#igquotes

521,791 posts

ʟᴏᴠᴇ ʙᴀꜱᴋᴇᴛ ɪꜱɴ'ᴛ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ꜰɪʟʟᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ꜰʟᴏᴡᴇʀꜱ ᴏꜰ ʀᴏᴍᴀɴᴄᴇ ᴀɴᴅ ꜰᴀɪʀʏᴛᴀʟᴇ. 
ɪᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ꜱᴏᴇᴍᴛɪᴍᴇ ᴄᴀʀʀɪᴇꜱ ᴛʜᴏʀɴꜱ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ʀᴏꜱᴇꜱ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ʟᴏᴠᴇᴅ, ɪᴛ wILL ʟᴇꜰᴛ ʏᴏᴜ ʙʟᴇᴇᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ.

ʟᴏᴠᴇ ʙᴀꜱᴋᴇᴛ ɪꜱɴ'ᴛ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴋᴇᴘᴛ ᴜɴᴅᴇʀ ꜱᴜɴꜱʜɪɴᴇ ᴡɪᴛʜ ꜱᴡᴇᴇᴛ ʙʀᴇᴇᴢᴇꜱ ᴄʀᴏꜱꜱɪɴɢ ᴏᴠᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ʙᴇꜱᴛ ᴏꜰ ɪᴛ. ɪᴛ ᴡɪʟʟ ꜱᴏᴍᴇᴅᴀʏ ɢᴇᴛ ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ꜱʜᴀᴅᴇ ᴏꜰ ʟᴜꜱᴛ ᴀɴᴅ ꜱᴄᴀʀᴇᴅ ᴏꜰ ᴘᴜʀɪᴛʏ. ʜᴏʟᴅ ʏᴏᴜʀ ʙʀᴇᴀᴛʜᴇ ᴛɪɢʜᴛʟʏ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇ, ᴡᴏʀʟᴅ ɪꜱɴ'ᴛ ᴇɴᴅɪɴɢ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜʀ ꜱᴛʀɪɴɢ ᴏꜰ ʜᴇᴀʀᴛ ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴡɪᴛʜ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ ᴡʜᴏ'ʟʟ ᴋᴇᴇᴘ

ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ɪꜱ ᴄᴀʀʀɪᴇᴅ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠᴇ ʙᴀꜱᴋᴇᴛ. 
ᴋᴇᴇᴘɪɴɢ ɪᴛ ꜰᴏʀᴇᴠᴇʀ ꜱᴀꜰᴇ.
.
.
~MuskanSahani🌼
.
.
#laughwithsmiley 
#poetrylovers #poetsofindia 
#poetryofig #poetscorner 
#poetryofinsta #poetryclub 
#poetryislife #poetrysociety 
#poetrycommunity #igwriters
#igwrites #girlwhowrites 
#igwritersclub #igquotes
#love #loveyou #lovecats
#loveyourself #creative

