#visualsgang

5,553,890 posts

Photo by ๐Ÿ“ทโ˜๏ธโ„๏ธ๐ŸŒน @frangipanibine ๐ŸŒนโ„๏ธ ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿ’ž๐Ÿ’ž๐Ÿ’žโคโคโค#nature#esma23 #sunset_vision #nature_perfection #magicpict #heatercentral #dametraveler #bevisuallyinspired #sunset_universe #flowers #stunning_shots #landscapelovers #awesome_photographers #travelgram  #visualsgang #welivetoexplore #teamcanon #hot_shotz #fantastic_earth #special_shots #dream_image #worldbestgram #shotwithlove #fingerprintofgod #rural_love #beautifulplaces #agameoftones #igs_photos #fantastic_earth #naturephotography #autumn

Photo by ๐Ÿ“ทโ˜๏ธโ„๏ธ๐ŸŒน @frangipanibine ๐ŸŒนโ„๏ธ ๐Ÿ‘ˆ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒน๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธ๐ŸŒจ๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธโ„๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿต๏ธ๐Ÿ’ž๐Ÿ’ž๐Ÿ’žโคโคโค#nature #esma23 #sunset_vision #nature_perfection #magicpict #heatercentral #dametraveler #bevisuallyinspired #sunset_universe #flowers #stunning_shots #landscapelovers #awesome_photographers #travelgram #visualsgang #welivetoexplore #teamcanon #hot_shotz #fantastic_earth #special_shots #dream_image #worldbestgram #shotwithlove #fingerprintofgod #rural_love #beautifulplaces #agameoftones #igs_photos #fantastic_earth #naturephotography #autumn - 2 minutes ago

53 Likes
0 Comments
0
โ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝ
Photo by โœชย  @besthomemanager
Congratulations ๐Ÿ†
Selected by โœช @zuckerwatte_1907
โ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝ๏ธ
๐ŸšฉFollow โœช @Colors_of_day_macro
๐ŸšฉTag โœช #Colors_of_day_macro
๐ŸšฉFollow โœช @Colors_of_day3
๐ŸšฉTag โœช #Colors_of_day
โ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝ
๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ
โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– #igs_photosย  #worldwide_macro
#magicpict #nature_perfection #dametraveler #heatercentral #bevisuallyinspired #flowers # #stunning_shots #landscapelovers #travelgram #awesome_photographers #freedomthinkers #welivetoexplore #visualsgang #teamcanon #ig_all_americas #hot_shotz #fantastic_earth #special_shots #worldbestgram #dream_image #fingerprintofgod #shotwithlove #rural_love #photoarena_nature #beautifulplaces #igs_photos #naturephotography

โ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝ Photo by โœชย  @besthomemanager Congratulations ๐Ÿ† Selected by โœช @zuckerwatte_1907 โ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝ๏ธ ๐ŸšฉFollow โœช @Colors_of_day_macro ๐ŸšฉTag โœช #Colors_of_day_macro ๐ŸšฉFollow โœช @Colors_of_day3 ๐ŸšฉTag โœช #Colors_of_day โ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝโ—ฝ ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ๐ŸŒŸ โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž–โž– #igs_photos ย  #worldwide_macro #magicpict #nature_perfection #dametraveler #heatercentral #bevisuallyinspired #flowers # #stunning_shots #landscapelovers #travelgram #awesome_photographers #freedomthinkers #welivetoexplore #visualsgang #teamcanon #ig_all_americas #hot_shotz #fantastic_earth #special_shots #worldbestgram #dream_image #fingerprintofgod #shotwithlove #rural_love #photoarena_nature #beautifulplaces #igs_photos #naturephotography - 3 minutes ago

30 Likes
4 Comments
0
a while back @jtwiseguy and i went exploring. i snapped this photo and wasnโ€™t super happy with it. iโ€™ve let it sit for quite a long time, but picked it back up today and used some new editing techniques to make it next level. 
not 100% where i want it to be, but iโ€™m really happy with the progress. i love this city and am constantly inspired by all it has to offer. whatโ€™s your favorite view in nashville?

a while back @jtwiseguy and i went exploring. i snapped this photo and wasnโ€™t super happy with it. iโ€™ve let it sit for quite a long time, but picked it back up today and used some new editing techniques to make it next level. not 100% where i want it to be, but iโ€™m really happy with the progress. i love this city and am constantly inspired by all it has to offer. whatโ€™s your favorite view in nashville? - 3 minutes ago

