#شهبانوفرح

51,005 posts

・・・
.
.
.
@avakohan_bright .
.
این همه سال خدمت و صداقت و وطن دوستی و عشق ! .
. ・・・
👑👑محمدرضاشاه، مردی که در زمان حکومت خود موجب اصلاحات ارضی و از بین رفتن سیستم ارباب رعیتی و اعطا زمین به کشاورزان و کارگران شد، از تجزیه ایران بوسیله شوروی روس پیشگیری کرد، حق رای و حقوق برابر سیاسی را بر خلاف نظر اخوندها به زنان عطا کرد، سازمان اپک را تاسیس کرد و بر آن ریاست کرد، دهکده المپیک ایران، استادیوم صد هزار نفری و بنای شهیاد ایران را ساخت، تغذیه مجانی برای تمام کودکان خردسال در سراسر ایران فراهم نمود و اولین سیستم بیمه درمانی و اجتماعی را در ایران راه اندازی کرد، دانشگاه های شهید بهشتی امیرکبیر صنعتی شریف و دانشکاه شیراز را تاسیس نمود، ارتش ایران را به پنجمین ارتش برتر جهان تبدیل کرد👑👑
__________________________________________________ 👑👑 The shah of Iran and the Pahlavi dynasty, the man who created land reforms in Iran giving land back to the poor working class, the man who prevented the splitting of Iran by the soviets, the man who gave women the right to vote and equal rights, the man who founded and created OPEC and was the leader of OPEC, the man who provided social health care for the Iranian people and free nutrition for Iranian children, the man who built Iran’s Olympic village and stadium and many universities, the man who turned Iran’s armyintthe fifth greatest military in the world👑👑
____________________________________________
 #پهلوی#نه_به_جمهوری_اسلامی#چهل_سال_دروغ#چهل_سال_شکست#اتحاد_رمز_پیروزی
 #شاهزاده_رضا_پهلوی#آبان98#شهبانوفرح#رضاشاه
#هخامنشیان#کوروش_بزرگ#آبان98#رای_بی_رای#محمد_رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری#محمدرضاشاه_پهلوی #رضا_شاه_روحت_شاد
#cyrusthegreat#rezapahlavi#mohammadrezapahlavi
________________________________________________ 📚📚بیایید تاریخ ایران رابخوانیم📚📚

・・・ . . . @avakohan_bright . . این همه سال خدمت و صداقت و وطن دوستی و عشق ! . . ・・・ 👑👑محمدرضاشاه، مردی که در زمان حکومت خود موجب اصلاحات ارضی و از بین رفتن سیستم ارباب رعیتی و اعطا زمین به کشاورزان و کارگران شد، از تجزیه ایران بوسیله شوروی روس پیشگیری کرد، حق رای و حقوق برابر سیاسی را بر خلاف نظر اخوندها به زنان عطا کرد، سازمان اپک را تاسیس کرد و بر آن ریاست کرد، دهکده المپیک ایران، استادیوم صد هزار نفری و بنای شهیاد ایران را ساخت، تغذیه مجانی برای تمام کودکان خردسال در سراسر ایران فراهم نمود و اولین سیستم بیمه درمانی و اجتماعی را در ایران راه اندازی کرد، دانشگاه های شهید بهشتی امیرکبیر صنعتی شریف و دانشکاه شیراز را تاسیس نمود، ارتش ایران را به پنجمین ارتش برتر جهان تبدیل کرد👑👑 __________________________________________________ 👑👑 The shah of Iran and the Pahlavi dynasty, the man who created land reforms in Iran giving land back to the poor working class, the man who prevented the splitting of Iran by the soviets, the man who gave women the right to vote and equal rights, the man who founded and created OPEC and was the leader of OPEC, the man who provided social health care for the Iranian people and free nutrition for Iranian children, the man who built Iran’s Olympic village and stadium and many universities, the man who turned Iran’s armyintthe fifth greatest military in the world👑👑 ____________________________________________  #پهلوی #نه_به_جمهوری_اسلامی #چهل_سال_دروغ #چهل_سال_شکست #اتحاد_رمز_پیروزی  #شاهزاده_رضا_پهلوی #آبان98 #شهبانوفرح #رضاشاه #هخامنشیان #کوروش_بزرگ #آبان98 #رای_بی_رای #محمد_رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #محمدرضاشاه_پهلوی #رضا_شاه_روحت_شاد #cyrusthegreat #rezapahlavi #mohammadrezapahlavi ________________________________________________ 📚📚بیایید تاریخ ایران رابخوانیم📚📚 - 37 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
.
.
.
@avakohan_bright .
.
این همه سال خدمت و صداقت و وطن دوستی و عشق ! .
. ・・・
👑👑محمدرضاشاه، مردی که در زمان حکومت خود موجب اصلاحات ارضی و از بین رفتن سیستم ارباب رعیتی و اعطا زمین به کشاورزان و کارگران شد، از تجزیه ایران بوسیله شوروی روس پیشگیری کرد، حق رای و حقوق برابر سیاسی را بر خلاف نظر اخوندها به زنان عطا کرد، سازمان اپک را تاسیس کرد و بر آن ریاست کرد، دهکده المپیک ایران، استادیوم صد هزار نفری و بنای شهیاد ایران را ساخت، تغذیه مجانی برای تمام کودکان خردسال در سراسر ایران فراهم نمود و اولین سیستم بیمه درمانی و اجتماعی را در ایران راه اندازی کرد، دانشگاه های شهید بهشتی امیرکبیر صنعتی شریف و دانشکاه شیراز را تاسیس نمود، ارتش ایران را به پنجمین ارتش برتر جهان تبدیل کرد👑👑
__________________________________________________ 👑👑 The shah of Iran and the Pahlavi dynasty, the man who created land reforms in Iran giving land back to the poor working class, the man who prevented the splitting of Iran by the soviets, the man who gave women the right to vote and equal rights, the man who founded and created OPEC and was the leader of OPEC, the man who provided social health care for the Iranian people and free nutrition for Iranian children, the man who built Iran’s Olympic village and stadium and many universities, the man who turned Iran’s armyintthe fifth greatest military in the world👑👑
____________________________________________
 #پهلوی#نه_به_جمهوری_اسلامی#چهل_سال_دروغ#چهل_سال_شکست#اتحاد_رمز_پیروزی
 #شاهزاده_رضا_پهلوی#آبان98#شهبانوفرح#رضاشاه
#هخامنشیان#کوروش_بزرگ#آبان98#رای_بی_رای#محمد_رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری#محمدرضاشاه_پهلوی #رضا_شاه_روحت_شاد
#cyrusthegreat#rezapahlavi#mohammadrezapahlavi
________________________________________________ 📚📚بیایید تاریخ ایران رابخوانیم📚📚

