#purim2019

65,416 posts

نام فیلم: یک شب با پادشاه 🎧لطفاً این کلیپ را با هدفون مشاهده کنید 🎧
بعد از سخنرانی آقای رائفی پور درباره قوم یهود و پرداختن به موضوع جشن #پوریم، مخالفان داخلی و خارجی او را مورد هجمه، تمسخر، فحش و ناسزا قرار دادند، اما امروزه با روشن شدن این موضوع که چرا یهودیان برای کشتار ایرانیان جشنواره برگزار می کنند، قشر خاکستری مردم را به فکر فرو برده است. 
شرکت YOUTUBE این کلیپ را حذف کرده که چندی پیش به این موضوع پرداختیم. #purim #پوریم #purim2018
#purim #پوریم #purim2019

به راستی 
چرا مردم ایران از واقعیت #سیزده_بدر بی اطلاع هستند؟ 
چرا یهودیان با گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز #جشن #پوریم را برگزار می‌کنند؟ 
چرا در این روز #یهودیان مست می کنند و هر آنچه دلشان بخواهد انجام می‌دهند؟ 
چرا یهودیان تا همین امروز کیک #هامان درست می کنند و قبل از خوردن آن را تکه تکه می کنند؟
چرا یهودیان از #انتقام_ایرانیان می ترسند؟ 
پاسخ به این سوالات را می توانید با جستجوی کلید واژه ها در اینترنت بدست آورید

نام فیلم: یک شب با پادشاه 🎧لطفاً این کلیپ را با هدفون مشاهده کنید 🎧 بعد از سخنرانی آقای رائفی پور درباره قوم یهود و پرداختن به موضوع جشن #پوریم ، مخالفان داخلی و خارجی او را مورد هجمه، تمسخر، فحش و ناسزا قرار دادند، اما امروزه با روشن شدن این موضوع که چرا یهودیان برای کشتار ایرانیان جشنواره برگزار می کنند، قشر خاکستری مردم را به فکر فرو برده است. شرکت YOUTUBE این کلیپ را حذف کرده که چندی پیش به این موضوع پرداختیم. #purim #پوریم #purim2018 #purim #پوریم #purim2019 به راستی چرا مردم ایران از واقعیت #سیزده_بدر بی اطلاع هستند؟ چرا یهودیان با گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز #جشن #پوریم را برگزار می‌کنند؟ چرا در این روز #یهودیان مست می کنند و هر آنچه دلشان بخواهد انجام می‌دهند؟ چرا یهودیان تا همین امروز کیک #هامان درست می کنند و قبل از خوردن آن را تکه تکه می کنند؟ چرا یهودیان از #انتقام_ایرانیان می ترسند؟ پاسخ به این سوالات را می توانید با جستجوی کلید واژه ها در اینترنت بدست آورید - 2 days ago

13 Likes
1 Comments
0
نام فیلم: یک شب با پادشاه 🎧لطفاً این کلیپ را با هدفون مشاهده کنید 🎧
بعد از سخنرانی آقای رائفی پور درباره قوم یهود و پرداختن به موضوع جشن #پوریم، مخالفان داخلی و خارجی او را مورد هجمه، تمسخر، فحش و ناسزا قرار دادند، اما امروزه با روشن شدن این موضوع که چرا یهودیان برای کشتار ایرانیان جشنواره برگزار می کنند، قشر خاکستری مردم را به فکر فرو برده است. 
شرکت YOUTUBE این کلیپ را حذف کرده که چندی پیش به این موضوع پرداختیم. #purim #پوریم #purim2018
#purim #پوریم #purim2019

به راستی 
چرا مردم ایران از واقعیت #سیزده_بدر بی اطلاع هستند؟ 
چرا یهودیان با گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز #جشن #پوریم را برگزار می‌کنند؟ 
چرا در این روز #یهودیان مست می کنند و هر آنچه دلشان بخواهد انجام می‌دهند؟ 
چرا یهودیان تا همین امروز کیک #هامان درست می کنند و قبل از خوردن آن را تکه تکه می کنند؟
چرا یهودیان از #انتقام_ایرانیان می ترسند؟ 
پاسخ به این سوالات را می توانید با جستجوی کلید واژه ها در اینترنت بدست آورید