6 Likes
2 Comments
0
LOST IN CITY.......
.
.
.
.
.
.
.
.
#hongkonginsta#instameethongkong#hkurban#agameoftones#cyberpunk#citykillerz#way2ill#electric_shotz#night_owlz#globalnightsquad#citygrammers#streetninjas#streetclassics#illgrammers#visualambassadors#visualmerchandising#lensbible#passionpassport#visualgrams#visual_creatorz#visualmasterz#visualsgang#moodygrams#natgeoyourshot#hypebeast#travelingthroughtheworld#asia_vacations

LOST IN CITY....... . . . . . . . . #hongkonginsta #instameethongkong #hkurban #agameoftones #cyberpunk #citykillerz #way2ill #electric_shotz #night_owlz #globalnightsquad #citygrammers #streetninjas #streetclassics #illgrammers #visualambassadors #visualmerchandising #lensbible #passionpassport #visualgrams #visual_creatorz #visualmasterz #visualsgang #moodygrams #natgeoyourshot #hypebeast #travelingthroughtheworld #asia_vacations - 5 minutes ago

8 Likes
3 Comments
0
I wanna drive this car
@bmw
.
.
.
.
.
 #agameoftones #splendid_transport #visualsgang #igcars #instagoodmyphoto #loves_transports #aov #autos_of_our_world #killeverygram #rustlord_carz #createexploretakeover #80sixd #mkexplore #trb_rurex #folkgood #vehiclegram #kings_transports  #ig_europe #topeuropephoto #loves_europe #unlimitedeurope #igerseurope #iphoneography #iphoneonly #iphonesia #focalmarked

I wanna drive this car @bmw . . . . . #agameoftones #splendid_transport #visualsgang #igcars #instagoodmyphoto #loves_transports #aov #autos_of_our_world #killeverygram #rustlord_carz #createexploretakeover #80sixd #mkexplore #trb_rurex #folkgood #vehiclegram #kings_transports #ig_europe #topeuropephoto #loves_europe #unlimitedeurope #igerseurope #iphoneography #iphoneonly #iphonesia #focalmarked - 5 minutes ago

0 Likes
0 Comments
0
"poetry is not in things. it is in us."
.
.
model: @_.ritamferreira._

"poetry is not in things. it is in us." . . model: @_.ritamferreira._ - 7 minutes ago

15 Likes
1 Comments
0
Gele liefde ๐Ÿ’› โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
Deze foto is een aantal jaar geleden gemaakt in Thialf Arnhem. Een zwoele zomeravond en mijn picca-maatjes en ik gingen op jacht naar plaatjes in het spijkerkwartier. Ik vind dat ik in de afgelopen jaren anders ben gaan fotograferen alhoewel deze afbeelding nog steeds een fijne is. โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
#streetshot #exploretocreate #adventure #streetphotographer #documentaryphotography #visualsgang #lifeframerstories #streetphotography #streetlife #street_life #street_vision #street_photo #lensculturestreets #streetphotographerscommunity #streets_storytelling #observecollective #lightbox #thestreetphotographyhub #lensculture #yellowlove

Gele liefde ๐Ÿ’› โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € Deze foto is een aantal jaar geleden gemaakt in Thialf Arnhem. Een zwoele zomeravond en mijn picca-maatjes en ik gingen op jacht naar plaatjes in het spijkerkwartier. Ik vind dat ik in de afgelopen jaren anders ben gaan fotograferen alhoewel deze afbeelding nog steeds een fijne is. โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € #streetshot #exploretocreate #adventure #streetphotographer #documentaryphotography #visualsgang #lifeframerstories #streetphotography #streetlife #street_life #street_vision #street_photo #lensculturestreets #streetphotographerscommunity #streets_storytelling #observecollective #lightbox #thestreetphotographyhub #lensculture #yellowlove - 12 minutes ago

4 Likes
0 Comments
0
โ€œMake then feel like artโ€ ๐Ÿ“ธ๐Ÿš”โญ๏ธ
.
.
.
.
.
.
#makeithappy #flashesofdelight #beautiful #socality #darlingmovement #justgoshoot #love #smile #abmhappylife #thedulcetlife #thehappynow #pursuepretty #colorventures #folkgood #visualsgang #creativityfound #creativehappylife #sweetdreamsdlf #lovefromfp #photoofthenight #girlgazeproject #darlingweekend #creativityfound #creativehappylife #visualjournal #visualjourney #uoonyou #vintageclothes #thebachelor #instagrambham #wordsofwisdom