. . . @avakohan_bright . . این همه سال خدمت و صداقت و وطن دوستی و عشق ! . . ・・・ 👑👑محمدرضاشاه، مردی که در زمان حکومت خود موجب اصلاحات ارضی و از بین رفتن سیستم ارباب رعیتی و اعطا زمین به کشاورزان و کارگران شد، از تجزیه ایران بوسیله شوروی روس پیشگیری کرد، حق رای و حقوق برابر سیاسی را بر خلاف نظر اخوندها به زنان عطا کرد، سازمان اپک را تاسیس کرد و بر آن ریاست کرد، دهکده المپیک ایران، استادیوم صد هزار نفری و بنای شهیاد ایران را ساخت، تغذیه مجانی برای تمام کودکان خردسال در سراسر ایران فراهم نمود و اولین سیستم بیمه درمانی و اجتماعی را در ایران راه اندازی کرد، دانشگاه های شهید بهشتی امیرکبیر صنعتی شریف و دانشکاه شیراز را تاسیس نمود، ارتش ایران را به پنجمین ارتش برتر جهان تبدیل کرد👑👑 __________________________________________________ 👑👑 The shah of Iran and the Pahlavi dynasty, the man who created land reforms in Iran giving land back to the poor working class, the man who prevented the splitting of Iran by the soviets, the man who gave women the right to vote and equal rights, the man who founded and created OPEC and was the leader of OPEC, the man who provided social health care for the Iranian people and free nutrition for Iranian children, the man who built Iran’s Olympic village and stadium and many universities, the man who turned Iran’s armyintthe fifth greatest military in the world👑👑 ____________________________________________  #پهلوی #نه_به_جمهوری_اسلامی #چهل_سال_دروغ #چهل_سال_شکست #اتحاد_رمز_پیروزی  #شاهزاده_رضا_پهلوی #آبان98 #شهبانوفرح #رضاشاه #هخامنشیان #کوروش_بزرگ #آبان98 #رای_بی_رای #محمد_رضا_پهلوی #اعتراضات_سراسری #محمدرضاشاه_پهلوی #رضا_شاه_روحت_شاد #cyrusthegreat #rezapahlavi #mohammadrezapahlavi ________________________________________________ 📚📚بیایید تاریخ ایران رابخوانیم📚📚 - 38 minutes ago

40 Likes
5 Comments
0
👍👍👍👍
.
شرحی ندارم......
روحت شاد بزرگ مرد تمام این سالها تمامی صحبتهاتون درست بود نقدهاتون بینظیر بود .
.........
جاوید شاه
پاینده ایران
..........
درخانه بمانید
درخانه بمانید
خبری در راه است
...........
ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
#محمد_رضا_پهلوی
#نافرمانی_مدنی
#ایران_را_پس_میگیرم 
#دشمن_ما_همینجاست
#شیر_خورشید_شمشیر
#بچرخ_تا_بچرخیم
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#تظاهرات_سراسری
#رضا_پهلوی
#شاهزاده_رضاپهلوی
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#شاهزاده_برگرد
#شاهزاده
#شهبانوفرح
#انگلیس
#تهران
#رضاشاه
#محمدرضا_شاه
#پهلوی
#رضاشاه_روحت_شاد
#میدان_میلیونی
#رستاخیز_فیروزه
#نافرمانی_مدنی
#جنبش_فیروزه_ای
#نظام_رفتنی_است
#نه_به_جمهوری_اسلامی
#ننگ بر هواپیمایی ماهان
#ننگ بر روسیه
#ننگ بر چین
.
.
.
#ایران رو پس میگیریم

👍👍👍👍 . شرحی ندارم...... روحت شاد بزرگ مرد تمام این سالها تمامی صحبتهاتون درست بود نقدهاتون بینظیر بود . ......... جاوید شاه پاینده ایران .......... درخانه بمانید درخانه بمانید خبری در راه است ........... ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #محمد_رضا_پهلوی #نافرمانی_مدنی #ایران_را_پس_میگیرم #دشمن_ما_همینجاست #شیر_خورشید_شمشیر #بچرخ_تا_بچرخیم #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #شاهزاده_برگرد #شاهزاده #شهبانوفرح #انگلیس #تهران #رضاشاه #محمدرضا_شاه #پهلوی #رضاشاه_روحت_شاد #میدان_میلیونی #رستاخیز_فیروزه #نافرمانی_مدنی #جنبش_فیروزه_ای #نظام_رفتنی_است #نه_به_جمهوری_اسلامی #ننگ بر هواپیمایی ماهان #ننگ بر روسیه #ننگ بر چین . . . #ایران رو پس میگیریم - 38 minutes ago

