #تهران #تبریز #مشهد #شیراز #آذربایجان_غربی #کوردستان #اصفهان #سیستان_و_بلوچستان #نه_به_اسلام #براندازم #سپاه_قدس #حزب__الله #براندازم - 7 hours ago

10 Likes
0 Comments
0
دنیای شلوغ تاتی ها📖👆این کتاب پر از تصاویر رنگارنگ و شادی است که نظر هر کودکی را به خود جلب می‌کند. شما می‌توانید تصویر اسباب‌بازی‌ها، میوه‌ها، قایم باشک و آب‌بازی بچه‌های کوچولوی کتاب را به کودکتان نشان دهید و متن‌های ساده و صمیمانه آن را برای او بخوانید. همچنین درباره هر تصویر، پرسش‌هایی مطرح کنید تا کودک بهرنگ‌ها ، شکل‌ها و دیگر مفاهیم ابتدایی توجه کند.
🌐 سایت فروش:  afarineshzahedan.ir
☎️ 05433211442
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #پرفروش #مطالعه #کتاب_بخوانیم #آفرینش #فروشگاه_سبز #داون_سیریت #فاطمه_رحیمی #نشر_قدیانی #هر_خانه_یک_کتابخانه #در_خانه_بمانیم #کتاب_هدیه_بدهیم #زاهدان #زاهدانیها #سیستان_و_بلوچستان #آینده_روشن_باخانواده_کتابخوان

دنیای شلوغ تاتی ها📖👆این کتاب پر از تصاویر رنگارنگ و شادی است که نظر هر کودکی را به خود جلب می‌کند. شما می‌توانید تصویر اسباب‌بازی‌ها، میوه‌ها، قایم باشک و آب‌بازی بچه‌های کوچولوی کتاب را به کودکتان نشان دهید و متن‌های ساده و صمیمانه آن را برای او بخوانید. همچنین درباره هر تصویر، پرسش‌هایی مطرح کنید تا کودک بهرنگ‌ها ، شکل‌ها و دیگر مفاهیم ابتدایی توجه کند. 🌐 سایت فروش: afarineshzahedan.ir ☎️ 05433211442 #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #پرفروش #مطالعه #کتاب_بخوانیم #آفرینش #فروشگاه_سبز #داون_سیریت #فاطمه_رحیمی #نشر_قدیانی #هر_خانه_یک_کتابخانه #در_خانه_بمانیم #کتاب_هدیه_بدهیم #زاهدان #زاهدانیها #سیستان_و_بلوچستان #آینده_روشن_باخانواده_کتابخوان - 7 hours ago

5 Likes
0 Comments
0
کمی بیشتر بدانیم
 راجع به کاربردهای #برنج چه می دانید؟ خواص برنج

از خواص برنج می توان به تامین انرژی فوری، تنظیم و تقویت حرکات روده، تثبیت سطح قند خون، کند شدن روند پیری اشاره کرد. همچنین برنج نقش مهمی در تامین ویتامین B1 بدن ایفا می کند. از دیگر مزایا آن کمک به مراقبت از پوست، ارتقا متابولیسم، کمک به هضم غذا، کاهش فشارخون، کم کردن وزن، تقویت سیستم ایمنی  و حفاظت از بدن در برابر اسهال خونی، سرطان و بیماری قلبی می باشد.

#ایران #تهران #البرز #اردبیل ‌‎#سمنان #چهارمحال_وبختیاری #قم #مرکزی #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی #خراسان_جنوبی #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #هرمزگان #خوزستان #بوشهر #سیستان_و_بلوچستان #یزد

