#فرياد_خاموش

506 posts

🐜
.
..
براى خودم چاى ريختم. 
اگر مورچه ى ريزِ قهوه اى را نديده بودم، معلوم نبود زيرِ فشارِ وزن و داغى ليوانِ چاى چه قدر تاب مى آورد و از همه مهمتر فريادش! بى شك فريادى مى كشيد كه من نشنيده بودم.
و اين ناتوانى، نه از حنجره ى نازك مورچه 
كه از محدوديت شنوايىِ من بود!

تنم لرزيد. 
ليوان داغ را روى زانويم گذاشتم و صبر ﻛﺮﺩم
تا مخلوق كوچك راهش را بگيرد و برود.
بعد چشم هايم را بستم و تصور ﻛﺮﺩم:
"اگر لحظه اى، تنها لحظه اى 
اين اجازه را داشتم كه صدايش را بشنوم، 
چه قدر زندگى ام فرق مى ﻛﺮﺩ. 
چه قدر وحشتزده و چه قدر فروتنانه 
با آن چه از عمرم مانده سر مى كردم؟!" .
و بيشتر لرزيدم وقتى يادم آمد در ﻫمين دو روزه دنيا، 
چه مورچه ها كه ظالمانه و سبكسرانه زيرِ دست و پايم له ﺷﺪه اند و صدايشان را نشنيده ام.
و چه نابخردانه زيرِ دست و پاى اين و آن له ﺷﺪه ايم و 
صدايمان را كسى نشنيده است.
و اين شنيده ناشدن، 
نه از حنجره ى نازك ما 
كه از ناتوانى گوش هايى بوده كه 
وظيفه ى اصلى شان شنيدن است.
..
.
#ميم_الف
.
#فرياد #فرياد_خاموش

🐜 . .. براى خودم چاى ريختم. اگر مورچه ى ريزِ قهوه اى را نديده بودم، معلوم نبود زيرِ فشارِ وزن و داغى ليوانِ چاى چه قدر تاب مى آورد و از همه مهمتر فريادش! بى شك فريادى مى كشيد كه من نشنيده بودم. و اين ناتوانى، نه از حنجره ى نازك مورچه كه از محدوديت شنوايىِ من بود! تنم لرزيد. ليوان داغ را روى زانويم گذاشتم و صبر ﻛﺮﺩم تا مخلوق كوچك راهش را بگيرد و برود. بعد چشم هايم را بستم و تصور ﻛﺮﺩم: "اگر لحظه اى، تنها لحظه اى اين اجازه را داشتم كه صدايش را بشنوم، چه قدر زندگى ام فرق مى ﻛﺮﺩ. چه قدر وحشتزده و چه قدر فروتنانه با آن چه از عمرم مانده سر مى كردم؟!" . و بيشتر لرزيدم وقتى يادم آمد در ﻫمين دو روزه دنيا، چه مورچه ها كه ظالمانه و سبكسرانه زيرِ دست و پايم له ﺷﺪه اند و صدايشان را نشنيده ام. و چه نابخردانه زيرِ دست و پاى اين و آن له ﺷﺪه ايم و صدايمان را كسى نشنيده است. و اين شنيده ناشدن، نه از حنجره ى نازك ما كه از ناتوانى گوش هايى بوده كه وظيفه ى اصلى شان شنيدن است. .. . #ميم_الف . #فرياد #فرياد_خاموش - 2 months ago

101 Likes
6 Comments
0
#دزدان_بیت_المال #دزدی_از_ثروت_ملت #لات_لوت #گشنه_نگه_داشتن_مردم_برای_زیر_سلطه_نگه_داشتن #فرياد_زير_آب #فرياد_خاموش #بي_عدالتي

#دزدان_بیت_المال #دزدی_از_ثروت_ملت #لات_لوت #گشنه_نگه_داشتن_مردم_برای_زیر_سلطه_نگه_داشتن #فرياد_زير_آب #فرياد_خاموش #بي_عدالتي - 3 months ago

111 Likes
1 Comments
0
#شهيد #هموطن #داربست #جان #انسان #درد #تسليت #مردم #بمب #پرواز #بمب#دانشجو #خانواده #آرزو #اميد #دروغ#حقيقت #درد #خشم #اضطراب #اضطراب_اجتماعی #فرياد_خاموش #وطن #وطنم #خاك #ايران ...
#دي١٣٩٨ #قلبهای_شکسته #باور #اشتباه #خطا #به_كجا_چنين_شتابان