نام فیلم: یک شب با پادشاه 🎧لطفاً این کلیپ را با هدفون مشاهده کنید 🎧 بعد از سخنرانی آقای رائفی پور درباره قوم یهود و پرداختن به موضوع جشن #پوریم ، مخالفان داخلی و خارجی او را مورد هجمه، تمسخر، فحش و ناسزا قرار دادند، اما امروزه با روشن شدن این موضوع که چرا یهودیان برای کشتار ایرانیان جشنواره برگزار می کنند، قشر خاکستری مردم را به فکر فرو برده است. شرکت YOUTUBE این کلیپ را حذف کرده که چندی پیش به این موضوع پرداختیم. #purim #پوریم #purim2018 #purim #پوریم #purim2019 به راستی چرا مردم ایران از واقعیت #سیزده_بدر بی اطلاع هستند؟ چرا یهودیان با گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز #جشن #پوریم را برگزار می‌کنند؟ چرا در این روز #یهودیان مست می کنند و هر آنچه دلشان بخواهد انجام می‌دهند؟ چرا یهودیان تا همین امروز کیک #هامان درست می کنند و قبل از خوردن آن را تکه تکه می کنند؟ چرا یهودیان از #انتقام_ایرانیان می ترسند؟ پاسخ به این سوالات را می توانید با جستجوی کلید واژه ها در اینترنت بدست آورید - 2 days ago

5 Likes
0 Comments
0
#نشر_حداکثری 
نام فیلم: یک شب با پادشاه " 🎧لطفاً این کلیپ را با هدفون مشاهده کنید 🎧"
بعد از سخنرانی آقای رائفی پور درباره قوم یهود و پرداختن به موضوع جشن #پوریم، مخالفان داخلی و خارجی او را مورد هجمه، تمسخر، فحش و ناسزا قرار دادند، اما امروزه با روشن شدن این موضوع که چرا یهودیان برای کشتار ایرانیان جشنواره برگزار می کنند، قشر خاکستری مردم را به فکر فرو برده است. 
شرکت YOUTUBE این کلیپ را حذف کرده که چندی پیش به این موضوع پرداختیم.  #purim #پوریم #purim2018
 #purim #پوریم #purim2019

به راستی 
چرا مردم ایران از واقعیت #سیزده_بدر بی اطلاع هستند؟ 
چرا یهودیان با گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز #جشن #پوریم را برگزار می‌کنند؟ 
چرا در این روز #یهودیان  مست می کنند و هر آنچه دلشان بخواهد انجام می‌دهند؟ 
چرا یهودیان تا همین امروز کیک #هامان درست می کنند و قبل از خوردن آن را تکه تکه می کنند؟
چرا یهودیان از #انتقام_ایرانیان می ترسند؟ 
پاسخ به این سوالات را می توانید با جستجوی کلید واژه ها در اینترنت بدست آورید.
👥👤 برای آگاهی هرچه بیشتر نام دوستانتان را تگ کنید 👥👤
🚧کپی حلال🚧
. 
#الهم_عجل_لولیک_الفرج
#اعوذ_بالله_من_الشیطان_الرجیم
#۱۳بدر #سیزده_بدر #13_بدر

#نشر_حداکثری نام فیلم: یک شب با پادشاه " 🎧لطفاً این کلیپ را با هدفون مشاهده کنید 🎧" بعد از سخنرانی آقای رائفی پور درباره قوم یهود و پرداختن به موضوع جشن #پوریم ، مخالفان داخلی و خارجی او را مورد هجمه، تمسخر، فحش و ناسزا قرار دادند، اما امروزه با روشن شدن این موضوع که چرا یهودیان برای کشتار ایرانیان جشنواره برگزار می کنند، قشر خاکستری مردم را به فکر فرو برده است. شرکت YOUTUBE این کلیپ را حذف کرده که چندی پیش به این موضوع پرداختیم. #purim #پوریم #purim2018 #purim #پوریم #purim2019 به راستی چرا مردم ایران از واقعیت #سیزده_بدر بی اطلاع هستند؟ چرا یهودیان با گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز #جشن #پوریم را برگزار می‌کنند؟ چرا در این روز #یهودیان مست می کنند و هر آنچه دلشان بخواهد انجام می‌دهند؟ چرا یهودیان تا همین امروز کیک #هامان درست می کنند و قبل از خوردن آن را تکه تکه می کنند؟ چرا یهودیان از #انتقام_ایرانیان می ترسند؟ پاسخ به این سوالات را می توانید با جستجوی کلید واژه ها در اینترنت بدست آورید. 👥👤 برای آگاهی هرچه بیشتر نام دوستانتان را تگ کنید 👥👤 🚧کپی حلال🚧 . #الهم_عجل_لولیک_الفرج #اعوذ_بالله_من_الشیطان_الرجیم #۱۳بدر #سیزده_بدر #13_بدر - 3 days ago