8 Likes
0 Comments
0
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد ‌ #پهلوی ‌ #نسل_شیک_پاسارگادی #ایران_را_پس_میگیریم ‌ ‌ ‌ #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره _نداره ‌ #قیام_سراسری ‌ ‌‌ ‌#رضاشاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_پهلوی #رضاپهلوی #رضاپهلوی_شهریارایران #شهبانوفرح #شاهزاده_رضا_پهلوى #براندازان_تهران #رضا_پهلوی #براندازم #Pahlavi #rezapahlavi ‌#tehran #irani #tehrani #westandwithpahlavi #iranregimechange #barandazane_tehran #kingdomwithpahlavi #freemycountryiran #iranmassacre #islamicrepublicvirus #میدان_میلیونی @rpportfolio @rpfamilyphotos @barandazane_tehran @officialrezapahlavi @bbbarandazane_tehran2

#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد#پهلوی#نسل_شیک_پاسارگادی #ایران_را_پس_میگیریم ‌ ‌ ‌ #ایران_که_شاه_نداره_حساب_کتاب_نداره _نداره ‌ #قیام_سراسری ‌ ‌‌ ‌#رضاشاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_پهلوی #رضاپهلوی #رضاپهلوی_شهریارایران #شهبانوفرح #شاهزاده_رضا_پهلوى #براندازان_تهران #رضا_پهلوی #براندازم #Pahlavi #rezapahlavi#tehran #irani #tehrani #westandwithpahlavi #iranregimechange #barandazane_tehran #kingdomwithpahlavi #freemycountryiran #iranmassacre #islamicrepublicvirus #میدان_میلیونی @rpportfolio @rpfamilyphotos @barandazane_tehran @officialrezapahlavi @bbbarandazane_tehran2 - 56 minutes ago

31 Likes
0 Comments
0
زمان شاهنشاه آریامهر به جرم رابطه و جاسوسی برای ا انگلیس دستگیر شد ولی مدتی بعد آزاد شد. 🔴نشر دهید ، معرفی یک عنصر خیانتکار انگلیسی ؛ "صادق زیبا کلام" 🔺"صادق زیبا کلام منفرد" از عناصر فراماسونری انگلستان در ایران است که شوربختانه رسانه ها به زندگی خیانتکارانه این فرد نمیپردازند زیرا امروز در کمپ اصلاحطلبان است.

شاید ندانید که یک چهارم عمر این فرد در انگلستان و در ارتباط با انگلستان به اسم تحصیل گذشته است. "صادق زیبا کلام منفرد" در سال ۵۳ پس از بازگشت از انگلستان به اتهام خرابکاری توسط ساواک دستگیر میشود.

اسناد آزاد شده آرشیو ملی بریتانیا در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که محافل دانشگاهی، وزارت خارجه و دفتر نخست‌وزیر بریتانیا ، تلاش زیادی را برای روشن شدن وضعیت زیباکلام و آزادی او انجام داده بودند که البته بی‌نتیجه ماند! 
دقت کنید ؛ "وزارت خارجه انگلستان" و "دفتر نخست وزیری انگلستان"! شما میتوانید بیشتر در مورد این فرد تحقیق کنید ، رسانه های زیادی هستند که دوست ندارند شما در مورد این فرد کامل بدانید.

تعجب نکنید اگر در تمام رسانه های لندن او را میبینید! #جاوید_شاه #جاویدشاه #پاینده_ایران #رضاشاه_بزرگ #رضا_شاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضا_شاه #مانوک_خدابخشیان #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی #رضا_شاه_بزرگ #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #شاه #آریامهر #شاهنشاهی_پهلوی #شاهنشاه #شاهنشاه_روحت_شاد #ارتش_شاهنشاهی #شاهنشاهی #پهلوی #پادشاهی_پارلمانی #رضاشاه_روحت_شاد #رضا_شاه_پهلوی #شهبانو #شاهزاده #رضا_شاه_دوم #فرح_پهلوی

زمان شاهنشاه آریامهر به جرم رابطه و جاسوسی برای ا انگلیس دستگیر شد ولی مدتی بعد آزاد شد. 🔴نشر دهید ، معرفی یک عنصر خیانتکار انگلیسی ؛ "صادق زیبا کلام" 🔺"صادق زیبا کلام منفرد" از عناصر فراماسونری انگلستان در ایران است که شوربختانه رسانه ها به زندگی خیانتکارانه این فرد نمیپردازند زیرا امروز در کمپ اصلاحطلبان است. شاید ندانید که یک چهارم عمر این فرد در انگلستان و در ارتباط با انگلستان به اسم تحصیل گذشته است. "صادق زیبا کلام منفرد" در سال ۵۳ پس از بازگشت از انگلستان به اتهام خرابکاری توسط ساواک دستگیر میشود. اسناد آزاد شده آرشیو ملی بریتانیا در سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که محافل دانشگاهی، وزارت خارجه و دفتر نخست‌وزیر بریتانیا ، تلاش زیادی را برای روشن شدن وضعیت زیباکلام و آزادی او انجام داده بودند که البته بی‌نتیجه ماند! دقت کنید ؛ "وزارت خارجه انگلستان" و "دفتر نخست وزیری انگلستان"! شما میتوانید بیشتر در مورد این فرد تحقیق کنید ، رسانه های زیادی هستند که دوست ندارند شما در مورد این فرد کامل بدانید. تعجب نکنید اگر در تمام رسانه های لندن او را میبینید! #جاوید_شاه #جاویدشاه #پاینده_ایران #رضاشاه_بزرگ #رضا_شاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضا_شاه #مانوک_خدابخشیان #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی #رضا_شاه_بزرگ #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #شاه #آریامهر #شاهنشاهی_پهلوی #شاهنشاه #شاهنشاه_روحت_شاد #ارتش_شاهنشاهی #شاهنشاهی #پهلوی #پادشاهی_پارلمانی #رضاشاه_روحت_شاد #رضا_شاه_پهلوی #شهبانو #شاهزاده #رضا_شاه_دوم #فرح_پهلوی - 1 hour ago