ʟᴏᴠᴇ ʙᴀꜱᴋᴇᴛ ɪꜱɴ'ᴛ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ꜰɪʟʟᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ꜰʟᴏᴡᴇʀꜱ ᴏꜰ ʀᴏᴍᴀɴᴄᴇ ᴀɴᴅ ꜰᴀɪʀʏᴛᴀʟᴇ. ɪᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ꜱᴏᴇᴍᴛɪᴍᴇ ᴄᴀʀʀɪᴇꜱ ᴛʜᴏʀɴꜱ ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇ ʀᴇᴅ ʀᴏꜱᴇꜱ ʏᴏᴜ'ᴠᴇ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ʟᴏᴠᴇᴅ, ɪᴛ wILL ʟᴇꜰᴛ ʏᴏᴜ ʙʟᴇᴇᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ. ʟᴏᴠᴇ ʙᴀꜱᴋᴇᴛ ɪꜱɴ'ᴛ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴋᴇᴘᴛ ᴜɴᴅᴇʀ ꜱᴜɴꜱʜɪɴᴇ ᴡɪᴛʜ ꜱᴡᴇᴇᴛ ʙʀᴇᴇᴢᴇꜱ ᴄʀᴏꜱꜱɪɴɢ ᴏᴠᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ʙᴇꜱᴛ ᴏꜰ ɪᴛ. ɪᴛ ᴡɪʟʟ ꜱᴏᴍᴇᴅᴀʏ ɢᴇᴛ ᴜɴᴅᴇʀ ᴛʜᴇ ꜱʜᴀᴅᴇ ᴏꜰ ʟᴜꜱᴛ ᴀɴᴅ ꜱᴄᴀʀᴇᴅ ᴏꜰ ᴘᴜʀɪᴛʏ. ʜᴏʟᴅ ʏᴏᴜʀ ʙʀᴇᴀᴛʜᴇ ᴛɪɢʜᴛʟʏ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇ, ᴡᴏʀʟᴅ ɪꜱɴ'ᴛ ᴇɴᴅɪɴɢ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ ʟᴇᴛ ʏᴏᴜʀ ꜱᴛʀɪɴɢ ᴏꜰ ʜᴇᴀʀᴛ ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴡɪᴛʜ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ ᴡʜᴏ'ʟʟ ᴋᴇᴇᴘ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ɪꜱ ᴄᴀʀʀɪᴇᴅ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟᴏᴠᴇ ʙᴀꜱᴋᴇᴛ. ᴋᴇᴇᴘɪɴɢ ɪᴛ ꜰᴏʀᴇᴠᴇʀ ꜱᴀꜰᴇ. . . ~MuskanSahani🌼 . . #laughwithsmiley #poetrylovers #poetsofindia #poetryofig #poetscorner #poetryofinsta #poetryclub #poetryislife #poetrysociety #poetrycommunity #igwriters #igwrites #girlwhowrites #igwritersclub #igquotes #love #loveyou #lovecats #loveyourself #creative - 3 minutes ago

5 Likes
0 Comments
0
🌻
.
.
.
#instapoetrygram #poem #igquotes #hindiwriting #hindikavitayen #kavita #hindikavita #hindikavi #igpoetry #hindi #instagramquotes #instapoet

🌻 . . . #instapoetrygram #poem #igquotes #hindiwriting #hindikavitayen #kavita #hindikavita #hindikavi #igpoetry #hindi #instagramquotes #instapoet - 4 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
Har Har Mahadev 🙏💕
Please share 💕
By - @askanshul
▶@thebrokenfeelings_
▶@thebrokenfeelings_
▶@thebrokenfeelings_
▶@thebrokenfeelings_
▶@thebrokenfeelings_
___________________________________________
Thank you so much for watching this. 😊🌸
_________________________________
Hit the ♥️ and Drop a ♥️ if you loved this.
___________________________________________
Tag someone who should watching this. 
__________________________________________
Like 👍 Comment 💬 save ⏬ share ↔️
___________________________________________
Keep following the page @thebrokenfeelings_
___________________________________________
Turn on the post notifications. 🔛
Turn on story notification 🔛
Keep support my page ❤❤❤🙏
________________________________________
#tinytales #microfiction #quotestagram#quotestags #innervoicewf #quotesaboutlove#quotesaboutlife #tale #microtale #wordgasm#quotesofinstagram #writersofig #typewriter#writings #quotesandsatings #lifequotes#instawriters #millionairemindset#successquotes #thegoodquote #dailyquotes#igquotes #nanotales #writerscommunity#quotagram #poetsofinstagram#positivethinking #positivethoughts
#tinytales #microfiction #quotestagram#quotestags #innervoicewf #quotesaboutlove#quotesaboutlife #tale #microtale #wordgasm#quotesofinstagram #writersofig #typewriter#writings #quotesandsatings #lifequotes#instawriters #millionairemindset#successquotes #thegoodquote #dailyquotes#igquotes #nanotales #writerscommunity#quotagram #poetsofinstagram#positivethinking #positivethoughts