#شهيد #هموطن #داربست #جان #انسان #درد #تسليت #مردم #بمب #پرواز #بمب #دانشجو #خانواده #آرزو #اميد #دروغ #حقيقت #درد #خشم #اضطراب #اضطراب_اجتماعی #فرياد_خاموش #وطن #وطنم #خاك #ايران ... #دي١٣٩٨ #قلبهای_شکسته #باور #اشتباه #خطا #به_كجا_چنين_شتابان - 3 months ago

167 Likes
0 Comments
0
ياد تك تكشون تا ابد گرامي ، آرزوي صبر براي بازماندگان اين حادثه تلخ و اين غم جانكاه 😔💔🖤🙏🏻🌹 موسيقي دلنشين : از آقاي بابك افرا 
@babakaframusic 
@yaghmagolroei 
شعر پرمفهوم : يغما گلرويي
#يغما_گلرويى 
#عشق #فراق💔 #سفر #جنايت#خطا #سقوط_هواپیما #هواپيماي_اوكرايني #جانباختگان_سانحه_هوایی 
#حباب_شیشه_ای #اخبار #دروغ #درد #حماقت #تاوان #دلشکسته #انسانیتم_آرزوست #غم #شب #ظلم #تاريكي_شب_روشنايي_روز #خيانت#ترس #مرگ #خاطرات #كشنده #سكوت #بارون #فرياد_خاموش#صداقت_داشته_باشيم

ياد تك تكشون تا ابد گرامي ، آرزوي صبر براي بازماندگان اين حادثه تلخ و اين غم جانكاه 😔💔🖤🙏🏻🌹 موسيقي دلنشين : از آقاي بابك افرا @babakaframusic @yaghmagolroei شعر پرمفهوم : يغما گلرويي #يغما_گلرويى #عشق #فراق 💔 #سفر #جنايت #خطا #سقوط_هواپیما #هواپيماي_اوكرايني #جانباختگان_سانحه_هوایی #حباب_شیشه_ای #اخبار #دروغ #درد #حماقت #تاوان #دلشکسته #انسانیتم_آرزوست #غم #شب #ظلم #تاريكي_شب_روشنايي_روز #خيانت #ترس #مرگ #خاطرات #كشنده #سكوت #بارون #فرياد_خاموش #صداقت_داشته_باشيم - 3 months ago

207 Likes
13 Comments
0
Life can only be understood backwards; but it must be lived forward 
ما رو به جلو زندگی میکنیم ؛ اما رو به عقب میفهمیم ☯️🎆
__________________________________________________
#رهايي_از_زندان_ذهن #رهايي🍀 #رهايي_تا_اوج #رهايي_سرآغاز_جاودانگيست 
#رهايي_از_بند_ذهن #فرياد_خاموش #فرياد_بي_صدا #فرياد_سكوت 
#فرياد_بيصدا #بي_قراري #silence 
#silenced #shout #release #releasethehounds #released 
#زندگي_به_سبك_رهايي #زندگي_رو_زندگي_كن #زندگي_بهتر #زندگي_رو_به_سبك_خودم_زندگي_ميكنم 
#زندگي_سالم #زندگي_آرام #زندگي_ادامه_دارد 
#_fr_ee_do_m_ #freedom #_fr_ee_dom_

Life can only be understood backwards; but it must be lived forward ما رو به جلو زندگی میکنیم ؛ اما رو به عقب میفهمیم ☯️🎆 __________________________________________________ #رهايي_از_زندان_ذهن #رهايي 🍀 #رهايي_تا_اوج #رهايي_سرآغاز_جاودانگيست #رهايي_از_بند_ذهن #فرياد_خاموش #فرياد_بي_صدا #فرياد_سكوت #فرياد_بيصدا #بي_قراري #silence #silenced #shout #release #releasethehounds #released #زندگي_به_سبك_رهايي #زندگي_رو_زندگي_كن #زندگي_بهتر #زندگي_رو_به_سبك_خودم_زندگي_ميكنم #زندگي_سالم #زندگي_آرام #زندگي_ادامه_دارد #_fr_ee_do_m_ #freedom #_fr_ee_dom_ - 3 months ago

