#پایتخت

387,047 posts

@tanzvane

#پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید

@tanzvane #پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید - 17 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@tanzvane

#پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید

@tanzvane #پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید - 18 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@tanzvane

#پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید

@tanzvane #پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید - 19 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
@tanzvane

#پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید

@tanzvane #پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید - 20 minutes ago

1 Likes
1 Comments
0
@tanzvane

#پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید

@tanzvane #پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید - 21 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
یه شویی  صف شویی...🌸🌸🌸🌸
#پرواز_هماي #پروازهما #گیتار #لری_غمگین #لری_شاد #لربختیاری #پاشا_هنجنی_نی #پروفایل_خاصــــــــــ #پرواز #پاییز #پارتی #پروفایل_دخترونه #پایتخت #پاييز #همایون_جان_شجریان #هنر_ایرانی #هنرمندان_زن #همای_عشق #هتل #هنرمند #مازندران #مازندرانی_اهنگ #موفقیت_نامحدود #موسیقی_ایران #موفق_شو #معجزه_خدا #مژگان_شجریان #موفقیت_انگیزشی #موسیقی #طب_سنتی
@parvazhomay

یه شویی صف شویی...🌸🌸🌸🌸 #پرواز_هماي #پروازهما #گیتار #لری_غمگین #لری_شاد #لربختیاری #پاشا_هنجنی_نی #پروفایل_خاصــــــــــ #پرواز #پاییز #پارتی #پروفایل_دخترونه #پایتخت #پاييز #همایون_جان_شجریان #هنر_ایرانی #هنرمندان_زن #همای_عشق #هتل #هنرمند #مازندران #مازندرانی_اهنگ #موفقیت_نامحدود #موسیقی_ایران #موفق_شو #معجزه_خدا #مژگان_شجریان #موفقیت_انگیزشی #موسیقی #طب_سنتی @parvazhomay - 26 minutes ago

8 Likes
0 Comments
0
حقش بود لوس عنتر..دیدین بعضی از دخترا رو؟
. .
.
.
.
.
.
#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو#مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار#زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار
#حمه_دمبل #رقص  #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد

حقش بود لوس عنتر..دیدین بعضی از دخترا رو؟ . . . . . . . #اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو #مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار #زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار #حمه_دمبل #رقص #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد - 30 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
روابط همسایگان
.
.
.
.
.
.
. .
#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو#مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار#زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار
#حمه_دمبل #رقص  #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد

روابط همسایگان . . . . . . . . #اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو #مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار #زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار #حمه_دمبل #رقص #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد - 32 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
الناز گلرخ تحول عضیمی در موسیقی ایجاد کرده که نمونه بارز رو مشاهده بنمونید
.
‌
‌
.
.
.
.
.
.
‌#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو#مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار#زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار
#حمه_دمبل #رقص  #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد

الناز گلرخ تحول عضیمی در موسیقی ایجاد کرده که نمونه بارز رو مشاهده بنمونید . ‌ ‌ . . . . . . ‌#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو #مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار #زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار #حمه_دمبل #رقص #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد - 33 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
#تخریب #آلونک #پیرزن #کرمانشاهی پدیده جدیدی در #فروپاشی و #سقوط #عدالت در جهان نیست. تمام نقاط دنیا و تمام مکاتب بشری و تمام آیین ها و مذاهب بشری و تمام خدایان ساخته دست بشر برای عده ای مظهر #برابری و برای عده ای پیام آور #نکبت و بدبختی بوده اند. در #تهران #پایتخت #ایران #ام_القرای_جهان_اسلام با محوریت #تشیع و با وجود میلیون ها #روشنفکر و #فعال_مدنی و #سیاسی و دانشجو ی #عدالتخواه و کلی #مسیح_علینژاد و#نسرین_ستوده و یک دنیا #انقلابی و #مطالبه_گر #ارزشی خانه هایی با رذالت و پَستی حیرت انگیزی تخریب میشه و خانه هایی با سیاست و دیانت مشمئز کننده ای دویست میلیون تومن در ماه #اجاره میشه. بله در #قلعه_حیوانات زندگی میکنیم قلعه ای که #خوک ها مدیریت و #باکستر ها اطاعت و بعضی ها هم ناپدید میشوند.
آسمان خدا همه جا یکرنگه 
این زمینشه که صدجا زشت و یکجا قشنگه
یک #الهیه و هزاران عدد #حلبی_آباد
#رسول_حق_شناس