Har Har Mahadev 🙏💕 Please share 💕 By - @askanshul@thebrokenfeelings_@thebrokenfeelings_@thebrokenfeelings_@thebrokenfeelings_@thebrokenfeelings_ ___________________________________________ Thank you so much for watching this. 😊🌸 _________________________________ Hit the ♥️ and Drop a ♥️ if you loved this. ___________________________________________ Tag someone who should watching this.  __________________________________________ Like 👍 Comment 💬 save ⏬ share ↔️ ___________________________________________ Keep following the page @thebrokenfeelings_ ___________________________________________ Turn on the post notifications. 🔛 Turn on story notification 🔛 Keep support my page ❤❤❤🙏 ________________________________________ #tinytales  #microfiction  #quotestagram #quotestags  #innervoicewf  #quotesaboutlove #quotesaboutlife  #tale  #microtale  #wordgasm #quotesofinstagram  #writersofig  #typewriter #writings  #quotesandsatings  #lifequotes #instawriters  #millionairemindset #successquotes  #thegoodquote  #dailyquotes #igquotes  #nanotales  #writerscommunity #quotagram  #poetsofinstagram #positivethinking  #positivethoughts #tinytales  #microfiction  #quotestagram #quotestags  #innervoicewf  #quotesaboutlove #quotesaboutlife  #tale  #microtale  #wordgasm #quotesofinstagram  #writersofig  #typewriter #writings  #quotesandsatings  #lifequotes #instawriters  #millionairemindset #successquotes  #thegoodquote  #dailyquotes #igquotes  #nanotales  #writerscommunity #quotagram  #poetsofinstagram #positivethinking  #positivethoughts - 9 minutes ago

47 Likes
1 Comments
0
Keep growing...
.
.
Keep succeeding...
.
.
Never Settle for what you have...
.
.
#igquotes #igaddict #igwritersclub #igreads #igdaily #igmasters #igwriters #igers #instapost #instagram #inspiration #instathought #oneplus #neversettle #2amlostme

Keep growing... . . Keep succeeding... . . Never Settle for what you have... . . #igquotes #igaddict #igwritersclub #igreads #igdaily #igmasters #igwriters #igers #instapost #instagram #inspiration #instathought #oneplus #neversettle #2amlostme - 12 minutes ago

1 Likes
0 Comments
0
Move Past What Doesn’t Continue To Require Your Attention.

Wisdom Bids Us To Acknowledge And Know When To Move On. 
Realize That Not Everything Has To Continue To Be Addressed To Be At A Good Place For Us.

What Do You Think? 🤔

Comment Below 👇👇👇 Follow Us On -

Facebook: LO2TakeAStand 🚨

Instagram: @leadersof2morrow 🚨

Website: https://zcu.io/Q4iw 🚨

#motivation #personaldevelopment #facebook #nevergiveup #nevergiveupquotes #motivationthursday #instamotivation #like4like #personality #follow4follow #growthmindset #growthquotes #selfdevelopment #instaquotes #instaquotesdaily #instagramquotes #igquotes #share4share #f4f #l4l #lifelesson #lifelessons #realization #moveon #wise #wisdom #success #story #address #opinion

Move Past What Doesn’t Continue To Require Your Attention. Wisdom Bids Us To Acknowledge And Know When To Move On. Realize That Not Everything Has To Continue To Be Addressed To Be At A Good Place For Us. What Do You Think? 🤔 Comment Below 👇👇👇 Follow Us On - Facebook: LO2TakeAStand 🚨 Instagram: @leadersof2morrow 🚨 Website: https://zcu.io/Q4iw 🚨 #motivation #personaldevelopment #facebook #nevergiveup #nevergiveupquotes #motivationthursday #instamotivation #like4like #personality #follow4follow #growthmindset #growthquotes #selfdevelopment #instaquotes #instaquotesdaily #instagramquotes #igquotes #share4share #f4f #l4l #lifelesson #lifelessons #realization #moveon #wise #wisdom #success #story #address #opinion - 13 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
💠👭@nariyo_19
.
Folllow fast guys ❣️
.
💠👫@nariyo_19 💠Please Like❤️👍Comment 📝✍️ Share ⤴️↗️Tag And Save📩..🙏🙏🙏.....💠
.
.
💠Follow For more👉💞💞💞👫@nariyo_19
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💞💞💞
💠જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય...💠
💞💞💞
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💞Follow for more💞 💠@nariyo_19
💠@nariyo_19
💠@nariyo_19
💠@nariyo_19
💠@nariyo_19
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💞💞💞 #un_kahe_jazbaat
#truelove
#dilthiigujarati #gujjugram 
#thegujjuquotes #ek_taro_sath #gujjurocks
#gujaratiwriter #gujarativato #garvigujarat
#gujjuchu #thegujjugyan #pakkogujarati
#instagujju #gujjuiger #likepage #gujjudayro
#gujarat #lite_feelings #prembharivato
#prem_ni_kalam #quotestagram
#gujju_amdavadi #igquotes 
#kathiyawadi #gujaratishayari #u_are_my_life17
#instagram#gujarati_khichadi #lagni_nu_sarnamu