73 Likes
10 Comments
0
آخرین تقاضای شاهنشاه از مردم ایران،همه به ایران فکر کنید
#شاهنشاه_آریامهر#شاهنشاهی_پهلوی#شاهنشاه#شاه#ایران#محمدرضاشاه_پهلوی#محمد_رضا_شاه
#شاهنشاه_روحت_شاد#رضا_شاه_کبیر#رضا_شاه_بزرگ#رضا_پهلوی#شاهزاده_رضاپهلوی#شهبانوفرح#جاوید_شاه#جاویدشاه#جاوید_ایران

آخرین تقاضای شاهنشاه از مردم ایران،همه به ایران فکر کنید #شاهنشاه_آریامهر #شاهنشاهی_پهلوی #شاهنشاه #شاه #ایران #محمدرضاشاه_پهلوی #محمد_رضا_شاه #شاهنشاه_روحت_شاد #رضا_شاه_کبیر #رضا_شاه_بزرگ #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #شهبانوفرح #جاوید_شاه #جاویدشاه #جاوید_ایران - 1 hour ago

52 Likes
1 Comments
0
موسم بهار
Spring season
#پهلوی#رها_دیده_ور #شاهدخت_فرحناز_پهلوی #فرحنازپهلوی #شاهزاده_رضاپهلوى #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده_رضا #شاهزاده_پهلوی #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #رضاشاه #رضاشاه_پهلوی #رضاشاه_دوم #شاهدخت_فرح_پهلوی #فرح_پهلوی #یاسمین_پهلوی #ایریانا_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانو_فرح_پهلوی #شهبانوفرح 
#pahlavi #rahadidevar #farahnazpahlavi #princerezapahlavi #prince_reza_pahlavi #rezapahlavi #reza_pahlavi #rezapahlavishah #rezashah #farah_pahlavi

موسم بهار Spring season #پهلوی #رها_دیده_ور #شاهدخت_فرحناز_پهلوی #فرحنازپهلوی #شاهزاده_رضاپهلوى #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده_رضا #شاهزاده_پهلوی #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #رضاشاه #رضاشاه_پهلوی #رضاشاه_دوم #شاهدخت_فرح_پهلوی #فرح_پهلوی #یاسمین_پهلوی #ایریانا_پهلوی #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانو_فرح_پهلوی #شهبانوفرح #pahlavi #rahadidevar #farahnazpahlavi #princerezapahlavi #prince_reza_pahlavi #rezapahlavi #reza_pahlavi #rezapahlavishah #rezashah #farah_pahlavi - 2 hours ago

3,270 Likes
202 Comments
0
👑💞سلطان جاز ویگن
#ویگن #ویگن🎸 #ویگن_سلطان_جاز #ویگن_ازقدیما #جاویدشاه #شهبانوفرح #رضا_پهلوی #رضاشاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاپهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #شهبانو#کوروش#شراب_ناب #شراب_قرمز #شراب#شراب_عشق

👑💞سلطان جاز ویگن #ویگن #ویگن 🎸 #ویگن_سلطان_جاز #ویگن_ازقدیما #جاویدشاه #شهبانوفرح #رضا_پهلوی #رضاشاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #محمدرضاپهلوی #محمدرضاشاه_پهلوی #شهبانو #کوروش #شراب_ناب #شراب_قرمز #شراب #شراب_عشق - 2 hours ago

63 Likes
4 Comments
0
#رضا_فاضلي#خرد#دين#رضافاضلي#گذر_زمان#گذر_تاريخ#اسلام#قران#إيران#خامنه_ای#مداحی#مداح#تونل_زمان#تهران#شيراز#اصفهان#قم#پهلوي#محمدرضاشاه_پهلوی#رضاشاه#رضا_شاه#شاهزاده_رضا_پهلوی#شهبانوفرح#فوتبال#فوتبال_ایران#فوتبال_اروپا#ليگ_برتر#در_خانه_بمانیم#درخانه_میمانیم#كرونا_را_شكست_ميدهيم#

#رضا_فاضلي #خرد #دين #رضافاضلي #گذر_زمان #گذر_تاريخ #اسلام #قران #إيران #خامنه_ای #مداحی #مداح #تونل_زمان #تهران #شيراز #اصفهان #قم #پهلوي #محمدرضاشاه_پهلوی #رضاشاه #رضا_شاه #شاهزاده_رضا_پهلوی #شهبانوفرح #فوتبال #فوتبال_ایران #فوتبال_اروپا #ليگ_برتر #در_خانه_بمانیم #درخانه_میمانیم #كرونا_را_شكست_ميدهيم # - 3 hours ago

52 Likes
0 Comments
0
امیرعباس هویدا نخست وزیر ۱۳ ساله محمدرضاشاه
کسی که از قافله کاروان ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ جا گذاشته شد؟؟!!
_
گردآوری ونگارش:#علی_آریایی 
بن مایه:#معمای_هویدا ،#عباس_میلانی ،۲۳_۲۵
_
اینستاگرام ما را فالوو و به دوستان خود معرفی نمایید:
@tarikhirankohan 
@tarikhirankohan 
@tarikhirankohan 
_
#تاریخ #تاریخ_ایران #تاریخ_معاصر #ایران_معاصر #معاصر #انقلاب #شاه #پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #هویدا #امیرعباس_هویدا #نخست_وزیر #خلخالی #دادگاه_انقلاب #خروج_شاه #اسدالله_علم #دربار #شهبانوفرح #نادرجهانبانی #اعدام_انقلابی #مدرسه_رفاه #خمینی #تیرباران #هادی_غفاری #سلطنت #مصدق