0 Likes
0 Comments
0
Silence is the most powerful scream.
🗣✖️
سکوت قوی ترین فریاد است.
______________________________________________ 
#سکوت #سكوت_ذهن #سكوت_خيال #سكوت_سرشار_از_ناگفته_هاست 
#رهايي_از_زندان_ذهن #رهايي🍀 #رهايي_تا_اوج #رهايي_سرآغاز_جاودانگيست 
#رهايي_از_بند_ذهن #فرياد_خاموش #فرياد_بي_صدا #فرياد_سكوت 
#فرياد_بيصدا #بي_قراري #silence 
#silenced #shout #release #releasethehounds #released #_fr_ee_do_m_ #freedom #_fr_ee_dom_

Silence is the most powerful scream. 🗣✖️ سکوت قوی ترین فریاد است. ______________________________________________ #سکوت #سكوت_ذهن #سكوت_خيال #سكوت_سرشار_از_ناگفته_هاست #رهايي_از_زندان_ذهن #رهايي 🍀 #رهايي_تا_اوج #رهايي_سرآغاز_جاودانگيست #رهايي_از_بند_ذهن #فرياد_خاموش #فرياد_بي_صدا #فرياد_سكوت #فرياد_بيصدا #بي_قراري #silence #silenced #shout #release #releasethehounds #released #_fr_ee_do_m_ #freedom #_fr_ee_dom_ - 3 months ago

2 Likes
0 Comments
0
غمگينم مثل يك ابر. #عشق #رفيق #رفاقت #پاييز🍁 #جهان #ويدا_موحد #مهراب #گنگ #كليپ #دنياجهانبخت #باران #مهلا #داد #فرياد_خاموش #اشرار #لوتي #

غمگينم مثل يك ابر. #عشق #رفيق #رفاقت #پاييز 🍁 #جهان #ويدا_موحد #مهراب #گنگ #كليپ #دنياجهانبخت #باران #مهلا #داد #فرياد_خاموش #اشرار #لوتي # - 4 months ago

575 Likes
11 Comments
0
******
!!!😕...فرياد هايي از جنس مرد
#مردان_سرزمین_من 
#فرياد_خاموش 
#درد 
#كودكان_مرد 
#جنون 
#فقر 
#بيكاري 
#شرمندگی 
#شرافتمندانه 
#عشق❤️

****** !!!😕...فرياد هايي از جنس مرد #مردان_سرزمین_من #فرياد_خاموش #درد #كودكان_مرد #جنون #فقر #بيكاري #شرمندگی #شرافتمندانه #عشق ❤️ - 5 months ago

143 Likes
2 Comments
0
.
سلام ايران سلام
سلام هزار چهره هاى أفعى خورده ى بى شرم
سلام مجسمه هاى آبستن از نفرت
سلام 
سلام اى چشمه هاى محبتتان خشكيده
سلام اى رنگ هاى بزك روى نقاب هايتان ماسيده
سلام
سلام اى شباهت دست هاتان 
به شاخه هاى در برگيرنده ى عريانى درخت
سلام اى همه اعتبار فرو ريخته از عرش تنگتان 
بر دوش آنكه رفت...!
سلام
سلام اى همه كودكى و خنده هاى من
سلام اى گمشده در كابوس بى انتهاى من
سلام اى برادر اى خاموش روزگار
بيا، بيا و به بى كسى ام يك غزل ببار
سلام آمده ام ولو چه آمدنى؟
نه برگ به شاخه و نه از تو پيرهنى
سلام به كوچه هاى اقاقى به شاخه هاى زرد
چه شد؟ طبيعت بيرحم اين خزان چه كرد؟

دلارام وحدت
١٧ اسفند ١٣٩٤

#دلارام_وحدت 
#به_خانه_برگشتم #بازگشت #كودكي #گذشته #سالهاى_كتاب_و_بمباران #سالهاى_دور_از_خانه #شعرهايم #خاطرات_کودکی #هفت_هزار_سالگان #تمام_ناتمام_من #كابوس #خزان_دل #شهر_خسته #حسرت_خیس #دلتنگى #فرياد_خاموش #انبوه_خاطرات_و_مهربانی_هایت 
#روزگار_تلختر_از_زهر #جوانى_هم_بهارى_بود_و_بگذشت #شعر #شعر_حزين #شعر_نوشته