નોંધ: અમારી બધી પોસ્ટ કાલ્પનિક છે, અને કોઈને દુઃખ પહોંચાડવાના હેતુથી પોસ્ટ કરવામાં આવેલી નથી. કોઈપણ એ પોસ્ટ ને પોતાના અંગત ના લેવી.

💠👭@nariyo_19 . Folllow fast guys ❣️ . 💠👫@nariyo_19 💠Please Like❤️👍Comment 📝✍️ Share ⤴️↗️Tag And Save📩..🙏🙏🙏.....💠 . . 💠Follow For more👉💞💞💞👫@nariyo_19 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💞💞💞 💠જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!! . ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય...💠 💞💞💞 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💞Follow for more💞 💠@nariyo_19 💠@nariyo_19 💠@nariyo_19 💠@nariyo_19 💠@nariyo_19 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💞💞💞 #un_kahe_jazbaat #truelove #dilthiigujarati #gujjugram #thegujjuquotes #ek_taro_sath #gujjurocks #gujaratiwriter #gujarativato #garvigujarat #gujjuchu #thegujjugyan #pakkogujarati #instagujju #gujjuiger #likepage #gujjudayro #gujarat #lite_feelings #prembharivato #prem_ni_kalam #quotestagram #gujju_amdavadi #igquotes #kathiyawadi #gujaratishayari #u_are_my_life17 #instagram #gujarati_khichadi #lagni_nu_sarnamu નોંધ: અમારી બધી પોસ્ટ કાલ્પનિક છે, અને કોઈને દુઃખ પહોંચાડવાના હેતુથી પોસ્ટ કરવામાં આવેલી નથી. કોઈપણ એ પોસ્ટ ને પોતાના અંગત ના લેવી. - 15 minutes ago

12 Likes
13 Comments
0
🤣🤣🤣🤣શેર કરો તમારા friend ને
Post ગમે ❤ like,shear 💌and comments💬કરી દેજો....share with your friends 🙂
પોસ્ટ ગમી હોય તો ફોલ્લો અને post notification on કરવાનું ભૂલતા નહી
.#sorath_no_sinh #sorathnosinh #dilthiigujarati #gujjugram #gujju_quotes #thegujjuquotes #ek_taro_sath #gujjurocks #gujaratiwriter #gujarativato #garvigujarat #gujjuchu #thegujjugyan #pakkogujarati #instagujju #gujjuiger #gujjudayro #gujarat #lite_feelings #prembharivato #prem_ni_kalam #rajkot#rangilurajkot #gujju_amdavadi #igquotes #jaysardar #kathiyawaditahukar #kathiyawadi #gujaratishayari #patidar