امیرعباس هویدا نخست وزیر ۱۳ ساله محمدرضاشاه کسی که از قافله کاروان ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ جا گذاشته شد؟؟!! _ گردآوری ونگارش:#علی_آریایی بن مایه:#معمای_هویدا ،#عباس_میلانی ،۲۳_۲۵ _ اینستاگرام ما را فالوو و به دوستان خود معرفی نمایید: @tarikhirankohan @tarikhirankohan @tarikhirankohan _ #تاریخ #تاریخ_ایران #تاریخ_معاصر #ایران_معاصر #معاصر #انقلاب #شاه #پهلوی #محمدرضاشاه #رضاشاه #هویدا #امیرعباس_هویدا #نخست_وزیر #خلخالی #دادگاه_انقلاب #خروج_شاه #اسدالله_علم #دربار #شهبانوفرح #نادرجهانبانی #اعدام_انقلابی #مدرسه_رفاه #خمینی #تیرباران #هادی_غفاری #سلطنت #مصدق - 3 hours ago

507 Likes
27 Comments
0
تنها این زن فهمید ک چه به سر ایران وایرانی خواهد امد

#جاوید_شاه #جاویدشاه #پاینده_ایران #رضاشاه_بزرگ_ابرمرد_تاریخ_ایران #رضاشاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضا_شاه#مانوک_خدابخشیان #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی#رضا_شاه_بزرگ #رضاپهلوی #رضا_پهلوی#شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #شاه#آریامهر#شاهنشاهی_پهلوی #شاهنشاه#محمدرضا_پهلوی #ارتش_شاهنشاهی#شاهنشاهی#پهلوی#ایران#شاهزاده_بزرگ#رضا_شاه_بزرگ #شهبانو#شاهزاده#رضا_شاه_دوم#فرح_پهلوی###

کامنت باشما دوستان هر چی دوست داری بنویس رفیق های خوبتو تک کن بامعرفتا

تنها این زن فهمید ک چه به سر ایران وایرانی خواهد امد #جاوید_شاه #جاویدشاه #پاینده_ایران #رضاشاه_بزرگ_ابرمرد_تاریخ_ایران #رضاشاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضا_شاه #مانوک_خدابخشیان #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی #رضا_شاه_بزرگ #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #شاه #آریامهر #شاهنشاهی_پهلوی #شاهنشاه #محمدرضا_پهلوی #ارتش_شاهنشاهی #شاهنشاهی #پهلوی #ایران #شاهزاده_بزرگ #رضا_شاه_بزرگ #شهبانو #شاهزاده #رضا_شاه_دوم #فرح_پهلوی ### کامنت باشما دوستان هر چی دوست داری بنویس رفیق های خوبتو تک کن بامعرفتا - 3 hours ago

208 Likes
6 Comments
0
لعنت بر ذات خراب!!! کشور رو به ویرانه تبدیل کردید جوانان را معتاد و گوشه نشین کردید اموال ملت را به سرقت بردیت منابع طبیعی و محیط زیست را ویران کردید ملت مظلوم ایران را با تمام دنیا وادار به جنگ و خونریزی کردید عقاید مردم را به باد فنا دادید معلمان و کارگران را به جرم مطالباتشان در زندانها خودکشی کردید دریا و خاک و ناموس ایرانی را به فروش گذاشتید !!شماها به دین خودتان هم احترام نمی گذارید ! اگر زره ای پایبند به حتا مذهب خود بودید نباید اموال شصت درصد سنی های کشور رو خرج شیعه پروری و تروریست گسترانی می کردید !!!
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
💙🎊➰🎊➰🎊➰🎊➰🎊💙 👈 فالو وبهترینها را تماشاکنید 👇👇
@rezashahruohatshad

#زرتشت
 #تمدن
#منشور_کوروش 
#تونل_زمان

#Iran
#RezaPahlavi
#IranRegimeChange
 #ما_ملت_ایران_با_هیچ_کشوری_دشمنی_نداریم
#میدان_میلیونی
#شاهزاده_رضا_پهلوی
#شهبانوفرح 
#تخت_جمشید
#محمدرضاشاه_پهلوی 
#رضاشاه
#لعنت_بر_فرقه_تبـــــهکار
#جنایت_و_مکافات
#تاریخ
#داغ_های_مجازی 
#نافرمانی_مدنی 
#نارضایتی_مردم
#تاریخ_ایران 
#کوروش_کبیر
#جاویدشاه 
#هخامنشی
#ققنوس_ایران_از_خاکستر_خود_برخاست
#قاسم_سلیمانی
#انقلاب۵۷ 
#وطن
#ویروس 
#کرونا