77 Likes
1 Comments
0
סמי🔥🔥🔥
#purim2019

סמי🔥🔥🔥 #purim2019 - 5 days ago

14 Likes
0 Comments
0
Where is the time machine they promised?
#purim2019 #covid2020

Where is the time machine they promised? #purim2019 #covid2020 - 5 days ago

44 Likes
4 Comments
0
Coronavirus🦠 •• please, stay home🙏🏽

Coronavirus🦠 •• please, stay home🙏🏽 - 6 days ago

57 Likes
10 Comments
0
looks angry but it's just purim smile. Happy Purim time 🤪@tamarzion

looks angry but it's just purim smile. Happy Purim time 🤪@tamarzion - 8 days ago

32 Likes
2 Comments
0
Bom dia!!! Você está participando da nossa reza ?! Faça como nossos amiguinhos David e Alef Kurc!!! E lembre-se todos os dias as 9h15min da manhã estamos ao vivo no insta @michagamerman .
.
.
.
.
. .
.
Mandem suas mensagens e fotos será um prazer ler todas e postar ❤️❤️❤️ #micha #michagamerman #moremicha #moremichaanimado #torah #tora #biblia #ensinamentos #judaismo #educaçãoinfantil #educação para o amor

Bom dia!!! Você está participando da nossa reza ?! Faça como nossos amiguinhos David e Alef Kurc!!! E lembre-se todos os dias as 9h15min da manhã estamos ao vivo no insta @michagamerman . . . . . . . . Mandem suas mensagens e fotos será um prazer ler todas e postar ❤️❤️❤️ #micha #michagamerman #moremicha #moremichaanimado #torah #tora #biblia #ensinamentos #judaismo #educaçãoinfantil #educação para o amor - 8 days ago

192 Likes
1 Comments
0
Last year's, Purim Day festivities!! Nurse Bic gettin dunked in the dunk tank!!! #nurseBicLife #purim2019 #dunked

Last year's, Purim Day festivities!! Nurse Bic gettin dunked in the dunk tank!!! #nurseBicLife #purim2019 #dunked - 11 days ago

56 Likes
1 Comments
0
Butterflies🦋

Butterflies🦋 - 12 days ago

87 Likes
12 Comments
0
צילומי שושי זוהר פורים 2019 🤡🤡 #purim2019
#shoshizohar 
#barbie 
#rockstar 
#marvel 
#formula

צילומי שושי זוהר פורים 2019 🤡🤡 #purim2019 #shoshizohar #barbie #rockstar #marvel #formula - 12 days ago

9 Likes
4 Comments
0
#purim #purim2020 #purim2019 #פורים #פורים2020 #beauty #beautiful #girls #girl #girlpower #worldgirl #amazing

#purim #purim2020 #purim2019 #פורים #פורים2020 #beauty #beautiful #girls #girl #girlpower #worldgirl #amazing - 12 days ago

11 Likes
0 Comments
0
איך אני אוהבת פוריםםםםםם
ממוריז ליפני שנה 🙈🙈
בא לי שוב!
@batlinigor 
#memories #love #purim2019

איך אני אוהבת פוריםםםםםם ממוריז ליפני שנה 🙈🙈 בא לי שוב! @batlinigor #memories #love #purim2019 - 13 days ago

22 Likes
7 Comments
0
This photo popped up in our Facebook memories from this exact date one year ago--on Purim. This is worth sharing again to make at least a couple of people smile in these tough times! 😃

This photo popped up in our Facebook memories from this exact date one year ago--on Purim. This is worth sharing again to make at least a couple of people smile in these tough times! 😃 - 13 days ago

12 Likes
3 Comments
0
.
.
.
Ровно год назад в это время делали большой концерт к еврейскому празднику Пурим :) В общем пели и танцевали тогда от души ))Вот вспоминаю эти крутые эмоции ,и понимаю в очередной раз, как же важно ценить каждый момент своей жизни ,не торопить события ,и проживать каждое мгновение здесь и сейчас💜 .
.
.
🎼🎵🎹🎤- @derechband ,🙌🏻
.