🤣🤣🤣🤣શેર કરો તમારા friend ને Post ગમે ❤ like,shear 💌and comments💬કરી દેજો....share with your friends 🙂 પોસ્ટ ગમી હોય તો ફોલ્લો અને post notification on કરવાનું ભૂલતા નહી .#sorath_no_sinh #sorathnosinh #dilthiigujarati #gujjugram #gujju_quotes #thegujjuquotes #ek_taro_sath #gujjurocks #gujaratiwriter #gujarativato #garvigujarat #gujjuchu #thegujjugyan #pakkogujarati #instagujju #gujjuiger #gujjudayro #gujarat #lite_feelings #prembharivato #prem_ni_kalam #rajkot #rangilurajkot #gujju_amdavadi #igquotes #jaysardar #kathiyawaditahukar #kathiyawadi #gujaratishayari #patidar - 17 minutes ago

15 Likes
6 Comments
0
❤
Follow: @girlyworld_official .
.
.
#poetsofig #microfiction #quotestagram#quotestags
#writings #quotesaboutlove #quotesaboutlife#indianwriters
#microtale #wordgasm #quotesofinstagram#writersofig
#typewriter #poetsofindia #quotesandsayings#lifequotes
#instawriters #inspiringquotes #quotesoflife
#thegoodquote #dailyquotes #igquotes #writers
#writerscommunity
#quotesdaily #poetsofinstagram #writersofindia

❤ Follow: @girlyworld_official . . . #poetsofig #microfiction #quotestagram #quotestags #writings #quotesaboutlove #quotesaboutlife #indianwriters #microtale #wordgasm #quotesofinstagram #writersofig #typewriter #poetsofindia #quotesandsayings #lifequotes #instawriters #inspiringquotes #quotesoflife #thegoodquote #dailyquotes #igquotes #writers #writerscommunity #quotesdaily #poetsofinstagram #writersofindia - 21 minutes ago

11 Likes
1 Comments
0
If I....
The last breath.

#myrtlemuse #unconventionit
.
.
.
 #instapoetry #instawriter #instaquotes #wisdomquotes #instapoetry #character #thoughts #thoughtsoftheday #foodforthought #foodforsoul #wordporn #wordsofwisdom #instawordsoftheday #instawriter #poetsofig #poetsofinstagram #igquotes #igpoetry #igquotes #instaquotesoftheday #artofpoets #writersofinstagram #writersnetwork #poetryisnotdead #poemsporn #poetryporn #spilledink #poetsociety #bemypoetry #poetry #time

If I.... The last breath. #myrtlemuse #unconventionit . . . #instapoetry #instawriter #instaquotes #wisdomquotes #instapoetry #character #thoughts #thoughtsoftheday #foodforthought #foodforsoul #wordporn #wordsofwisdom #instawordsoftheday #instawriter #poetsofig #poetsofinstagram #igquotes #igpoetry #igquotes #instaquotesoftheday #artofpoets #writersofinstagram #writersnetwork #poetryisnotdead #poemsporn #poetryporn #spilledink #poetsociety #bemypoetry #poetry #time - 21 minutes ago

10 Likes
1 Comments
0
🌸Păstrează iubirea sinceră în inima ta!❤
-
-
-
-
#quoteslove #quotesandnotes #quoteoftheday #quotes #quotesandsayings #quotestoliveby #quoteslover #quotestags #quotesaboutlife #quotestagram #respirofeed #refreshyourlife #respirotime #igquotes #captionsforinsta #igcaptions #photography

🌸Păstrează iubirea sinceră în inima ta!❤ - - - - #quoteslove #quotesandnotes #quoteoftheday #quotes #quotesandsayings #quotestoliveby #quoteslover #quotestags #quotesaboutlife #quotestagram #respirofeed #refreshyourlife #respirotime #igquotes #captionsforinsta #igcaptions #photography - 22 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
┏━━━━━━━━━━♛━━━━━━━┓
🔛❤Follow @business__rules 
@business__rules ┗━━━━━━━━━━♛━━━━━━━━━━┛
.
FOR MORE AMAZING AND MOTIVATIONAL QUOTES
.
Turn On Post Notification 🔔
.
.
Like • Comment •Tag • Share