لعنت بر ذات خراب!!! کشور رو به ویرانه تبدیل کردید جوانان را معتاد و گوشه نشین کردید اموال ملت را به سرقت بردیت منابع طبیعی و محیط زیست را ویران کردید ملت مظلوم ایران را با تمام دنیا وادار به جنگ و خونریزی کردید عقاید مردم را به باد فنا دادید معلمان و کارگران را به جرم مطالباتشان در زندانها خودکشی کردید دریا و خاک و ناموس ایرانی را به فروش گذاشتید !!شماها به دین خودتان هم احترام نمی گذارید ! اگر زره ای پایبند به حتا مذهب خود بودید نباید اموال شصت درصد سنی های کشور رو خرج شیعه پروری و تروریست گسترانی می کردید !!! ➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿ 💙🎊➰🎊➰🎊➰🎊➰🎊💙 👈 فالو وبهترینها را تماشاکنید 👇👇 @rezashahruohatshad #زرتشت #تمدن #منشور_کوروش #تونل_زمان #Iran #RezaPahlavi #IranRegimeChange #ما_ملت_ایران_با_هیچ_کشوری_دشمنی_نداریم #میدان_میلیونی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شهبانوفرح #تخت_جمشید #محمدرضاشاه_پهلوی #رضاشاه #لعنت_بر_فرقه_تبـــــهکار #جنایت_و_مکافات #تاریخ #داغ_های_مجازی #نافرمانی_مدنی #نارضایتی_مردم #تاریخ_ایران #کوروش_کبیر #جاویدشاه #هخامنشی #ققنوس_ایران_از_خاکستر_خود_برخاست #قاسم_سلیمانی #انقلاب۵۷ #وطن #ویروس   #کرونا - 4 hours ago

65 Likes
4 Comments
0
درود بر شما هموطنان و همراهان گرامی

دانستن حق همه مردم است

این صفحه برای دانایی بیشتر نسل نو کارآمد می‌گردد.
با امید به آنکه دانستنی‌های ما رهنمون نسلی باشد که پس از سال‌های به اصطلاح انقلاب، حقیقت و راستی را هرگز ندید و لمس نکرد! ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ آنكس كه حقيقت را نمى‌داند تنها يك ناآگاه است. 
آنكس كه حقيقت را مى‌داند و آن را انكار مى‌كند و يا وارونه جلوه مى‌دهد، تبهكار است. 
برتولت برشت ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ #رضاشاه_روحت_شاد #رضاشاه_بزرگ #پهلوی #رضاشاه_کبیر #رضاشاه_اول #خاندان_ایرانساز_پهلوی #آریامهر #محمدرضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه_بزرگ 
#جاویدشاه #جاوید_شاه #پهلوی #رضاشاه #شهبانو #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی #خاندان_پهلوی #پادشاه #شاهنشاه #شاهنشاه_آریامهر #شاهزاده
#نسل_جدیدرابیدارکنیم
#دانشنامه_پهلوی #pahlavipedia

درود بر شما هموطنان و همراهان گرامی دانستن حق همه مردم است این صفحه برای دانایی بیشتر نسل نو کارآمد می‌گردد. با امید به آنکه دانستنی‌های ما رهنمون نسلی باشد که پس از سال‌های به اصطلاح انقلاب، حقیقت و راستی را هرگز ندید و لمس نکرد! ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ آنكس كه حقيقت را نمى‌داند تنها يك ناآگاه است. آنكس كه حقيقت را مى‌داند و آن را انكار مى‌كند و يا وارونه جلوه مى‌دهد، تبهكار است. برتولت برشت ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ #رضاشاه_روحت_شاد #رضاشاه_بزرگ #پهلوی #رضاشاه_کبیر #رضاشاه_اول #خاندان_ایرانساز_پهلوی #آریامهر #محمدرضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاشاه_بزرگ #جاویدشاه #جاوید_شاه #پهلوی #رضاشاه #شهبانو #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی #خاندان_پهلوی #پادشاه #شاهنشاه #شاهنشاه_آریامهر #شاهزاده #نسل_جدیدرابیدارکنیم #دانشنامه_پهلوی #pahlavipedia - 4 hours ago

48 Likes
0 Comments
0
شاهنشاه آریامهر مثل پدری دلسوز و مهربان در میان مردم زلزله زده طبس
#خاندان_پهلوی #پهلوی #شاه #آریامهر #شاهنشاه #شاهنشاه_آریامهر #محمدرضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاپهلوی #ولیعهد #رضاشاه_پهلوی #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_روحت_شاد #شهبانوفرح #فرح #شهبانو #فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #رضاپهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جاوید_شاه #پادشاهی_پارلمانی #شاهنشاهی #خدا_شاه_میهن #جاویدشاه #اینستاگرام #رضا_پهلوی_شهریارایران

شاهنشاه آریامهر مثل پدری دلسوز و مهربان در میان مردم زلزله زده طبس #خاندان_پهلوی #پهلوی #شاه #آریامهر #شاهنشاه #شاهنشاه_آریامهر #محمدرضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاپهلوی #ولیعهد #رضاشاه_پهلوی #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_روحت_شاد #شهبانوفرح #فرح #شهبانو #فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #رضاپهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جاوید_شاه #پادشاهی_پارلمانی #شاهنشاهی #خدا_شاه_میهن #جاویدشاه #اینستاگرام #رضا_پهلوی_شهریارایران - 4 hours ago

85 Likes
4 Comments
0
لایک کنید بیاد بالا حرامیون بسیج و سپاه ببینن و بسوزن

ورود حرامیون بسیج و سپاهی =بلاک.......حرامزاده👆👆👆👆👆 #جاوید_شاه #جاویدشاه #پاینده_ایران #رضاشاه_بزرگ #رضا_شاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضا_شاه #مانوک_خدابخشیان #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی #رضا_شاه_بزرگ #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #شاه #آریامهر #شاهنشاهی_پهلوی #شاهنشاه #شاهنشاه_روحت_شاد #ارتش_شاهنشاهی #شاهنشاهی #پهلوی #پادشاهی_پارلمانی #رضاشاه_روحت_شاد #رضا_شاه_پهلوی #شهبانو #شاهزاده #رضا_شاه_دوم #فرح_پهلوی