. سلام ايران سلام سلام هزار چهره هاى أفعى خورده ى بى شرم سلام مجسمه هاى آبستن از نفرت سلام سلام اى چشمه هاى محبتتان خشكيده سلام اى رنگ هاى بزك روى نقاب هايتان ماسيده سلام سلام اى شباهت دست هاتان به شاخه هاى در برگيرنده ى عريانى درخت سلام اى همه اعتبار فرو ريخته از عرش تنگتان بر دوش آنكه رفت...! سلام سلام اى همه كودكى و خنده هاى من سلام اى گمشده در كابوس بى انتهاى من سلام اى برادر اى خاموش روزگار بيا، بيا و به بى كسى ام يك غزل ببار سلام آمده ام ولو چه آمدنى؟ نه برگ به شاخه و نه از تو پيرهنى سلام به كوچه هاى اقاقى به شاخه هاى زرد چه شد؟ طبيعت بيرحم اين خزان چه كرد؟ دلارام وحدت ١٧ اسفند ١٣٩٤ #دلارام_وحدت #به_خانه_برگشتم #بازگشت #كودكي #گذشته #سالهاى_كتاب_و_بمباران #سالهاى_دور_از_خانه #شعرهايم #خاطرات_کودکی #هفت_هزار_سالگان #تمام_ناتمام_من #كابوس #خزان_دل #شهر_خسته #حسرت_خیس #دلتنگى #فرياد_خاموش #انبوه_خاطرات_و_مهربانی_هایت #روزگار_تلختر_از_زهر #جوانى_هم_بهارى_بود_و_بگذشت #شعر #شعر_حزين #شعر_نوشته - 5 months ago

40 Likes
6 Comments
0
🔵 وقتی اقتدار نداشته خامنه‌ای در خارج از کشور به سخره گرفته میشود.

هیچ مقام فرانسوی، ماله_کش_اعظم را در فرودگاه پاریس تحویل نگرفت. .
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني

🔵 وقتی اقتدار نداشته خامنه‌ای در خارج از کشور به سخره گرفته میشود. هیچ مقام فرانسوی، ماله_کش_اعظم را در فرودگاه پاریس تحویل نگرفت. . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني - 7 months ago

1,028 Likes
70 Comments
0
پرتاب مدفوع اسب به ماشین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اعدام و شکنجه و سخنگوی بیت رهبری در استکهلم سوئد

هموطنان گرامی و میهن‌دوست روز جمعه ۱ شهریور ۹۸- ۲۳ آگوست ۲۰۱۹ در پاریس جهت استقبال از ظریف شیاد می‌توانند از گوجه فرنگی و تخم‌مرغ گندیده نیز استفاده کنند.
.
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني

پرتاب مدفوع اسب به ماشین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اعدام و شکنجه و سخنگوی بیت رهبری در استکهلم سوئد هموطنان گرامی و میهن‌دوست روز جمعه ۱ شهریور ۹۸- ۲۳ آگوست ۲۰۱۹ در پاریس جهت استقبال از ظریف شیاد می‌توانند از گوجه فرنگی و تخم‌مرغ گندیده نیز استفاده کنند. . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني - 7 months ago

4 Likes
1 Comments
0
#کودکان_کار دوباره نیز گریستم💔🥀🍁🌸
.
. .

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني

#کودکان_کار دوباره نیز گریستم💔🥀🍁🌸 . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني - 7 months ago

514 Likes
8 Comments
0
@faryad_e_khamoosh.ir .
. ازمرگ نترسید از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی در درون شما بمیرد به نام انسانیت دنیا به طور عجیبی نا عادلانه است .
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني

@faryad_e_khamoosh.ir . . ازمرگ نترسید از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی در درون شما بمیرد به نام انسانیت دنیا به طور عجیبی نا عادلانه است . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني - 7 months ago

177 Likes
8 Comments
0
پرتاب مدفوع اسب به ماشین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اعدام و شکنجه و سخنگوی بیت رهبری در استکهلم سوئد

هموطنان گرامی و میهن‌دوست روز جمعه ۱ شهریور ۹۸- ۲۳ آگوست ۲۰۱۹ در پاریس جهت استقبال از ظریف شیاد می‌توانند از گوجه فرنگی و تخم‌مرغ گندیده نیز استفاده کنند.
.
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني

پرتاب مدفوع اسب به ماشین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اعدام و شکنجه و سخنگوی بیت رهبری در استکهلم سوئد هموطنان گرامی و میهن‌دوست روز جمعه ۱ شهریور ۹۸- ۲۳ آگوست ۲۰۱۹ در پاریس جهت استقبال از ظریف شیاد می‌توانند از گوجه فرنگی و تخم‌مرغ گندیده نیز استفاده کنند. . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني - 7 months ago