#пурим #purim #purim2019 #purim2020 #jewish #jewishselebration

. . . Ровно год назад в это время делали большой концерт к еврейскому празднику Пурим :) В общем пели и танцевали тогда от души ))Вот вспоминаю эти крутые эмоции ,и понимаю в очередной раз, как же важно ценить каждый момент своей жизни ,не торопить события ,и проживать каждое мгновение здесь и сейчас💜 . . . 🎼🎵🎹🎤- @derechband ,🙌🏻 . #пурим #purim #purim2019 #purim2020 #jewish #jewishselebration - 13 days ago

102 Likes
4 Comments
0
Snow White 🍎
קרן היפה שלי עם תחפושת שלגיה 
התחפושת כוללת: שמלת סטרפלס, שרוולון עם גלימה , קשת , פאה , גרבי ברך .

לפרטים והזמנות : 0538228680 📞
#שלגיה #תחפושותמעוצבות#purim #purim2019#costume#פורים2019🤡 #snowwhite#purim2020 #פורים2020

Snow White 🍎 קרן היפה שלי עם תחפושת שלגיה התחפושת כוללת: שמלת סטרפלס, שרוולון עם גלימה , קשת , פאה , גרבי ברך . לפרטים והזמנות : 0538228680 📞 #שלגיה #תחפושותמעוצבות #purim #purim2019 #costume #פורים2019 🤡 #snowwhite #purim2020 #פורים2020 - 13 days ago

35 Likes
0 Comments
0
Robotic🤖
כחלק מקולקציית ההשכרות שלי לפורים 2020 
קבחו את תחפושת הרובוטית שלי🕹️
מתאימה למידות s-xs , 34-36
התחפושת כוללת : חליפת 2 חלקים מפלסטיק אולטרא ייחודי , קיימת להשכרה בלבד !
ממליצה לשריין תאריך מראש :)
#קולקצייתהשכרה
לפרטים והזמנות : 0538228680 📞 
#עיצובאישי #תחפושותמעוצבות #תחפושותלפורים #רובוטית #פורים2019 #purim2019 #פורים2020 #תחפושת #תחפושתמקורית #purim2020

Robotic🤖 כחלק מקולקציית ההשכרות שלי לפורים 2020 קבחו את תחפושת הרובוטית שלי🕹️ מתאימה למידות s-xs , 34-36 התחפושת כוללת : חליפת 2 חלקים מפלסטיק אולטרא ייחודי , קיימת להשכרה בלבד ! ממליצה לשריין תאריך מראש :) #קולקצייתהשכרה לפרטים והזמנות : 0538228680 📞 #עיצובאישי #תחפושותמעוצבות #תחפושותלפורים #רובוטית #פורים2019 #purim2019 #פורים2020 #תחפושת #תחפושתמקורית #purim2020 - 13 days ago

25 Likes
0 Comments
0
אוי אילת 
שרפת אותי.
#inkdad #daddy #tatoo #inkdrawing #tattooed #inkaddicts #imadadnow #babygirl #myprecious #daddylovesyou #inkman #purim2019 #tattoos #inkdrawing #horror #makeup  #tattoos #inkdrawing #tattooed #inkaddicts #tattooeddads #inked #tattooideas #inks #inking #tattooer #babyiskicking #happiness #daddy #blacklion #scary #feedingbaby #daddygottasleep #king #crown #letitburn

אוי אילת שרפת אותי. #inkdad #daddy #tatoo #inkdrawing #tattooed #inkaddicts #imadadnow #babygirl #myprecious #daddylovesyou #inkman #purim2019 #tattoos #inkdrawing #horror #makeup #tattoos #inkdrawing #tattooed #inkaddicts #tattooeddads #inked #tattooideas #inks #inking #tattooer #babyiskicking #happiness #daddy #blacklion #scary #feedingbaby #daddygottasleep #king #crown #letitburn - 14 days ago