What u will find here :
1. Motivational quotes
2. Life quotes
3. Daily story

#jokerquotes #tinytales #microfiction#quotestagram #quotestags #innervoicewf#quotesaboutlove #quotesaboutlife #tale#microtale #wordgasm #quotesofinstagram#writersofig #typewriter #writings#quotesandsatings #inspiringquotes #millionairemindset#successquotes #thegoodquote #dailyquotes#igquotes #nanotales #writerscommunity#quotagram #poetsofinstagram #positivethinking#positivethought

┏━━━━━━━━━━♛━━━━━━━┓ 🔛❤Follow @business__rules @business__rules ┗━━━━━━━━━━♛━━━━━━━━━━┛ . FOR MORE AMAZING AND MOTIVATIONAL QUOTES . Turn On Post Notification 🔔 . . Like • Comment •Tag • Share What u will find here : 1. Motivational quotes 2. Life quotes 3. Daily story #jokerquotes  #tinytales  #microfiction #quotestagram  #quotestags  #innervoicewf #quotesaboutlove  #quotesaboutlife  #tale #microtale  #wordgasm  #quotesofinstagram #writersofig  #typewriter  #writings #quotesandsatings #inspiringquotes  #millionairemindset #successquotes  #thegoodquote  #dailyquotes #igquotes  #nanotales  #writerscommunity #quotagram  #poetsofinstagram  #positivethinking #positivethought - 22 minutes ago

15 Likes
0 Comments
0
You can do anything you want.. #heartquotes 
#girlyquotes 
#lovequotes 
#quotesaboutlife 
#quotesdaily 
#instaquotes 
#igquotes 
#instagram
#girlyquotes 
#girls 
#quotesforgirls
#girlslife 
#girlslifequotes
#motivation 
#motivationquotes 
#motivationquotesforwoman 
#motivationalquotesforgirls
#writerscommunity
#writesofinstagram 
#writersofindia 
#writingsandsayings 
#poetsinstagram 
#igwriters

You can do anything you want.. #heartquotes #girlyquotes #lovequotes #quotesaboutlife #quotesdaily #instaquotes #igquotes #instagram #girlyquotes #girls #quotesforgirls #girlslife #girlslifequotes #motivation #motivationquotes #motivationquotesforwoman #motivationalquotesforgirls #writerscommunity #writesofinstagram #writersofindia #writingsandsayings #poetsinstagram #igwriters - 22 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 
અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!!
.
ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Follow for more :- @bezuban_ishk454
Follow for more :- @bezuban_ishk454
Follow for more :- @bezuban_ishk454
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#dilthiigujarati #gujjugram #gujaratiwriter #gujarativato #garvigujarat #thegujjugyan #instagujju #gujjuiger #likepage #gujjudayro #gujarati #dilthigujarati #quotestagram #igquotes #instawriters #quotestagram #kathiyawadi #gujaratishayari #instagram
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

જો તમને પોસ્ટ ગમે તો લાઈક 👍, કમેન્ટ 💬, સેવ 💾 અને શેર 👥 કરવાનું ના ભૂલતા !!! . ટેગ 📌 કરો એમને જેમને આવી પોસ્ટ 📝 વાંચવી ગમતી હોય !!! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Follow for more :- @bezuban_ishk454 Follow for more :- @bezuban_ishk454 Follow for more :- @bezuban_ishk454 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #dilthiigujarati #gujjugram #gujaratiwriter #gujarativato #garvigujarat #thegujjugyan #instagujju #gujjuiger #likepage #gujjudayro #gujarati #dilthigujarati #quotestagram #igquotes #instawriters #quotestagram #kathiyawadi #gujaratishayari #instagram ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ - 25 minutes ago

22 Likes
25 Comments
0
આવી બીજી પોસ્ટ જોવા માટે Follow કરો: 👉Follow:- @zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari
@zindagi_che_tu_mari

#ahmedabad 
#suratthani 
#surat_igers
#bhavnagarcity
#rajkot_igers 
#vadodara_baroda .#Riverfront 
#gujjugram #gujju_quotes #ek_taro_sath #gujjurocks #garvigujarat #gujjuchu #thegujjugyan #pakkogujarati #likepage #gujarat #rj_antraa #quotestagram #gujju_amdavadi #igquotes #instawriters #kathiyawadi #gujaratishayari #instadaily #instagram #surat #love #vadodara_lover