1,016 Likes
57 Comments
0
تا آخر ببینید😂😂
.
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني

تا آخر ببینید😂😂 . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #رضا_فرياد_خاموش_نه_به_حكومت_ديني - 7 months ago

690 Likes
57 Comments
0
خوشبختي يعني داشتن يك روح پاك و بي آلايش ، يعني نداشتن دغدغه هاي دنيوي ، چون تو معجزه و از روح خدايي و لايق بهترينهايي بزرگترين ثروت تو آرامش توست ، از آدمهايي كه نيروي اهريمني دارند فاصله بگير آنها راه خودشان را به تاريكي انتخاب كردند،خداوند به قدمهايي كه در روشنايي ميگذاري خوش آمد ميگويد،، ترانه🎤 #خدا #خدايا #خوشبختي #انتخاب #خوش_آمد #قدمهايت #روح_پاك#دنيوي #خواننده #عشق_قديمي #دلتنگي #ممنوعه #عشق_ممنوع #فرياد_خاموش#برگشتم_دیدم_حالت_خوبه#خانه_را_ول_کن #خانه_من #گريه_مرد #آخرين_ديدار #سبكبالان_ساحلها #وداع #خداحافظی_آخر#ترانه_منم#غم_ديگران

خوشبختي يعني داشتن يك روح پاك و بي آلايش ، يعني نداشتن دغدغه هاي دنيوي ، چون تو معجزه و از روح خدايي و لايق بهترينهايي بزرگترين ثروت تو آرامش توست ، از آدمهايي كه نيروي اهريمني دارند فاصله بگير آنها راه خودشان را به تاريكي انتخاب كردند،خداوند به قدمهايي كه در روشنايي ميگذاري خوش آمد ميگويد،، ترانه🎤 #خدا #خدايا #خوشبختي #انتخاب #خوش_آمد #قدمهايت #روح_پاك #دنيوي #خواننده #عشق_قديمي #دلتنگي #ممنوعه #عشق_ممنوع #فرياد_خاموش #برگشتم_دیدم_حالت_خوبه #خانه_را_ول_کن #خانه_من #گريه_مرد #آخرين_ديدار #سبكبالان_ساحلها #وداع #خداحافظی_آخر #ترانه_منم #غم_ديگران - 8 months ago

272 Likes
16 Comments
0
تا آخر ببینید
مراسم تبرک کردن لباس توسط خمینی
ملت سوتین زنشونو میبردن!🤦‍♂️
.
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

تا آخر ببینید مراسم تبرک کردن لباس توسط خمینی ملت سوتین زنشونو میبردن!🤦‍♂️ . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 8 months ago

1,019 Likes
37 Comments
0
🖌روزگاری هر کس آزاد بود سلیقه اش را بپوشد، نه مثل امروز ایران زنان محکوم به حجاب اجباری بود، و‌ نه مثل هلند ممنوعیت پوشش روبند بود، زیبایی که خرابش کردند و جاهلان بر مسندش نشستند.
🖊يه دنيا حرف
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا

🖌روزگاری هر کس آزاد بود سلیقه اش را بپوشد، نه مثل امروز ایران زنان محکوم به حجاب اجباری بود، و‌ نه مثل هلند ممنوعیت پوشش روبند بود، زیبایی که خرابش کردند و جاهلان بر مسندش نشستند. 🖊يه دنيا حرف . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا - 8 months ago

49 Likes
2 Comments
0
يه دنيا حرف💔🥀
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

يه دنيا حرف💔🥀 . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 8 months ago

1,436 Likes
50 Comments
0
شهرداری؟🤣دوستان لطفا لايك كنيد و كامنت بزاريد تا پست ها ديده بشه سپاس 🥀
.
.
.

#مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي

شهرداری؟🤣دوستان لطفا لايك كنيد و كامنت بزاريد تا پست ها ديده بشه سپاس 🥀 . . . #مردم #پلیس #مسيح #حمایت #تهران #ایران #سرکوب #اقتصاد #مردم #امنیت #اختلاس #دلار #ارز #کودکان_کار #سپاه #دوست #اسلام #خانواده #فرياد_خاموش #طنز_تلخ_سياسي #شاهزاده #ترامپ #رضا #اتريش #امريكا #برندازي - 8 months ago

925 Likes
105 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.