28 Likes
5 Comments
0
If you miss lash your performance... power by @paparazzi.roots.imaging
@afrikinmovement Who is ready for the Sunflower 🌻 Squad @oshun to bless us? The spaceship will be landing @pbculturalcenter on Sunday October 14th with New York’s Neo-soul hip-hop duo OSHUN (Niambi Sala and Thandiwe) ready to bless the microphones with their uplifting and empowering tunes, including their hits “Parts” and “Solar Plexus” featuring Proda. Their eclectic style splices digital with the acoustic and heavy drums with watery ambiance, a blend of soul, jazz and hip-hop to create an original sound that emanates positivity. #AFRIKIN make sure you’re in the building. Joining them are @jah9online @ktthearchdegree @drigotheculinaryalchemist @junecoleagency -#jah9 #reggaerevival #newname #9 #protoje #chronixx #kabakapyramid #rasta #reggaeband #internationalwomensday #blackgirlmagic #reggae #kemeticyoga #purim2019 #queenesther #femaleartists like @lilaike @tufflikeiron @callmesevana @kristinealiciamusic @naomicowan @oneshannalee @jahfe @princesskazayah @marciagriffiths_queenofreggae @etanastrongone etc. - #regrann

If you miss lash your performance... power by @paparazzi.roots.imaging @afrikinmovement Who is ready for the Sunflower 🌻 Squad @oshun to bless us? The spaceship will be landing @pbculturalcenter on Sunday October 14th with New York’s Neo-soul hip-hop duo OSHUN (Niambi Sala and Thandiwe) ready to bless the microphones with their uplifting and empowering tunes, including their hits “Parts” and “Solar Plexus” featuring Proda. Their eclectic style splices digital with the acoustic and heavy drums with watery ambiance, a blend of soul, jazz and hip-hop to create an original sound that emanates positivity. #AFRIKIN make sure you’re in the building. Joining them are @jah9online @ktthearchdegree @drigotheculinaryalchemist @junecoleagency -#jah9 #reggaerevival #newname #9 #protoje #chronixx #kabakapyramid #rasta #reggaeband #internationalwomensday #blackgirlmagic #reggae #kemeticyoga #purim2019 #queenesther #femaleartists like @lilaike @tufflikeiron @callmesevana @kristinealiciamusic @naomicowan @oneshannalee @jahfe @princesskazayah @marciagriffiths_queenofreggae @etanastrongone etc. - #regrann - 14 days ago

15 Likes
0 Comments
0
If you miss lash your performance... power by @paparazzi.roots.imaging
@afrikinmovement Who is ready for the Sunflower 🌻 Squad @oshun to bless us? The spaceship will be landing @pbculturalcenter on Sunday October 14th with New York’s Neo-soul hip-hop duo OSHUN (Niambi Sala and Thandiwe) ready to bless the microphones with their uplifting and empowering tunes, including their hits “Parts” and “Solar Plexus” featuring Proda. Their eclectic style splices digital with the acoustic and heavy drums with watery ambiance, a blend of soul, jazz and hip-hop to create an original sound that emanates positivity. #AFRIKIN make sure you’re in the building. Joining them are @jah9online @ktthearchdegree @drigotheculinaryalchemist @junecoleagency -#jah9 #reggaerevival #newname #9 #protoje #chronixx #kabakapyramid #rasta #reggaeband #internationalwomensday #blackgirlmagic #reggae #kemeticyoga #purim2019 #queenesther #femaleartists like @lilaike @tufflikeiron @callmesevana @kristinealiciamusic @naomicowan @oneshannalee @jahfe @princesskazayah @marciagriffiths_queenofreggae @etanastrongone etc. - #regrann

If you miss lash your performance... power by @paparazzi.roots.imaging @afrikinmovement Who is ready for the Sunflower 🌻 Squad @oshun to bless us? The spaceship will be landing @pbculturalcenter on Sunday October 14th with New York’s Neo-soul hip-hop duo OSHUN (Niambi Sala and Thandiwe) ready to bless the microphones with their uplifting and empowering tunes, including their hits “Parts” and “Solar Plexus” featuring Proda. Their eclectic style splices digital with the acoustic and heavy drums with watery ambiance, a blend of soul, jazz and hip-hop to create an original sound that emanates positivity. #AFRIKIN make sure you’re in the building. Joining them are @jah9online @ktthearchdegree @drigotheculinaryalchemist @junecoleagency -#jah9 #reggaerevival #newname #9 #protoje #chronixx #kabakapyramid #rasta #reggaeband #internationalwomensday #blackgirlmagic #reggae #kemeticyoga #purim2019 #queenesther #femaleartists like @lilaike @tufflikeiron @callmesevana @kristinealiciamusic @naomicowan @oneshannalee @jahfe @princesskazayah @marciagriffiths_queenofreggae @etanastrongone etc. - #regrann - 14 days ago

5 Likes
0 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.