کمی بیشتر بدانیم راجع به کاربردهای #برنج چه می دانید؟ خواص برنج از خواص برنج می توان به تامین انرژی فوری، تنظیم و تقویت حرکات روده، تثبیت سطح قند خون، کند شدن روند پیری اشاره کرد. همچنین برنج نقش مهمی در تامین ویتامین B1 بدن ایفا می کند. از دیگر مزایا آن کمک به مراقبت از پوست، ارتقا متابولیسم، کمک به هضم غذا، کاهش فشارخون، کم کردن وزن، تقویت سیستم ایمنی و حفاظت از بدن در برابر اسهال خونی، سرطان و بیماری قلبی می باشد. #ایران #تهران #البرز #اردبیل ‌‎#سمنان #چهارمحال_وبختیاری #قم #مرکزی #کردستان #کرمانشاه #همدان #گیلان #خراسان_رضوی #خراسان_جنوبی #خراسان_شمالی #هرمزگان #فارس #لرستان #گلستان #آذربایجان_شرقی #آذربایجان_غربی #مازندران #بلوچستان #بلوچ #هرمزگان #خوزستان #بوشهر #سیستان_و_بلوچستان #یزد - 7 hours ago

19 Likes
0 Comments
0
حیفا📖👆این کتاب به داستان دختر دورگه اسرائیلی- عربی که با سه خواهر دیگرش در اداره متساوا وابسته به دستگاه جاسوسی موساد در اسرائیل رشد کرده و به مأموریت‌های اطلاعاتی- امنیتی می‌پردازند. در هر ماموریت اسمی برایشان انتخاب می‌شود، مهمترین ماموریت این دختر صهیونیست را که تشکیل داعش است. نویسنده در این داستان، دستگاه‌های مختلف جاسوسی اسرائیل را معرفی و اهداف و ماموریت‌های هر یک را از ابتدای پیدایش تا کنون بیان می‌کند. این چهار خواهر با یکدیگر ارتباط چندانی ندارند و پدر و مادری ندیده‌اند و در فضای خانواده هرگز حضور نداشته‌اند و از ابتدا یک مأمور اطلاعاتی و امنیتی تربیت شده‌اند.

داستان از این قرار است که دختری جوان به نام حیفا که در این مأموریت نامش را حفصه گذاشته بودند، پس از اتمام کارش در افغانستان، به اسرائیل بازمی‌گردد تا با ابعاد و اجزای ماموریت جدیدش در کشور عراق آشنا شود.
🌐 سایت فروش:  afarineshzahedan.ir
☎️ 05433211442
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #پرفروش #مطالعه #کتاب_بخوانیم #آفرینش #فروشگاه_سبز #محمدرضا_حدادپور_جهرمی #نشر_معارف #هر_خانه_یک_کتابخانه #در_خانه_بمانیم #کتاب_هدیه_بدهیم #زاهدان #زاهدانیها #سیستان_و_بلوچستان #آینده_روشن_باخانواده_کتابخوان

حیفا📖👆این کتاب به داستان دختر دورگه اسرائیلی- عربی که با سه خواهر دیگرش در اداره متساوا وابسته به دستگاه جاسوسی موساد در اسرائیل رشد کرده و به مأموریت‌های اطلاعاتی- امنیتی می‌پردازند. در هر ماموریت اسمی برایشان انتخاب می‌شود، مهمترین ماموریت این دختر صهیونیست را که تشکیل داعش است. نویسنده در این داستان، دستگاه‌های مختلف جاسوسی اسرائیل را معرفی و اهداف و ماموریت‌های هر یک را از ابتدای پیدایش تا کنون بیان می‌کند. این چهار خواهر با یکدیگر ارتباط چندانی ندارند و پدر و مادری ندیده‌اند و در فضای خانواده هرگز حضور نداشته‌اند و از ابتدا یک مأمور اطلاعاتی و امنیتی تربیت شده‌اند. داستان از این قرار است که دختری جوان به نام حیفا که در این مأموریت نامش را حفصه گذاشته بودند، پس از اتمام کارش در افغانستان، به اسرائیل بازمی‌گردد تا با ابعاد و اجزای ماموریت جدیدش در کشور عراق آشنا شود. 🌐 سایت فروش: afarineshzahedan.ir ☎️ 05433211442 #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #پرفروش #مطالعه #کتاب_بخوانیم #آفرینش #فروشگاه_سبز #محمدرضا_حدادپور_جهرمی #نشر_معارف #هر_خانه_یک_کتابخانه #در_خانه_بمانیم #کتاب_هدیه_بدهیم #زاهدان #زاهدانیها #سیستان_و_بلوچستان #آینده_روشن_باخانواده_کتابخوان - 7 hours ago

9 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.