#تخریب #آلونک #پیرزن #کرمانشاهی پدیده جدیدی در #فروپاشی و #سقوط #عدالت در جهان نیست. تمام نقاط دنیا و تمام مکاتب بشری و تمام آیین ها و مذاهب بشری و تمام خدایان ساخته دست بشر برای عده ای مظهر #برابری و برای عده ای پیام آور #نکبت و بدبختی بوده اند. در #تهران #پایتخت #ایران #ام_القرای_جهان_اسلام با محوریت #تشیع و با وجود میلیون ها #روشنفکر و #فعال_مدنی و #سیاسی و دانشجو ی #عدالتخواه و کلی #مسیح_علینژاد و#نسرین_ستوده و یک دنیا #انقلابی و #مطالبه_گر #ارزشی خانه هایی با رذالت و پَستی حیرت انگیزی تخریب میشه و خانه هایی با سیاست و دیانت مشمئز کننده ای دویست میلیون تومن در ماه #اجاره میشه. بله در #قلعه_حیوانات زندگی میکنیم قلعه ای که #خوک ها مدیریت و #باکستر ها اطاعت و بعضی ها هم ناپدید میشوند. آسمان خدا همه جا یکرنگه این زمینشه که صدجا زشت و یکجا قشنگه یک #الهیه و هزاران عدد #حلبی_آباد #رسول_حق_شناس - 33 minutes ago

11 Likes
0 Comments
0
سلام بچه ها من پیج قبلیم هک شد
😥😥😥
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.#دختر#پسر#مجرد#کرونا#سکسی#عشق#تفریح#تهران#سکس#کویت#امارات#پارتی#دبی#لندن#ندا_یاسی#سالومه#استقلال #پرسپولیس#کردستان#پایتخت#داف#ممه#۳۳

سلام بچه ها من پیج قبلیم هک شد 😥😥😥 . . . . . . . . . . . . . . . . .#دختر #پسر #مجرد #کرونا #سکسی #عشق #تفریح #تهران #سکس #کویت #امارات #پارتی #دبی #لندن #ندا_یاسی #سالومه #استقلال #پرسپولیس #کردستان #پایتخت #داف #ممه #۳۳ - 35 minutes ago

14 Likes
2 Comments
0
علی کوچولو تو ماه رمضون ترکونده بود
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو#مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار#زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار
#حمه_دمبل #رقص  #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد

علی کوچولو تو ماه رمضون ترکونده بود . . . . . . . . . . #اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو #مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار #زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار #حمه_دمبل #رقص #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد - 36 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
بچه پایین باخت نمیده 😏
. . .
.
.فالو کنید .

#گنگ #تکست_تیکه_دار_خاص #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج👑💔 #تتلو #تکست_سنگین #لاتی #پایتخت #سیاه_سفید #رفیق #گنگ

بچه پایین باخت نمیده 😏 . . . . .فالو کنید . #گنگ #تکست_تیکه_دار_خاص #مهراب_خسته_صدا_شاه_شطرنج 👑💔 #تتلو #تکست_سنگین #لاتی #پایتخت #سیاه_سفید #رفیق #گنگ - 38 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
ازا زلزلته ال ارز و زلزالها
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو#مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار#زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار
#حمه_دمبل #رقص  #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد

ازا زلزلته ال ارز و زلزالها . . . . . . . . . . . . #اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو #مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار #زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار #حمه_دمبل #رقص #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد - 38 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
اون دیوث بچه معلوم نیست دنبال چی میگرده.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو#مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار#زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار
#حمه_دمبل #رقص  #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد

اون دیوث بچه معلوم نیست دنبال چی میگرده. . . . . . . . . . . . . . . #اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو #مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار #زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار #حمه_دمبل #رقص #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد - 41 minutes ago

2 Likes
0 Comments
0
@tanzvane

#پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید

@tanzvane #پایتخت۵ #پایتخت6 #پایتخت #پایتخت۶ #پایتخت5 #سریال #نقی #ارسطو #نقی #نقی_معمولی #خنده #خندهدارترینها #خندهدارترین #ڪمدی #طنز #فیلم #محسن_تنابنده #بهتاش #اهنگ #عصرجدید #طنز #ڪمدی #خنده_دار #خنده #خندوانه #طنزونه #تتلو #عصر_جدید - 43 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
سازنده این کلیپ رو میخوام واسشم جایزه گذاشتم.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو#مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار#زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار
#حمه_دمبل #رقص  #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد

سازنده این کلیپ رو میخوام واسشم جایزه گذاشتم. . . . . . . . . . . #اخبار_فوری #تخمی_تخیلی #ریدمان_سخت #ریدمان #ایرانی #ایران #یاهو #قرنطینه #قرکمر #اخوند #مردم #عموکریس #طاعون #پیکنیک #شخم #زالو #مهران_مدیری #مهرانغفوریان #محمدرضاگلزار #زانکودوبلاژ #زیرخاکی #سگ #لاتی #دیالوگ_ماندگار #حمه_دمبل #رقص #پایتخت #تکون_بده #کورد #کوردی_شاد - 44 minutes ago