لایک کنید بیاد بالا حرامیون بسیج و سپاه ببینن و بسوزن ورود حرامیون بسیج و سپاهی =بلاک.......حرامزاده👆👆👆👆👆 #جاوید_شاه #جاویدشاه #پاینده_ایران #رضاشاه_بزرگ #رضا_شاه_روحت_شاد #رضاشاه #رضا_شاه #مانوک_خدابخشیان #شهبانوفرح #شهبانو_فرح_پهلوی #رضا_شاه_بزرگ #رضاپهلوی #رضا_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #شاه #آریامهر #شاهنشاهی_پهلوی #شاهنشاه #شاهنشاه_روحت_شاد #ارتش_شاهنشاهی #شاهنشاهی #پهلوی #پادشاهی_پارلمانی #رضاشاه_روحت_شاد #رضا_شاه_پهلوی #شهبانو #شاهزاده #رضا_شاه_دوم #فرح_پهلوی - 5 hours ago

649 Likes
133 Comments
0
#محمدرضاشاه_پهلوی #جاویدشاه #جاویدایران #جاویدخاندان_ایرانسازپهلوی #جاویدشاه❤❤❤ #جاویدفرح_پهلوی #جاویدشاه❤️❤️❤️ #جاویدشاه_خاندان_ایران_ساز_تنها_راه_نجات_کشور_شاهزاده_رضا_پهلوی #جاویدشهبانوفرح #شهنازپهلوی #شهبانوفرح #شاهدخت_نور_پهلوی #شاهدخت_ایمان_پهلوی #شاه_فرح #شاهدخت_نور_پهلوی🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️بهمراه #شهبانو_فرح_پهلوی #ولیعهدرضاپهلوی #ولیعهدنورپهلوی #ولیعهد #پهلوی #آریایی #لیلاپهلوی #علیرضاپهلوی #جاویدایران #جاویدرضاپهلوی #جاویدایران

#محمدرضاشاه_پهلوی #جاویدشاه #جاویدایران #جاویدخاندان_ایرانسازپهلوی #جاویدشاه ❤❤❤ #جاویدفرح_پهلوی #جاویدشاه ❤️❤️❤️ #جاویدشاه_خاندان_ایران_ساز_تنها_راه_نجات_کشور_شاهزاده_رضا_پهلوی #جاویدشهبانوفرح #شهنازپهلوی #شهبانوفرح #شاهدخت_نور_پهلوی #شاهدخت_ایمان_پهلوی #شاه_فرح #شاهدخت_نور_پهلوی 🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️بهمراه #شهبانو_فرح_پهلوی #ولیعهدرضاپهلوی #ولیعهدنورپهلوی #ولیعهد #پهلوی #آریایی #لیلاپهلوی #علیرضاپهلوی #جاویدایران #جاویدرضاپهلوی #جاویدایران - 5 hours ago

306 Likes
11 Comments
0
پارت دوم آهنگ بسیار زیبای"تک درخت شادیها"
(دیار ناکامی) با صدای بسیار زیبای زنده یاد مصطفی رستمی
 پیشکش شما همراهان عزیز🙏

روانش شاد و یادش گرامی🙏

#مصطفی_رستمی #خواننده_مردمی 
#خواننده_قدیمی #خواننده_کوچه_بازاری 
#خوانندگان_قدیمی #کوچه_بازاری 
#آهنگ_غمگین #آهنگهای_زیرخاکی 
#آهنگهای_کمیاب #آهنگ_قدیمی #آهنگ_زیرخاکی 
#آهنگهای_خاطره_انگیز #تونل_زمان #نوستالژی 
#نوستالژیک #ایران_قدیم #شاهزاده_رضا_پهلوی 
#شاهنشاه_آریامهر #آریامهر #شهبانو_فرح_پهلوی 
#شهبانو_فرح #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح 
#رضاشاه #جاوید_شاه #روحت_شاد_رضا_شاه 
#رضا_معارف #رضامعارف #ایرج_مهدیان 
#داودمقامی

پارت دوم آهنگ بسیار زیبای"تک درخت شادیها" (دیار ناکامی) با صدای بسیار زیبای زنده یاد مصطفی رستمی پیشکش شما همراهان عزیز🙏 روانش شاد و یادش گرامی🙏 #مصطفی_رستمی #خواننده_مردمی #خواننده_قدیمی #خواننده_کوچه_بازاری #خوانندگان_قدیمی #کوچه_بازاری #آهنگ_غمگین #آهنگهای_زیرخاکی #آهنگهای_کمیاب #آهنگ_قدیمی #آهنگ_زیرخاکی #آهنگهای_خاطره_انگیز #تونل_زمان #نوستالژی #نوستالژیک #ایران_قدیم #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهنشاه_آریامهر #آریامهر #شهبانو_فرح_پهلوی #شهبانو_فرح #شهبانوفرح_پهلوی #شهبانوفرح #رضاشاه #جاوید_شاه #روحت_شاد_رضا_شاه #رضا_معارف #رضامعارف #ایرج_مهدیان #داودمقامی - 6 hours ago

189 Likes
3 Comments
0
برگزاری مداحی و عزاداری در خیابان برای شکست دادن کرونا

بسیجی‌ها با بلندگوی مداحی در میدان امام #اراک راه افتادند و با ایجاد آلودگی صوتی آسایش را از مردم گرفته‌اند. فکر می‌کنند این گونه می‌توانند کرونا را شکست بدهند.