โ€œMake then feel like artโ€ ๐Ÿ“ธ๐Ÿš”โญ๏ธ . . . . . . #makeithappy #flashesofdelight #beautiful #socality #darlingmovement #justgoshoot #love #smile #abmhappylife #thedulcetlife #thehappynow #pursuepretty #colorventures #folkgood #visualsgang #creativityfound #creativehappylife #sweetdreamsdlf #lovefromfp #photoofthenight #girlgazeproject #darlingweekend #creativityfound #creativehappylife #visualjournal #visualjourney #uoonyou #vintageclothes #thebachelor #instagrambham #wordsofwisdom - 19 minutes ago

16 Likes
0 Comments
0
With DOWN PAYMENTS AS LOW AS $499 and our 100% APPROVAL goal, #ParsCars is the perfect place to get your next carโ€ผ๏ธ

With DOWN PAYMENTS AS LOW AS $499 and our 100% APPROVAL goal, #ParsCars is the perfect place to get your next carโ€ผ๏ธ - 21 minutes ago

1 Likes
1 Comments
0
December '19.
Self-portrait.

December '19. Self-portrait. - 23 minutes ago

6 Likes
1 Comments
0
| Family first - โค๏ธ |
.
.
.
.
.
#familyfirst #family #familytime #vscocommunity #liveauthentic #thatsdarling #darlingmovement #flashesofdelight #livethelittlethings #nothingisordinary #thehappynow #diewocheaufinstagram #theweekoninstagram #visualsoflife #visualsgang #instamagazine #instamagazine_ #saturdaze #instainspo #igersgermany

| Family first - โค๏ธ | . . . . . #familyfirst #family #familytime #vscocommunity #liveauthentic #thatsdarling #darlingmovement #flashesofdelight #livethelittlethings #nothingisordinary #thehappynow #diewocheaufinstagram #theweekoninstagram #visualsoflife #visualsgang #instamagazine #instamagazine_ #saturdaze #instainspo #igersgermany - 24 minutes ago

15 Likes
0 Comments
0
December '19. 
Self-portrait.

December '19. Self-portrait. - 24 minutes ago

4 Likes
1 Comments
0
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ #instagood #igukraine #vscogrid #ig_worldclub #freedomthinkers #ukraine_blog #vscocam #vsco #mblgrphy #igmasters #visualsgang #mblgrphy #ua_iphoneography #igmasters #visualsgang#instafrankivsk#canon700d๐Ÿ“ท #houseoftones

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ #instagood #igukraine #vscogrid #ig_worldclub #freedomthinkers #ukraine_blog #vscocam #vsco #mblgrphy #igmasters #visualsgang #mblgrphy #ua_iphoneography #igmasters #visualsgang #instafrankivsk #canon700d ๐Ÿ“ท #houseoftones - 25 minutes ago

77 Likes
0 Comments
0
Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise, words all failed the magic prize
๐Ÿ“ธ-@Projectorqueen

Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise, words all failed the magic prize ๐Ÿ“ธ-@Projectorqueen - 25 minutes ago

13 Likes
2 Comments
0
All my friends keep saying that I'm way too good to you...
But my heart is so invested I don't wanna face the truth
โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €
#discoverquebec #fallrhapsody #fallcolors #fallseason #gatineaupark #gatineau #mycanada #canadianphotography #canadianphotographer #discovercanada #travelcanada #tourismcanada #sharecangeo #imagescanada #thecanadiancollective #artofvisuals #aov #thecreatorclass #createcommune #lifeofadventure #nikonphotography #exploretocreate #justgoshoot #feedbacknation #visualsoflife #visualsgang #bevisuallyinspired #photographylife

All my friends keep saying that I'm way too good to you... But my heart is so invested I don't wanna face the truth โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ €โ € #discoverquebec #fallrhapsody #fallcolors #fallseason #gatineaupark #gatineau #mycanada #canadianphotography #canadianphotographer #discovercanada #travelcanada #tourismcanada #sharecangeo #imagescanada #thecanadiancollective #artofvisuals #aov #thecreatorclass #createcommune #lifeofadventure #nikonphotography #exploretocreate #justgoshoot #feedbacknation #visualsoflife #visualsgang #bevisuallyinspired #photographylife - 25 minutes ago

19 Likes
0 Comments
0
Une de mes influences prรฉfรฉrรฉ pour ces looks canon โค @mimiarr

#photograph #adventure #loveauthentic #wandersession #wanderlust #letsexplore #vsco #darling #travel #visualsoflife #lifeofadventure #live #visualsgang #teamlikeforlike #likeforlikes #followback #lfl #likeforwolikes #likebackalways #like4like #bestofday #polishgirl #followbackinstantly #likereturns #like4likes #f4f #love #me