3 Likes
0 Comments
0
.
لطفا با نظراتتون ما را ياری کنید تا از نگاه شما بهترین شویم.
follow👇
@poshtehvitrin 
#آسیه_پناهی #تخریب #کپر #اسیه_پناهی #مهناز_افشار #گلزار #سحرقریشی #مهران_مدیری #احسان_علیخانی #رامبدجوان #عادل_فردوسی_پور #شهاب_حسینی #باران_کوثری #نازنین_بیاتی #نویدمحمدزاده #محسن_تنابنده #پایتخت #پایتخت۶ #سحر_قریشی #علی_دایی #پرسپولیس #استقلال #ترانه_علیدوستی #بهنوش_بختیاری #کرونا #کپرنشین #کپر_نشین #تخریب_خانه

. لطفا با نظراتتون ما را ياری کنید تا از نگاه شما بهترین شویم. follow👇 @poshtehvitrin #آسیه_پناهی #تخریب #کپر #اسیه_پناهی #مهناز_افشار #گلزار #سحرقریشی #مهران_مدیری #احسان_علیخانی #رامبدجوان #عادل_فردوسی_پور #شهاب_حسینی #باران_کوثری #نازنین_بیاتی #نویدمحمدزاده #محسن_تنابنده #پایتخت #پایتخت۶ #سحر_قریشی #علی_دایی #پرسپولیس #استقلال #ترانه_علیدوستی #بهنوش_بختیاری #کرونا #کپرنشین #کپر_نشین #تخریب_خانه - 1 hour ago

8 Likes
0 Comments
0
💜𝑳𝒊𝒌𝒆+𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕💜
اگه از اکسپلور میبینی لطفا فالو کن. اگه خوشت اومد بفرست به دوستات یا تگش کن. کلیپ های جدید و بیشتر👇👇
@yakhkeshiiii
#طنز #طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر #طنزکده#طنز_اجتماعی #کلیپ #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_طنز #کلیپ_روز #پایتخت #فان #تهران_طنز  #خنده #خنده#خندهدارترین #دورهمی #خنده_بازار #خنده_پاره #خنده_و_شادی #خنده #عصرجدید #جوک#کمدی#تگ_کنید_دوستاتونو#طنزلری#طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر_دیدنی_جالب_بامزه_سرگرم_کننده#دابسمش #کرونا #پرسپولیس 
#مرسی_از_محبتت_دوست_مهربونم🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾💟💟💟💟💟💟💟💟💟

💜𝑳𝒊𝒌𝒆+𝑪𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕💜 اگه از اکسپلور میبینی لطفا فالو کن. اگه خوشت اومد بفرست به دوستات یا تگش کن. کلیپ های جدید و بیشتر👇👇 @yakhkeshiiii #طنز #طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر #طنزکده #طنز_اجتماعی #کلیپ #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_طنز #کلیپ_روز #پایتخت #فان #تهران_طنز #خنده #خنده #خندهدارترین #دورهمی #خنده_بازار #خنده_پاره #خنده_و_شادی #خنده #عصرجدید #جوک #کمدی #تگ_کنید_دوستاتونو #طنزلری #طنز_خنده_دار_شوخی_سرگرمی_فان_جک_تصویر_دیدنی_جالب_بامزه_سرگرم_کننده #دابسمش #کرونا #پرسپولیس #مرسی_از_محبتت_دوست_مهربونم 🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾🌸🌾💟💟💟💟💟💟💟💟💟 - 1 hour ago

63 Likes
0 Comments
0
هنوزم دیوونه ترین عاشق این شهر منم😭💖💖😘💞💞
#بهرام_افشاری 
#bahram_afshari #سریال_دل #دل #پایتخت #بهرام #افشاری #بهرام_افشاری #actor #good #good_morning #brother #بازیگر #داداش #شبکه_یک #ایران #ایرانی #بازیگر_مرد #فن_پیج #رستورانگردی #رستورانهای_تهران #گردشگری #تلویزیون #تئاتر #فیلم #سریال #سینما
#کد_یاوری_436
@bahramafshariofficial

هنوزم دیوونه ترین عاشق این شهر منم😭💖💖😘💞💞 #بهرام_افشاری #bahram_afshari #سریال_دل #دل #پایتخت #بهرام #افشاری #بهرام_افشاری #actor #good #good_morning #brother #بازیگر #داداش #شبکه_یک #ایران #ایرانی #بازیگر_مرد #فن_پیج #رستورانگردی #رستورانهای_تهران #گردشگری #تلویزیون #تئاتر #فیلم #سریال #سینما #کد_یاوری_436 @bahramafshariofficial - 1 hour ago

3 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.