આવી બીજી પોસ્ટ જોવા માટે Follow કરો: 👉Follow:- @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari @zindagi_che_tu_mari #ahmedabad #suratthani #surat_igers #bhavnagarcity #rajkot_igers #vadodara_baroda .#Riverfront #gujjugram #gujju_quotes #ek_taro_sath #gujjurocks #garvigujarat #gujjuchu #thegujjugyan #pakkogujarati #likepage #gujarat #rj_antraa #quotestagram #gujju_amdavadi #igquotes #instawriters #kathiyawadi #gujaratishayari #instadaily #instagram #surat #love #vadodara_lover - 27 minutes ago

5 Likes
0 Comments
0
@wordiculous__ ✨
.
.
.
.
.
.
.
.
#igquotes
#igaddict #igwriters #writingcommunity #writerscommunity #writersofinstagram #loveshayari #love #deepthoughts #deep #girl #dream #aesthetic #aesthetic_photos #aestheticposts #motivation

@wordiculous__ ✨ . . . . . . . . #igquotes #igaddict #igwriters #writingcommunity #writerscommunity #writersofinstagram #loveshayari #love #deepthoughts #deep #girl #dream #aesthetic #aesthetic_photos #aestheticposts #motivation - 27 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
🅨🅞🅤 🅐🅡🅔 🅐🅛🅦🅐🅨🅢 🅘🅝 🅣🅗🅔 🅣🅡🅤🅣🅗 🅐🅝🅓 🅣🅗🅔 🅣🅡🅤🅣🅗 🅘🅢 🅐🅛🅦🅐🅨🅢 🅘🅝 🅨🅞🅤🧿💜💙🙏Aniket S Sharma⠀
⠀
#flowerpower🌸 #flowerpowered #flowerpower🌼🌷 #lovelyquotes #lovelyquote #lovelyquotesforsoul💝 #igquote #igquotes #igquotesfromtheheart #flowerbeauty #flowersmagic #magicflowers #travelphotograpy #igflower #igflowers #igquoteoftheday #quoteoftheday✏️ #flowershot #flowershots #flowersandquotes #igdail #igdailyphoto #igdailypic #thoughts #thoughtsoftheday #whatmakesyouhappy #flowerlover🌸 #flowerloversdaily #igthoughtsandshots #thoughtsandshots

🅨🅞🅤 🅐🅡🅔 🅐🅛🅦🅐🅨🅢 🅘🅝 🅣🅗🅔 🅣🅡🅤🅣🅗 🅐🅝🅓 🅣🅗🅔 🅣🅡🅤🅣🅗 🅘🅢 🅐🅛🅦🅐🅨🅢 🅘🅝 🅨🅞🅤🧿💜💙🙏Aniket S Sharma⠀ ⠀ #flowerpower 🌸 #flowerpowered #flowerpower 🌼🌷 #lovelyquotes #lovelyquote #lovelyquotesforsoul 💝 #igquote #igquotes #igquotesfromtheheart #flowerbeauty #flowersmagic #magicflowers #travelphotograpy #igflower #igflowers #igquoteoftheday #quoteoftheday ✏️ #flowershot #flowershots #flowersandquotes #igdail #igdailyphoto #igdailypic #thoughts #thoughtsoftheday #whatmakesyouhappy #flowerlover 🌸 #flowerloversdaily #igthoughtsandshots #thoughtsandshots - 28 minutes ago

20 Likes
0 Comments
0
Tag someone♥️
Follow @feelbythoughts 💕
(Dm for credit or removal)
-
-
Penned By @palakjatwani
-
#feelbythoughts #poetsofig #microfiction #quotestagram#quotestags #writings #quotesaboutlove #quotesaboutlife#indianwriters #microtale #wordgasm #quotesofinstagram#writersofig #typewriter #poetsofindia #quotesandsayings#lifequote #instawriters #inspiringquotes #quotesoflife #thegoodquote #dailyquotes #igquotes #writers
#writerscommunity #quotesdaily #poetsofinstagram #writersofindia