Une de mes influences prรฉfรฉrรฉ pour ces looks canon โค @mimiarr #photograph #adventure #loveauthentic #wandersession #wanderlust #letsexplore #vsco #darling #travel #visualsoflife #lifeofadventure #live #visualsgang #teamlikeforlike #likeforlikes #followback #lfl #likeforwolikes #likebackalways #like4like #bestofday #polishgirl #followbackinstantly #likereturns #like4likes #f4f #love #me - 26 minutes ago

5 Likes
0 Comments
0
Rockin' around the Christmas Tree ๐ŸŽ„ the tree on campus lit lit.
.
.
When Christmas comes around it's still as magical as when I was kid. Sure Santa & presents are great, but what's even better is being surrounded by family & friends, laughter & smiles, and don't forget the snowball fights โ˜ƒ๏ธโ„
.
.
Let the count down to Christmas begin.

Rockin' around the Christmas Tree ๐ŸŽ„ the tree on campus lit lit. . . When Christmas comes around it's still as magical as when I was kid. Sure Santa & presents are great, but what's even better is being surrounded by family & friends, laughter & smiles, and don't forget the snowball fights โ˜ƒ๏ธโ„ . . Let the count down to Christmas begin. - 26 minutes ago

30 Likes
3 Comments
0
Triptyque. Fall season ๐Ÿ‚๐Ÿ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#fromwhereistand  #forest #fall #autumnvibes #visualsoflife #travelgram #adventure #livefolk #exklusive_shot #exploretocreate #exploremore #visualsgang #neverstopexploring

Triptyque. Fall season ๐Ÿ‚๐Ÿ . . . . . . . . . . . #fromwhereistand #forest #fall #autumnvibes #visualsoflife #travelgram #adventure #livefolk #exklusive_shot #exploretocreate #exploremore #visualsgang #neverstopexploring - 30 minutes ago

6 Likes
0 Comments
0
ูƒูŠู ู†ุฎุจุฑ ุงู„ุจุญุฑ ุงู†ู†ุง ุญุชู‰ ุน ุงู„ูŠุงุจุณู‡ ู†ุบุฑู‚")๐Ÿ’™!ุŸ
B L U E ๐Ÿ’™๐Ÿ’™
..
#infinix #taken_by_me #everydaylife #alexandria #portrait_photography
#Photo #Mobile #Photography #Edit #everydayalex #Photographer #Photoshare_everything #Mobile_photography#infocus_egypt #camera4street #capturestreets #portraistreets #portraitraitoftheday #_artpost#phonography #banedart #photomodel #ourstreets_ #alexandria_egypt #fineartphotography #finearephotography #conceptualphotography #horrorphotography #visualsgang

ูƒูŠู ู†ุฎุจุฑ ุงู„ุจุญุฑ ุงู†ู†ุง ุญุชู‰ ุน ุงู„ูŠุงุจุณู‡ ู†ุบุฑู‚")๐Ÿ’™!ุŸ B L U E ๐Ÿ’™๐Ÿ’™ .. #infinix #taken_by_me #everydaylife #alexandria #portrait_photography #Photo #Mobile #Photography #Edit #everydayalex #Photographer #Photoshare_everything #Mobile_photography #infocus_egypt #camera4street #capturestreets #portraistreets #portraitraitoftheday #_artpost #phonography #banedart #photomodel #ourstreets_ #alexandria_egypt #fineartphotography #finearephotography #conceptualphotography #horrorphotography #visualsgang - 30 minutes ago

9 Likes
0 Comments
0
Beautiful work by Mia @miametcalf.art for her final 2D Synthesis project, a โ€œPetri Dishโ€ with 34โ€ in diameter and 3, 6โ€™ x 1.5โ€™ panels; Charcoal.
.
โ€œI started my project by studying roots, and I wanted to focus on how they overlapped and wove through each other. I created a few small sketches based from photographs, and then I began to work on my own reconstruction of them! Iโ€™ve always loved working with line, and I wanted to balance abstract ideas with nature.โ€
.
Donโ€™t forget to share your final projects with us by tagging us or use #RICVisualArts

Beautiful work by Mia @miametcalf.art for her final 2D Synthesis project, a โ€œPetri Dishโ€ with 34โ€ in diameter and 3, 6โ€™ x 1.5โ€™ panels; Charcoal. . โ€œI started my project by studying roots, and I wanted to focus on how they overlapped and wove through each other. I created a few small sketches based from photographs, and then I began to work on my own reconstruction of them! Iโ€™ve always loved working with line, and I wanted to balance abstract ideas with nature.โ€ . Donโ€™t forget to share your final projects with us by tagging us or use #RICVisualArts - 30 minutes ago

5 Likes
1 Comments
0
load more posts
2019 - © Deskgram. All rights reserved.