#
.
.
 #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #شهبانوفرح #رضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #وطن #عشق #ایران #رژیم_جمهوری_اسلامی_اصلاح_ناپذیر_است #رژیم_دزد_و_جنایتکار_و_ضد_ایرانی_ملایان #براندازم #براندازیم #سرنگونی #اهواز_غرق_در_خاک #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #دختران_خیابان_انقلاب #فرقه_تبهکار #جمهوري_منحوس_اسلامي #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #برابری_جنسیتی #انحلال_طلبیم #رضا_پهلوی #آزادی_اندیشه #آزادی_ادیان_باورها #خشونت_زدايي

برگزاری مداحی و عزاداری در خیابان برای شکست دادن کرونا بسیجی‌ها با بلندگوی مداحی در میدان امام #اراک راه افتادند و با ایجاد آلودگی صوتی آسایش را از مردم گرفته‌اند. فکر می‌کنند این گونه می‌توانند کرونا را شکست بدهند. # . . #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #شهبانوفرح #رضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #وطن #عشق #ایران #رژیم_جمهوری_اسلامی_اصلاح_ناپذیر_است #رژیم_دزد_و_جنایتکار_و_ضد_ایرانی_ملایان #براندازم #براندازیم #سرنگونی #اهواز_غرق_در_خاک #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #دختران_خیابان_انقلاب #فرقه_تبهکار #جمهوري_منحوس_اسلامي #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #برابری_جنسیتی #انحلال_طلبیم #رضا_پهلوی #آزادی_اندیشه #آزادی_ادیان_باورها #خشونت_زدايي - 6 hours ago

46 Likes
6 Comments
0
تصاویر #پهپادی از زندانیان داوطلب در مراسم #خاکسپاری دسته‌جمعی #تابوت‌ها در #نیویورک

تصاویر پهپادی خاکسپاری دسته‌جمعی #جانباختگان مبتلا به #ویروس_کرونا در «پروژه هارت آیلند» را نشان می‌دهد. هارت آیلند در نزدیکی نیویورک واقع شده و در دهه‌های گذشته به عنوان گورستان عمومی این شهر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ونسنت مینگالون که ۱۸ آوریل از #زندان جزیره ریکرز آزاد شده حالا به عنوان یکی از داوطلبان به هنگام خاکسپاری تابوت قربانیان #کرونا در اینجا حضور داشته وضعیت را روایت می‌کند.

#
.
. #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #شهبانوفرح #رضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #رژیم_جمهوری_اسلامی_اصلاح_ناپذیر_است #رژیم_دزد_و_جنایتکار_و_ضد_ایرانی_ملایان #براندازم #براندازیم #سرنگونی #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #دختران_خیابان_انقلاب #فرقه_تبهکار #جمهوري_منحوس_اسلامي #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #برابری_جنسیتی #انحلال_طلبیم #رضا_پهلوی

تصاویر #پهپادی از زندانیان داوطلب در مراسم #خاکسپاری دسته‌جمعی #تابوت ‌ها در #نیویورک تصاویر پهپادی خاکسپاری دسته‌جمعی #جانباختگان مبتلا به #ویروس_کرونا در «پروژه هارت آیلند» را نشان می‌دهد. هارت آیلند در نزدیکی نیویورک واقع شده و در دهه‌های گذشته به عنوان گورستان عمومی این شهر مورد استفاده قرار می‌گرفت. ونسنت مینگالون که ۱۸ آوریل از #زندان جزیره ریکرز آزاد شده حالا به عنوان یکی از داوطلبان به هنگام خاکسپاری تابوت قربانیان #کرونا در اینجا حضور داشته وضعیت را روایت می‌کند. # . . #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #شهبانوفرح #رضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #رژیم_جمهوری_اسلامی_اصلاح_ناپذیر_است #رژیم_دزد_و_جنایتکار_و_ضد_ایرانی_ملایان #براندازم #براندازیم #سرنگونی #تظاهرات_سراسری #قیام_سراسری #اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری #ایران_را_پس_میگیریم #دختران_خیابان_انقلاب #فرقه_تبهکار #جمهوري_منحوس_اسلامي #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #برابری_جنسیتی #انحلال_طلبیم #رضا_پهلوی - 6 hours ago

32 Likes
0 Comments
0
شاهنشاه آریامهر مثل پدری دلسوز و مهربان در میان مردم زلزله زده طبس
#خاندان_پهلوی #پهلوی #شاه #آریامهر #شاهنشاه #شاهنشاه_آریامهر #محمدرضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاپهلوی #ولیعهد #رضاشاه_پهلوی #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_روحت_شاد #شهبانوفرح #فرح #شهبانو #فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #رضاپهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جاوید_شاه #پادشاهی_پارلمانی #شاهنشاهی #خدا_شاه_میهن #جاویدشاه #اینستاگرام #رضا_پهلوی_شهریارایران

شاهنشاه آریامهر مثل پدری دلسوز و مهربان در میان مردم زلزله زده طبس #خاندان_پهلوی #پهلوی #شاه #آریامهر #شاهنشاه #شاهنشاه_آریامهر #محمدرضاشاه #محمدرضاشاه_پهلوی #محمدرضاپهلوی #ولیعهد #رضاشاه_پهلوی #رضاشاه #رضاشاه_بزرگ #رضاشاه_روحت_شاد #شهبانوفرح #فرح #شهبانو #فرح_پهلوی #شاهزاده_رضا_پهلوی #شاهزاده #شاهزاده_برگرد #رضاپهلوی #شاهزاده_رضاپهلوی #جاوید_شاه #پادشاهی_پارلمانی #شاهنشاهی #خدا_شاه_میهن #جاویدشاه #اینستاگرام #رضا_پهلوی_شهریارایران - 7 hours ago

4,144 Likes
191 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.