Tag someone♥️ Follow @feelbythoughts 💕 (Dm for credit or removal) - - Penned By @palakjatwani - #feelbythoughts #poetsofig #microfiction #quotestagram #quotestags #writings #quotesaboutlove #quotesaboutlife #indianwriters #microtale #wordgasm #quotesofinstagram #writersofig #typewriter #poetsofindia #quotesandsayings #lifequote #instawriters #inspiringquotes #quotesoflife #thegoodquote #dailyquotes #igquotes #writers #writerscommunity #quotesdaily #poetsofinstagram #writersofindia - 28 minutes ago

1,164 Likes
18 Comments
0
.
She 🖤
.
.
.
✍️unknown
#ilovethis
#artofpoets
#wordgram
#wordsgram
#shes
#sherocks
#qoutesoftheday
#hateme
#shescrazy
#womenpower
#sassyquotes
#womanquotes
#womanlove
#wordswithqueens
#poetryofig
#poetryslam
#wordsoftheday
#quotes❤️ #poemsofig
#quotesandsayings
#quotegram
#poemsdaily
#quotesofinstagram
#igquotes
#quotes4you
#poetryaddict
#poetrysociety
#darkpoetry
#poetryofinsta
#poemporn

. She 🖤 . . . ✍️unknown #ilovethis #artofpoets #wordgram #wordsgram #shes #sherocks #qoutesoftheday #hateme #shescrazy #womenpower #sassyquotes #womanquotes #womanlove #wordswithqueens #poetryofig #poetryslam #wordsoftheday #quotes ❤️ #poemsofig #quotesandsayings #quotegram #poemsdaily #quotesofinstagram #igquotes #quotes4you #poetryaddict #poetrysociety #darkpoetry #poetryofinsta #poemporn - 29 minutes ago

111 Likes
0 Comments
0
This kinda love❤
@wordiculous__ ✨
.
.
.
.
.
Like and follow❤💜
.
.
.
.
.
.
.
#igquotes #quotes #quote #quotesoftheday #loveshayari #love #islam #relatable #relationshipquotes #relationshipgoals #repost #instagram #inspiration #motivation #motivational #successquotes #goals

This kinda love❤ @wordiculous__ ✨ . . . . . Like and follow❤💜 . . . . . . . #igquotes #quotes #quote #quotesoftheday #loveshayari #love #islam #relatable #relationshipquotes #relationshipgoals #repost #instagram #inspiration #motivation #motivational #successquotes #goals - 30 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
Follow here if heart broken, romantic shayari, love quotes, and you love someone then must follow here❤️💔😘😘😍😍🤗🤗☺️😊 👇👇
@i_love_you_pagall_
@i_love_you_pagall_

@i_love_you_pagall_
.
❌❎Do not ❎ Copy my post❌❎
Share nd follow-@i_love_you_pagall_
.
#feelingdilki #jokerquotes #tintalesh #microfiction #quotestagrm #quotestags #innervoicewf #igquotes #quotesaboutlove #quotesaboutife #tale #microtale #wordgasm #quotesofinstagram #writer #typewriter #writings #quotesandsati #millionairemindset #instagarm #iloveyoupagall #loveyou #iloveyou

Follow here if heart broken, romantic shayari, love quotes, and you love someone then must follow here❤️💔😘😘😍😍🤗🤗☺️😊 👇👇 @i_love_you_pagall_ @i_love_you_pagall_ @i_love_you_pagall_ . ❌❎Do not ❎ Copy my post❌❎ Share nd follow-@i_love_you_pagall_ . #feelingdilki #jokerquotes #tintalesh #microfiction #quotestagrm #quotestags #innervoicewf #igquotes #quotesaboutlove #quotesaboutife #tale #microtale #wordgasm #quotesofinstagram #writer #typewriter #writings #quotesandsati #millionairemindset #instagarm #iloveyoupagall #loveyou #iloveyou - 32 minutes ago

89 Likes
1 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.